04 Şubat 2008

İLKYARDIM, TRİAJ, TRANSPORT VE İLK MÜDAHALE -5-

Birinci Bölüm için Tıklayınız ; Bölüm I
İkinci Bölüm için Tıklayınız ; Bölüm II
Üçüncü Bölüm için Tıklayınız ; Bölüm III
Dördüncü Bölüm için Tıklayınız ; Bölüm
IV

ACİL TIBBİ MÜDAHALE PRENSİPLERİ
Acil Ünitesi ve Personelin İlkyardım Hastası İçin Hazırlanması
Çabuk olmak ve ilkyardım hastalarına anında müdahale etmek için acil ünite, ekipmanlar ve personel sürekli hazır bulunmalıdır. Klinik veya hastanenin bir bölümü acil ve ilkyardım ünitesi olarak hazırlanmalıdır. Ön değerlendirme ve canlandırma alanları temel ekipmanlarca donatılmış olmalıdır.
Asgari ekipmanlar ;
* İyi ışıklandırma
* Muayene masası
* Oksijen verilecek ünite (traheal tüp, ambu, oksijen tüpü)
* Elektrokardiyografi ünitesi
* Defibrilatör (Elektroşok)
* İlkyardımda kullanılan ilaçlar, bunların uygulama yoku ve miktarlarını belirtir liste


(Bilgi : Hastane öncesi Acil Yardımda Paramediklerin Kullandıkları İlaçlar ; İsordil, Adrenalin (Epinefrin), Atropin Sülfat, Diazepam (Valium), Nalokson (Naloxon, Narcan), Morfin, Ventolin Magnezyum Sülfat ve IV Sıvılar Ayrıntılı Bilgi için ; Acil ve İlkyardım Acil İlaçlar)

İlkyardımda Kullanılan Bazı İlaçlar, Uygulama Yolları ve Endikasyonları ;

Analjezi/Sedasyon (Ağrı Kesiciler)
Acetylpromazine (0,5 mg/kg IV/IM) : Larengeal paralizlerde trankilizan amaçlı
Diazepam/Ketamin (0,2 mg/kg IV / 6,5 mg/kg IV) : Yara debridmeni için anestezi
Midazolam/Butorphanol (0,1 mg/kg IV / 0,2-0,4 mg/kg IV) : Sedasyon, Göğüs tüpü yerleştirilmesi için analjezi
Propofol (4,0 - 6,5 mg/kg IV) : Anestezi indüksiyonu,Göğüs tüpü yerleştirilmesi için analjezi

Kardiyovasküler Resusitasyon :
Epinephrine/Methoxamine (0,1 mg/kg IV / 0,1 - 0,8 mg/kg IV) : Kardiyak Arrest (Kalbin Durması)
Dobutamine/Dopamine (2,0 -15 ug/kg/dk IV / 5.0 - 10 ug/kg/dk IV) : İnotrop (kalp kası kasılma gücü)
Phenylephrine/Norepinephrine (0,13 mg/kg IV / 0,4 ug/kg/dk IV) : Vazokonstruksiyon (damar kasılması)

Kortikostreoid :
Dexamethasone Sodium Phosphate (2.4 mg/kg IV) : Larengeal Ödem, Şok
Prednisone Sodium Succinate (10-30 mg/kg IV) : Şok

İlkyardım ünitesinde ekipmanlar kolay ulaşılabilir bir yere konulmalıdır. İlaçlar, ilkyardım seti ve diğer materyaller servis aracının içinde düzenli şekilde bulundurulmalıdır. Bu hazırlıklar ilkyardım için hasta üniteye geldiğinde zaman kaybını önler. Her ilaç özel bir tip etikete sahip olmalıdır. IV kateterler, sıvılar, sıvı uygulama setleri ve baskı malzemeleri hemen ulaşılabilir bir çekmecede olmalıdır.
Bütün ilkyardım ekipmanları kontrol altında tutulmalı ve hergün kontrol edilmelidir. İlkyardım ünitesinde çalışan personelle rutin eğitim toplantıları yapılmalı, bu personele canlandırma, hayvan modelleri üzerinde uygulama yaptırılmalıdır. Özellikle Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) üzerinde durulmalıdır.

::: YARIN ACİL ÜNİTESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER :::

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...