16 Nisan 2007

Veteriner Sağlık Teknisyenleri için Yüksek Öğrenim

Veteriner Sağlık Teknisyenleri aşağıda belirttiğim dallarda üniversitelerde önlisans eğitimi yaparak "tekniker" unvanı alarak mesleklerinde uzmanlaşabilirler. Ne yazık ki henüz ülkemizde tam anlamı ile "Veteriner Sağlık Teknikerliği" alanında eğitim verecek okul yoktur. Veteriner Sağlık Teknikerliği için her ne kadar AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü olsa da Toplum Sağlığı alanında ki ebeler, hemşireler, sağlık memurları, laboratuar teknisyenleri de eğitim aldıkları için ve onlara verilen unvan "Sağlık Teknikeri" olduğu için bir unvan karmaşası yaşanmaktadır.Aynı okuldan mezun olan Sağlık Bakanlığı personeline "Sağlık Teknikeri" Tarım Bakanlığı personeline "Veteriner Sağlık Teknikeri" demek bir anlamda unvan karmaşası yaratmaktadır. Zaten aşağıda linkini verdiğim Anadolu Üniversitesi kaynağında aldığım bilgide Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenlere "Laborant ve Veteriner Sağlık Meslek Elemanı" verilir denilmekte.
Bu sebepten Veteriner Sağlık Teknisyenlerine ; Lab. ve Vet.Sağ. Önlisans, Hay. Yet. ve Sağlığı, Besicilik gibi önlisan bölümlerinde hayvan sağlığı,yetiştiriciliği,genetik,ıshal,beslenme ve beslenme hastalıkları gibi konularda eğitim verildiğinden Veteriner Sağlık Teknikeri denmesi daha doğru olacaktır.

Besicilik Teknikerliği (Zoo Tekniker)

Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.
Eğitimin süresi 2 yıl olup, besicilik programında; Hayvan Yetiştirme İlkeleri ve Teknikleri, Genetik ve Hayvan Islahı,Hayvancılıkta Mekanizasyon, Hayvan Sağlığı, Tarım Ekonomisi, Yem Bitkileri Tarımı, Et Teknolojisi, Üreme Biyolojisi,Beslenmeye Bağlı Hastalıklar,Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması gibi dersler okutulur

- İşletmeye alınacak besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapar,
- İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlar,
- İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin eder, gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için karışım hazırlayabilir,
- İşletmedeki hayvanların aşı programlarını takip eder, kayıtlarını tutar,
- İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlar,
- Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken biçimi bozulmuş hayvanları kasaba sevk eder veya satışını gerçekleştirir,
- Düzenli yapılması gereken işlerin aksamadan yapılmasını sağlar,
- Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapar veya yaptırır,
- Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak çalışabilir.
Besicilik teknikerleri hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve büro gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar. İnsan ve hayvan sağlığı şartlarına uygun ortamlarda çalışırlarsa da hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilirse de hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir.
Besicilik teknikerleri çalışmaları sırasında; ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.
Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sağlık Teknikeri)

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI PROGRAMI :
Ülkemizde çeşitli üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu bölümünde "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" bölümü bulunmaktadır. Bölümü bitiren öğrencilere "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri" unvanı verilir (Sağlık Teknikeri)


- Çalışmalarını zootekni alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimi altında yürütür,
- Büyük ve küçükbaş hayvanların bakımını yapar,
- Hayvanların beslenmesi, üretilmesi ile ilgili çalışmaları yapar,
- Hayvanlar için sağlığa elverişli ahır ve ağılların yapımı ile bunların temizliği için gerekli çalışmaları yapar veya yaptırır,
- Hayvanların beslenmesi için hangi otların ne zaman verileceği konusunda üreticiyi bilgilendirir,
- Kesime hazır hale gelen hayvanların pazarlanması ile ilgili işleri düzenler.
- Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler.
- Veteriner hekimle ve ziraat mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretimi ve ıslahında çalışırlar.
- Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda.
- Özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler.
- Türkiye’nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu düşünüldüğünde atıl halde bulunan tarım alanları ve hayvancılık sektöründe istihdam açığı vardır.
- Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.
Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu

Laborant ve Veteriner Sağlık Meslek Elemanı

Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı
Programın Amaçları
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, hayvan sağlığı, suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip
uygulayabilecek nitelikte teknikerler yetiþtirmeyi amaçlamaktadır.
Kimler Kayıt Yaptırabilir?
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuvar
Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar, Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği,
Veteriner-Laboratuvar alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Laborant ve Veteriner Sağlık programına sınavsız
yerleştirilebilmektedir.
ÖSYM'nin yaptığı sınavda herhangi bir puan türünde 160 ve üzeri puan alan kişiler programa
yerleştirilirler. Programın kontenjanı sınırsızdır. Örgün bir yükseköğretim programında kayıtlı ya da mezun olanlar,
İkinci Üniversite uygulamasına başvurarak ÖSYM sınavına girmeden bu programa başvurabilirler. Kayıtlar hakkında
bilgi almak için http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öðrenciler, "Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Diploması" alırlar. Laborant ve Veteriner
Sağlık programından mezun olan öðrenciler, Laborant ve Veteriner programına sınavla dikey geçiş yapabilirler. (Veteriner Fakültelerine)
Unvan
Programı bitiren öğrencilere "Laborant ve Veteriner Sağlık Meslek Elemanı" unvanı verilir.
Kaynak : AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık ÖnLisans Programı

11 Nisan 2007

VESTED'e Öneriler...

Benimde üyesi olmaktan gurur duyduğum ve çalışması işlemesi haline çok güzel işler başardığını gördüğümüz derneğimiz için aklıma gelen bir kaç öneri ve eleştiriyi yazmak istiyorum;
Önce eleştireyim ; Derneğimizin sitesini hazırlayan meslektaşımızın muhakkak ki işleri çoktur buna eminim yalnız foruma benzeyen şablonuyla sitemiz bence çok iyi hazırlanmamış. Uzun bir zaman bekledik sitenin açılması için hergün 150 200 kişi de ziyaret ediyor, daha iyi bir şablonu olan site hazırlanamaz mıydı demek geçiyor içimden?
Bakınız :
Acil Tıp Teknisyenleri Derneği Sitesi
Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Sitesi
Türk Hemşireleri Derneği Sitesi
Ebeler Derneği Sitesi
bu siteler daha iyi hazırlanmamış mı sizce?

Gelelim naçizane önerilerime;
VESTED meslektaşlarımızı veterinerlik alanında ki gelişmeler karşısında bilgilendirmek ve gerektiğinde sertifika vermek gibi eğitim seminerleri düzenleyebilir mi?
Ankara'ya meslektaşlarımızı çağırmak külfetli olacağından coğrafi bölgelere yönelik büyük kentleri merkez alarak bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılabilir mi?
Örneğin;

# Veteriner Acil İlk yardım ve Tıbbi Uygulamalar Eğitimi
a)- Temel Yaşam Desteği Uygulamaları Eğitimi (Basic Life Support)
Temel Yaşam Desteğinin ABC'sinin öğretildiği bir eğitim semineri olabilir
A - Airway (havayolu): Kaza,yaralanma ve travma gibi durumdaki hayvanın havayolunun açık olup olmadığı kontrol edilerek eğer dil soluk borusunu kapatmışsa dili soluk borusundan kurtarma
B - Breathing (nefes alış veriş): Nefes alış verişi düzensiz olan yada hiç nefes alıp vermeyen hayvana entübasyon uygulamak ve nesfe alıp vemesini sağlamak
C - Circulation (dolaşım) : Dolaşım sistemi kontrol edilerek hayvanda açık yaralanma veya kanama varsa müdahale etmek ve kırıklarda atelleme yapmak
CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) Kalp Masajı : Hayvanlarda temel yaşam desteğini sağlamak için yapılacak en önemli müdahale kardiyopulmoner resüstasyondur (kalp masajı) bu konuda uygulamalı eğitim verilebilir. Aşağıdaki linklerde kedi ve köpeklere yönelik CPR bilgileri bulunmaktadır :
FIRST AID AND EMERGENCY CARE
"Cardiopulmonary Resuscitation in Dogs (CPR)"
Acil ve Kritik durumdaki hayvanın yukardaki Temel Yaşam Desteği (BLS) uygulamaları konusunda eğitmek (konusunda uzman bir veteriner hekim eşliğinde) ilerde Hayvan Sağlığı Kabini açacak olan meslektaşlarımız için çok önemli olacaktır. Hayvan Sağlık Kabinine getirilecek olan acil durumdaki hayvana temel yaşam desteğini sağlamak herhalde unvanında "sağlık" olan bir meslek mensubu için olmazsa olmaz bir etik uygulamadır. Temel Yaşam Desteği sağlanan hayvan daha sonra bir Veteriner Polikliniğine yada varsa Hayvan Hastanesine veteriner hekimine götürülerek tedavisinin yapılması sağlanabilir.

# İhbarı Mecbur Salgın Hastalıklar ve Aşılamada Dikkat Edilecek Asepsi Antisepsi Kuralları
Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız için faydalı olacaktır ayrıca İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıklarının semptomatik teşhisi de 3285 Sayılı HSZK Üçüncü Bölüm Hastalık Çıkışında Haberleşme Hastalık İhbarı kısmında "serbest" çalışan meslektaşlarımıza "Hastalık İhbarı Yükümlülüğü" getirmiştir.Bu sebepten dolayı hem yeni meslektaşlarımızın hemde çalışmakta olan meslektaşlarımız için hafıza tazeleyici bir eğitim çalışması yapılabilir. Ayrıca aşılamalarda dikkat edilecek asepsi ve antisepsi kuralları ile aşılamada dikkat edilecek yöntemler konusunda eğitim verilebilir

# Sun'i Tohumlama Teknikleri ve Sun'i Tohumlamanın Hayvancılığı Geliştirmedeki Önemi
Sığırlarda Sun'i Tohumlama'da yeni teknikler,En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri,Sun'i Tohumlamada dikkat edilecek hususlar, gebeliğin belirlenmesi,aynı ırka aynı tohum atılması yönünde dikkat edilmesini sağlamak, Kızgınlık Siklusunun takibi, Doğuma yardımcı olmak gibi konularda meslektaşlarımıza eğitim verilebilir.

# Hayvan Sağlığı Kabini Hakkında Bilgilendirme ve Hayvan Sağlığında Etik Uygulamalar
Hayvan Sağlığı Kabinlerinin desteklenmesi ve içeriği yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, Veteriner Sağlık Teknisyenliği ve Teknikerliğinin Etik Kodlarının hazırlanması ve Ulusal Veteriner Sağlık Çalışanları Gününün belirlenmesi. Serbest çalışan meslektaşlarımızın sorunları gibi konularda toplanılabilir ve ortak bir çözüm geliştirilebilir.

# Gıda Üreten ve Gıda Maddeleri Ambalajlayan İşyerlerinde Sorumlu Yöneticilik Eğitimi
Gıda üreten ve ambalajlayan işyerlerinde görev alacak meslektaşlarımız için gıda hijyeni ve kontrolü konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.

Bu eğitim çalışmaları Veteriner İlaç firmaların sponsorluğu sağlanarak ve meslektaşlarımızdan katkı alarak düzenlenebilir, ayrıca yine ilaç firmalarının spronsorluğunda hazırlanmış olan iş elbisesi (V yakalı), kalem,ajanda,kimlik kartı vs gibi ürünlerin satışı yapılarak derneğimiz aidat dışında bir gelir elde etmiş olur. BU toplantılar bilgi amaçlı olduğu kadar meslektaşlarımızı bir araya getirdiğinden mesleki dayanışmanın güçlenmesini de sağlayacaktır.
M.Özgür KÜÇÜKTEKİN
Vet.Sağ.Tek

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...