18 Ekim 2011

Veterinerlere yeni şart...

Veteriner hekimlerin muayenehane ve poliklinik standartlarına yeni düzenlemeler geldi. Artık, bu muayenehane ve poliklinikler, İl Müdürlüğü'nden ruhsat almadan faaliyete geçemeyecek.

(AA) -- Veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak muayenehane ve polikliniklerin standartları yeniden düzenlendi.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 Veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan yönetmeliğe göre, muayenehane açabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak ve Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak gerekecek.

 Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartlarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, veteriner hekim odasında veteriner hekim diploması, muayenehane ruhsatı, veteriner hekim çalışma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa ihtisasını gösteren belge, suni tohumlama belgesi, bölge veteriner hekimler odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatı, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılacak.

 Muayenehane ve poliklinikler, İl Müdürlüğü'nden ruhsat almadan faaliyete geçemeyecek, görevli veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli, başka bir muayenehane veya poliklinikte çalışamayacak, muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler kullanılamayacak, söz konusu yerlerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamayacak, muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamayacak, veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, muayenehane veya poliklinik açılamayacak.

 Poliklinik açma usul ve esasları, polikliniklerin bölümleri, asgari ve teknik şartları, çalışma usul ve esaslarının da belirlendiği yönetmelikle, 18 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği" yürürlükten kalkmış oldu.

Yönetmeliğe uyum için 2 yıl süre

 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 8 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği" kapsamında ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup, bu yönetmelik hükümlerine uymayan veteriner hekimler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde muayenehanelerini veya polikliniklerini bu yönetmelikteki muayenehane veya poliklinik şartlarına uygun hale getirerek, mülki idari amire müracaat edip muayenehane veya poliklinik ruhsatı alacak.

 Verilen süre içerisinde muayenehane ve polikliniklerini bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirerek başvuruda bulunmayanların ruhsatları, il müdürlüğünce iptal edilecek.

 Hayvan Sağlığı Kabinleri

 Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 Buna göre yönetmeliğin, hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak olanların uymak zorunda oldukları hususları düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırıldı.

[CNN Turk]

Hayvan Sağlık Kabini Yönetmeliğinde Değişiklik


8 Mart 2007 tarihli 26456 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Sağlığı Kabini, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin durdurulması ile Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatnamesinin bazı maddelerine, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED) iptal davası açmıştı.

15 Ekim 2011 tarihli 28085 Sayılı Resmi Gazete'de Hayvan Sağlığı Kabini, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bir önceki yönetmelikteki "Yasaklar" başlıklı 13. Madde tamamen iptal edildi.

Peki bu iptal ne anlama geliyor?

Yönetmeliğin iptal edilen maddesi resimde de gördüğünüz gibi 'Yasaklar' başlığını kapsıyor. İptalin ardından, Veteriner Sağlık Teknikerleri, Teknisyenleri hayvan sağlığı hizmeti sunmak üzere ortaklaşa Veteriner Sağlık Kabini açabilecek (iptal-b), çantasında veya işyerinde, aşı, serum, biyolojik madde bulundurabilecek (iptal-e) Karma yem, mineral yem, yemlik preparat gibi ürünleri satabilecek (iptal-d) Yönetmeliğin 7. maddesinin dışında da hizmetler sunabilecek (iptal-ç) , Hayvan Sağlığı açmış Veteriner Sağlık Teknikeri, Teknisyeni sözleşme yoluyla serbest Veteriner Hekimle anlaşma yaparak aşılama veya suni tohumlama hizmetlerini yürütebilecek..
Elbette Bakanlığımızın yayımlayacağı talimat veya yönetmelikle konu açıklığa kavuşacaktır.
Meslektaşlarımıza hayırlı olsun.. Bu VESTED'in meslektaşlarımız için kazandığı olumlu bir gelişmedir.

Kaynak Resmi Gazetehttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111015-3.htm


12 Ekim 2011

Ab Veteriner Hekim Platformundan ve Prof.Dr. Hazım GÖKÇEN hocamızdan kutlama mesajları

Kısa teşkilat yaşamında birlikte çalıştığı Veteriner Sağlık Teknisyenleri ile hala unutamadığı güzel anılar yaşayan ve Açık Öğretim Fakültesinde Veteriner Ön Lisans programının açılması sırasında hiç bir Fakültenin kabul etmediği eğitim hizmeti kararını tüm eleştirilere rağmen hiç düşünmeden Fakültesinde veren birisi olarak Veteriner Sağlık Teknisyenleri/Teknikerlerinin "Dünya Veteriner Teknisyenliği Haftasını" yürekten kutlar, çoğu Ön Lisans öğrencim olan tüm Veteriner Sağlık Teknisyenlerine sağlıklı uzun ömürler ve başarılı çalışmalar dilerim.

Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Ülke hayvancılığına büyük hizmetleri bulunan cefakar meslek grubu
tüm Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikerlerinin "Veteriner Teknisyenliği
Haftasını" en içten dileklerimizle kutluyoruz...


AB Veteriner Hekim Platformu
web: www.abveteriner.org

11 Ekim 2011

AVMA (Amerika Veteriner Hekimleri Derneği) Veteriner Teknisyenliği Haftası Sayfası

Schaumburg, IL, October 9, 2011—During National Veterinary Technician Week (NVTW) October 9-15, 2011, the American Veterinary Medical Association (AVMA) reminds everyone that "Pets and Vets Need Techs."

 Celebrated annually, National Veterinary Technician Week offers veterinarians and the public a chance to thank veterinary technicians for the important work they do in helping keep animals healthy. This year's theme—"Pets and Vets Need Techs"—focuses on how integral veterinary technicians are to the veterinary health care team.

 "Veterinarians rely on veterinary technicians as a crucial part of the veterinary care team. Veterinary technicians are often the first person a client will talk to when their pet has a problem. The veterinary technician often facilitates communication between clients and veterinarians, explaining the client's fears and translating sometimes complicated medical jargon and instructions so they can be understood and followed by clients," explains Dr. René Carlson, president of the AVMA. "Technicians help keep animals healthy, clients informed, and are an invaluable resource in our animal health care teams."

 Across the country veterinarians and veterinary clinics will be showing their appreciation during NVTW by holding a variety of public events, including hay rides, charity "pooch washes," pet photo shoots and educational events. NVTW has been an annual tradition since 1993 when the National Association of Veterinary Technicians in America (NAVTA) declared the third week in October as NVTW.

 "Veterinary technicians are the heart of veterinary medicine. The passion we have in our careers helping pets, animals, clients and their families is what keeps us going day to day," said Julie Legred, NAVTA president. "Veterinary technicians need and should be recognized and celebrated this week for the many things they do and contribute to in the world of medicine, animals and people."

 For more information about the NAVTA, visit www.navta.net. For more information on the AVMA or veterinary medicine, visit www.avma.org.

 The AVMA, founded in 1863, is one of the oldest and largest veterinary medical organizations in the world. More than 81,500 member veterinarians worldwide are engaged in a wide variety of professional activities. The year 2011 is being celebrated by veterinarians around the world as Vet2011, the 250th anniversary of the birth of veterinary medicine and education.

 AVMA Vet.Tech.Web Page : http://www.avmamedia.org/display.asp?sid=395&NAME=National_Veterinary_Technician_Week_2011

2011 Sonbahar Şap Aşılaması Kampanyası Başladı


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Tüm şehir ve ilçelerde “Hedeflenen başarıyı sağlamak için teşkilatlarımızda görevli Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikerleri tüm belde ve köylerdeki tüm hayvancılık işletmelerinde bulunan büyükbaş hayvanları, gebe hayvanlar da dahil olmak üzere 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanları aşılayacaklardır

 KURBANLIK KÜÇÜKBAŞLAR DA AŞILANACAK 

Yaklaşan Kurban Bayramı döneminde, kurbanlık olarak sevk edilecek küçükbaş hayvanlara da şap aşısı yapılacağı aksi halde, bu hayvanların sevklerine, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereği izin verilmeyeceği bildirildi.

 AŞILATMAYANA 5 BİN 385 TL PARA CEZASI VAR

 “Büyükbaş hayvanlarına şap aşısı yaptırmayan yetiştiricilerimiz başka il ve ilçelere hayvan sevki yapamayacak ve hayvancılık desteklemelerinden faydalanamayacaklardır. Ayrıca tüm uyarılarımıza rağmen hayvanlarına şap aşısı yaptırmayan vatandaşlara ise 5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği 5 bin 385 TL idari para cezası uygulanacağı önemle duyurulur”

10 Ekim 2011

Uluslararası Veteriner Teknisyenleri Haftası Etkinlikleri Başladı


NAVTA tarafından 1993 yılında, her yılın Ekim ayının 3. haftası olarak belirlenen NVTW (National Veterinary Technician Week) 2007 yılından itibaren ülkemizde kutlanılmak isteniyor (!) Kutlanılmak isteniyor diyorum, çünkü 2007 yılından bu yana elle tutulur, gözle görülür hiç bir şey yapmıyoruz. Derneğimiz VESTED'in haftaya karşı inanılmaz isteksizliği düşündürücü, bazı bireysel çabalar sonucunda sesimizi duyurabiliyoruz ama o da elbette yeterli olmuyor.. Artık herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesinin zamanı geldi.. VESTED nerede hata yapıyor, Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Teknikerleri nerede hata yapıyor.. Karşımızdakini eleştirmekten öte, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor sanırım.  Karşımızdakini suçlayara hiç bir yere gidemediğimiz ortada.. NEREDE HATA YAPIYORUZ??

NAVTA'nın kutlama haftasına ilişkin etkinlikleri ve posteri ;

Herşeyden önce NAVTA büyük bir örgütlenme, ABD'deki tüm eyaletlerde Veteriner Teknisyenleri örgülenmeleri mevcut. Mesela New York State Veteriner Teknisyenleri Derneğihttp://www.nysavt.org/ NAVTA tüm bu eyaletlerdeki Teknisyen/Tekniker örgütlerinin üst çatı örgütü, tıpkı AVMA (American Veterinary Medical Association) eyaletlerdeki Veteriner Hekim örgütlerinin üst örgütü olması gibi.. 

NAVTA, her sene kutlama etkinliklerine muhakkak Hill's gibi Pet Mama firmaları ile bir Veteriner İlaç Firmasının sponsor desteğini alıyor. Ayrıca NAVTA son süreçte oldukça aktif çalışarak Veteriner Teknisyenliği Uzmanlık okullarını açmıştı. (UZMANLIK OKULLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ)

NAVTA Kutlama Haftasına ilişkin medya etkinliğine göz atmak için ; TIKLAYINIZCAAHTT-ACTTSA (Kanada Hayvan Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği) NAVTA gibi Kanada'daki eyaletlerde kurulumuş olan Veteriner Teknisyenleri ve Teknikerleri örgütlerinin üst örgütü, [Liste için Tıklayınız] onlarda kutlama haftası etkinlikleri aktif bir şekilde geçiriyorlar. Saskatchewan Kutlama Programı için : TIKLAYINIZ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...