30 Ocak 2009

Hill's Pet Veteriner Sağlık Teknisyenleri Sayfası

Dünya çapında dağıtım ağına sahip olan Hill's Pet Nutrition (Hill's Pet Mamaları) yaklaşık 30 yıldır Veteriner Hekimleri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerini, Hayvan Davranış Uzmanlarını, Biyologları, Veteriner Laboratuar Teknisyenlerini ve Hayvan Araştırma Teknisyenlerini destekliyor. Beslenme Uzmanı Veteriner Hekimlerin gözetiminde bilimsel yöntemlerle hazırlanan mamalar aynı zamanda iyileşmeyi destekleyici Veteriner Formülleri (Veterinary Formulated) içermekte.

Hill's Vet sayfasında Veteriner Sağlık Teknisyenleri için hazırlanmış olan bölümde ise, sol menüde yer alan Konsültasyon Servisi (Consultation Service) ; Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin yerel ve uluslararası hayvan hastanelerinde çalışan, hayvan beslenme danışmanlığı ve ürün desteği konularında uzman Veteriner Hekimlerle ücretsiz görüşme yapma imkanı sağlıyor.

Eğitime Devam (Continuing Education) bölümünde; Hastane seminerleri, Küçük hayvan klinik beslenme, veteriner iş ilişkileri seminerleri konularında bilgiler yer almakta, interaktif ve sürekli yenilenen bilgiler ve konuları içermekte.

Teknisyenlerle Tanışma (Featured Technicians) bölümünde ; Konsültasyon servisinde ve Hill's Bölümlerinde görevli teknisyenlerle bir tanışma imkanı sunuluyor. Teknisyenlerin motivasyonu, klinik deneyimleri, Hill's deneyimleri hakkında bilgiler alabilirsiniz

Klinik Yönetimi ve Müşteri Eğitimi (Practice Management & Client Education) bölümünde; 5 dakikalık bir Veteriner Konsültasyonu, Diş sağlığı hakkında kaynaklar, Hill's Beslenme Rehberi gibi bölümler yer almakta.

Bağlantı Kaynakları (Veterinary Technician Resource Links) bölümünde; Veteriner Sağlık Teknisyenliği Uzmanlık Okullarına direk bağlantılar, Kanada Hayvan Sağlığı Tekniker ve Teknisyenleri Derneğine bağlantı, NAVTA'ya bağlantı, Ulusal Veteriner Ekonomi Yayınlarına bağlantı, Veteriner Kanser Teknisyenleri Derneğine bağlantı linkleri verilmiş.

Teknisyen Notları (Technician Tips) bölümünde; Teknisyenleri ilgilendiren konularda ipuçları, öneriler ve planlar sıralanmış. Bu bölüme sisteme üye teknisyenler aldıkları ve önemli gördükleri konularda mesajlar bırakabiliyor.

Yaklaşmakta Olan Etkinlikler (Upcoming Events) bölümünde; Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Veteriner Konferansları, Uzmanlık Seminerleri takvimi bulunmakta.

Meslektaşlarıma siteyi ziyaret etmelerini öneriyorum : http://www.hillsvet.com/hillsvet/VetTech

28 Ocak 2009

Veteriner Sağlık Teknisyenliği Mesleki Analiz Raporu

T.C.
M.E.B.
PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ
İŞ PİYASASI İŞ ANALİZ GRUBU


Milli Eğitim Bakanlığı ve Veteriner Sağlık Çalışanlarının işbirliği ile Mesleki Analiz Raporu Çalışması hazırlanmıştır.

Hazırlanmış olan .PDF formatındaki Analiz Raporuna ulaşmak için :
http://projeler.meb.gov.tr/pkm1/dokumanlar/meslek_standardi/veteriner%20saglik%20teknisyeni.pdf

23 Ocak 2009

NAVTA 2009 Journal İlk Sayı Çıktı!

NAVTA (National Association of Veterinary Technicians in America) 2009 yılı için ilk aylık yayınını online olarak yayımladı.

Bu sayıda Veteriner Diş Teknisyenliği Akademisi hakkında bilgi verilmiş ve Diş Hijyeni ve Sağlığı konularında Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin rolü ve sorumluluğuna değinilmiş. Evde diş sağlığı hizmetlerinde başarının arttırılması konusunda yazılara ve önerilere verilmiş. Ulusal Veteriner Sağlık Teknisyenleri Haftası Kutlama etkinlikleri anlatılarak, 2009 yılında yapılması planlanan etkinliklere değinilmiş.
Ayrıca Veteriner Davranış Teknisyenliği Akademisi (The Academy of Veterinary Behavior Technicians) açılışının duyurusu var. Veteriner Davranış Teknisyenleri Topluluğu (Society of Veterinary Behavior Technicians) iken Akademik girişimlerinin başarıyla sonuçlanmasını biz de kutluyoruz.

Congratulations AVBT!

At the SVBT Reception NAVTA announced that the petition for the Academy of Veterinary Behavior Technicians had been accepted. Behavior is now the newest technician specialty!
Check back for more information as it is released.

After reviewing the petition submitted by the Academy of Veterinary Behavior
Technicians (AVBT), the NAVTA Committee on Veterinary Technician Specialties
is pleased to award the AVBT with Provisional Recognition as defined by the
guidelines on veterinary technician specialties. This will be NAVTA’s fifth
officially recognized veterinary technician specialty

.PDF dosyası olarak yayımlanan sayıya online ulaşmak veya indirmek için : http://www.navta.net/media/2009_ConvIssue_web.pdf
22 Ocak 2009

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLERİNE CEZA YAĞDI !..

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol eski Genel Müdür H. S’ ya 6 ay ve Yeni Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yard. B.O.’ya 12 ay ceza yağdı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı N.P, Koruma Kontrol eski Genel Müdürü H.S ve Yeni Genel Müdür Yrd. B.O nun Ankara Cumhuriyet Bassavcılığının açmış olduğu Kamu Davasının Karar Duruşması Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinden 22.OCAK.2009 tarihinde saat 09.00 da yapıldı, Adı Geçen Bakanlık Bürokratlarının Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin serbest çalışmalarını engellediklerini ve Danıştayın almış olduğu;

1)- 10. Da.5.11.2001 tarih.E:1999- 1997,K:2001-3769 Sayılı kararı.
2)- Danıştay İ.DD.Gn.K. -14.6.2002 Tarih ve E:2002-427 Sayılı Kararı.
3)- Danıştay İ.DD.Gn.K.-25.11.2004 Tarih E:2002-427 K:2004-1891 Sayılı kararı
4)- Danıştay 10.Da.31.01.2006 tarih,E:2003-2124 K:2006-650 Sayılı kararı.
5)- Danıştay 1.Da.04.04.2007 tarih,E:2007-331,K:2007-415 Sayılı Kararı.
6)- Danıştay İ.D.D.G.K. nun 22.4.1994 tarih,E:1992-675,K:1994-247 Sayılı Kararı Kararları Uygulamadıkları ,

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ/TEKNİKERLERİN serbest çalışmalarının engelleyici düzenlemeleri değiştirmek için gereğini yapmadıkları, Danıştay İ.D.D Kararlarına rağmen Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerin serbest olarak mesleklerini icra etmelerini engelledikleri gerekçesi ile Yetkili makamlarda bulunup DANIŞTAY KARARLARINI UYGULAMAYAN Koruma Kontrol Eski Genel Müdürüne 6 ay,yeni Genel Müdür Yrd. ise 12 ay hapis cezası ile cezalandırıldığına ve Temyiz yolu açık olmak üzere Ankara Asliye Ceza Mahkemesince 22.1.2009 tarihinde Karar verildiği bildirilmiştir.

Kaynak : http://www.veterinerteknikeri.tr.gg/

18 Ocak 2009

TÜRKİYE’DE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?

Türkiye’de salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadelede ve hayvan ırklarının ıslahı ile sağlıklı ve dengeli beslenmesinde, Veteriner hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görevli olan meslek mensupları; Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ile daha sonradan açılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans ile çeşitli üniversitelerde açılmış olan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümlerinde mezun olan Veteriner Sağlık Teknikerleri ile Hayvan Sağlığı Teknikerleridir. Ülkemizde Veteriner Hekimler, hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde, hayvan ırklarının ıslahı projesinde yetkilidirler. Veteriner Sağlık Teknisyenleri ise daha çok koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları ile hayvan ırklarının ıslahında (sun’i tohumlama faaliyetlerinde) görev alırlar ve hayvan hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde Veteriner Hekimleri asiste ederler. Bu iki meslek grubu birbiri ile direkt ilişki halindedir. Çünkü epidemiyolojik saha çalışmalarında, hayvan hastalıklarına yönelik tedavi edici çalışmalarda, hayvan ırklarının ıslahında birlikte görev alırlar. Veteriner Hekimin bu durumdaki rolü daha çok teşhis aşamasında ve tedavinin belirlenmesinde etkindir. Veteriner Hekim tedavinin nasıl yapılacağını belirledikten sonra Veteriner Sağlık Teknisyeni, belirlenen tedavinin ve medikal sürecin tamamlanmasında ve izlenmesinde rol alır. Bu durum tedavi sürecinde kullanılacak tüm medikal uygulamalar ile ilaçların ve serumların hayvana tatbiki sürecidir.

Veteriner Sağlık Teknisyenini bu süreç dışında aktif kılan pozisyon ise hastalıkların önlenmesi sürecinde ortaya çıkar. Türkiye’de büyük oranda koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından verilmektedir. Ayrıca hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ve sürecin devam ettirilmesinde Veteriner Sağlık Teknisyenleri aktif bir rol üstlendiler. Gelişmiş ülkelerde ise hayvan hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi sürecinde Veteriner Sağlık Teknisyenleri (Veterinary Technicians*) ile bu alanda 2 veya 3 yıllık üniversite düzeyinde yüksek öğrenim Veteriner Sağlık Teknikerleri (Veterinary Technologists*) Veteriner Hekim ve hasta ile olan etkileşimde daha aktif bir rol üstlenmişlerdir. Örneğin Kanada ve ABD’de Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri ; Koruyucu hayvan sağlığı çalışmalarının yanı sıra, Veteriner Dişçilik, Veteriner Anestezi, Acil Sağlık ve Yoğun Bakım Hizmetleri (paramedik hizmetler) konusunda aktif rol üstlenmektedirler. Bu uzmanlık alanlarında Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri yetiştiren okullar açılmıştır. Radyografi, Röntgen hizmetleri yine Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından verilir. Veteriner Laboratuar hizmetleri ise Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından yürütülür. ABD ve Kanada’da Veteriner Hekimler, veteriner tıbbın uzmanlık dallarında (cerrahi, dermatoloji, dahiliye, onkoloji, oftalmotoloji, jinekoloji vb) kendileri yetiştirmekte ve bu alanlarda progresiv çalışmalar yapmaktadırlar. Avrupa’dan örnek verecek olursak. Fransa’da Veteriner Sağlık Teknisyenleri (Technicien en Santé Animale*) koruyucu hayvan sağlığı çalışmalarının yanı sıra, operasyonlarda hastanın anesteziye alınmasında, anestezinin monitarizasyonunda, sürecin izlenmesinde, medikal iyileşmede etkin bir görev alırlar. İyileşme sürecinde hemşirelik hizmetleri tamamen Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından yapılır. Ayrıca Veteriner Laboratuar hizmetleri, kan alımı, hastalıklar etkenlerinin laboratuar teşhisleri Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından yapılır. İngiltere’de Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin eşiti bir görev yapan Veteriner Hemşireliği (Veterinary Nurses*) mesleği vardır. (İngilitere veteriner sahada teknisyen veya tekniker unvanı kullanılmamaktadır.) Veteriner Hemşireler koruyucu hayvan sağlığı çalışmalarının yanısıra, Veteriner Hekimler (İngiltere’de Veteriner Hekimler Veterinary Surgeon – Veteriner Cerrah- olarak anılmaktadırlar) ile birlikte etkin bir görev üstlenmektedirler. Veteriner Hemşire, teşhis sürecine katılmaktadır ve tedavi sürecini ise Veteriner Hekimin direktifleri doğrultusunda kendisi sürdürür. Yine anestezide, dişçilik hizmetlerinde, epidemiyolojik saha çalışmalarında aktif rol alır. Saha çalışmaları yapar, süreci değerlendirir. Laboratuar hizmetleri ise Hemşireler tarafından yürütülür. Kanada ve Amerika’da olduğu gibi Hekimler veteriner tıbbın ileri (advanced) sahasında kendilerini yetiştirirler. Zaten olması gereken de budur.

Bir diğer önemli nokta, ABD, Kanada ve birçok AB ülkesinde Teknikerlik yüksek öğrenimi ya doğrudan Veteriner Fakültelerinde ya da o ülkenin Hekim örgütü tarafından onaylanmış, akredite edilmiş okullarında verilmektedir. Bunun şöyle bir avantajı vardır; mezun olan Tekniker eğer kendisini hazır hissederse ve girdiği sınav sonucunda başarılı olursa Veteriner Fakültelerine geçiş yapar. Bu o ülkede Hekim örgütleri tarafından teşvik edilir. Yine de Veteriner Sağlık Teknsiyeni / Teknikeri yaptığı işte tatmin olur, ücretleri tatmin edicidir. Özlük hakları ve yetkileri yeterli seviyedir.

Türkiye’de ise durum bilindiği gibi Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri açısından yeterli seviyede tatmin edici değildir. Veteriner Sağlık Teknisyenleri okullarında aldıkları eğitimleri sahada yansıtma konusunda sınırlandırılmışlardır. Örneğin koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları dahi –pratikte öyle olmasa bile- Veteriner Hekimlerin sorumluluğu altında yapılmaktadır. Bu ülkede Sun’i Tohumlama çalışmalarını başlatmış ve yaygınlaştırmış olan Teknisyenler, ancak Veteriner Hekim sorumluluğu altında çalışabileceklerinden, oysa ki pratikte yine bunun bir önemi yoktur, kendileri serbestçe yapamamaktadırlar. Oysa Avrupa'da ve Amerika'da Sun'i Tohumlama hizmetleri Sun'i Tohumlama Teknisyenleri (Artificial Insemination Technicians*) tarafından verilmektedir.

Ülkemizdeki hizmetlerin kalitesinin arttırılmasında Veteriner Hekimlerin desteği kaçınılmazdır. Hem Veteriner Fakültelerinin sayısının azaltılması, okullarda verilen eğitimin seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hem de Veteriner Hekimler ülkedeki mesleki saygınlığı arttırmak için Teknisyenlerin yetki ve sorumluluklarının arttırılmasında ve okullarındaki eğitimin kalitesinin yükseltmesinde aktif rol oynamalıdırlar. Bunun yanısıra ülkemizde Veteriner Sağlık Meslek Liselerinde eğitimin seviyesi ve kalitesi arttırılmak zorundadır, mesela anestezi, dişçilik, acil sağlık hizmetleri konusunda verilen eğitim yeterli değildir.

Veteriner Sağlık Teknikerliği eğitimi ise kesinlikle VASAT düzeydedir. Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin teorik bilgisini arttırmayı amaçlayan ve kesinlikle bir iyi niyet çabasının ürünü olan Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans bölümünün Veteriner Sağlık Teknisyeni olmayanlara da açılması VAHİM bir hatadır. Bu bölüm Veteriner Sağlık Teknisyenleri dışındakilere derhal KAPATILMALIDIR! Çünkü bu okulda pratik hiçbir eğitim verilmemekte ve derslerin çoğu Veteriner tıbbın kapsamı dışındadır. Bunun yanısıra Üniversitelerde, Veteriner Fakülteleri bünyesinde, Veteriner Sağlık Teknikerliği okulları açılmalıdır. Bu okullarda Veteriner tıbbın, çağa uygun eğitimi verilmelidir. Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümü geliştirilerek Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans bölümlerine dönüştürülmelidir.
Veteriner Sağlık Teknisyenliği / Veteriner Sağlık Teknikerliği mesleki yönetmeliği 1954 yılından beridir çıkarılmamıştır. Bu çağdaş bir ülkeye yakışmayan bir durumdur. Adeta “kanun savma” tadında çıkarılmış olan Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği yeniden düzenlenmeli ve Veteriner Sağlık Teknisyen/Teknikerlerinin serbest olarak koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri, sun’i tohumlama hizmetlerini verebilmeleri sağlanmalıdır. Çünkü bu meslek mensupları bu hizmetlerini verebilecek bilgi ve yeteneğe sahip insanlardır bu eğitimi almışlardır ve zaten hali hazırda bu hizmetleri Bakanlık bünyesinde vermektedirler. Tarım Bakanlığında görevli Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri teknik personel arasında en az maaşı alan personel durumuna düşürülmüş ve mağdur edilmiştir. Bu adaletsizliğin nedeni anlayabilmek çok güç..

İşinde tatmin olmuş bir Veteriner Sağlık Teknisyeninin/ Teknikerinin ülke hayvancılığına olan katkısının artacağı da inkar edilemez bir gerçektir. Bu hem Veteriner Hekimliği mesleğini geliştirecektir hem de ülkemizde hayvancılık ekonomisinde olumlu katkılar sunacaktır.

Özgür KÜÇÜKTEKİN
Veteriner Sağlık Teknikeri / Çalışma Ekonomisti

KAYNAKLAR :
  • Aritificial Insemination Technicians (Sun'i Tohumlama Teknisyenleri) için ;
  1. http://doe.state.wy.us/LMI/DIR_LIC/10.htm
  2. http://www.dairy.com.au/industry/careers/animals/ainsemt.html
  3. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1696020

11 Ocak 2009

AB Veteriner Hekim Platformunun Desteği ile Sesimiz Büyüyor

Düzenleme : Veteriner Hekim Platformundan gelen bilgilendirmeye göre, E-haber Ajansında da mesleğimizin sorunları haber yapıldı. E- Haber Ajansında yayımlanan habere ulaşmak için, alttaki ilgili linke tıklayabilirsiniz.

AB Veteriner Hekim Platformunun, Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin Özlük Hakları ve Ek Ödemede uğradığı adaletsizlik konusunda dayanışma girişimleri hız kesmeden sürüyor. AB Veteriner Hekim Platformu Sekreteryası konudan haberdar olduktan sonra ;

* AB Veteriner Hekim Platformu Ana Sayfasına
* TBMM Tarım Komisyonu Üyelerine
* Veteriner Hekim kökenli Milletvekillerine
* Memur Sendikalarına
* Veteriner Hekimler e posta bilgi gruplarına
* Hayvancılık E-Posta grubuna
* Kamudan. Org adresine (http://www.kamudan.com/NewsDetail.aspx?NewsID=142722)
* Memurlar.Biz adresine (http://www.memurlar.biz/haber/20090111/Veteriner-Saglik-Teknisyenleri-ve-Veteriner-Saglik-Teknikerlerinin-Ozluk-Haklar-Mucadelesi.php)
* E- Haber Ajansı : http://www.e-haberajansi.com/haberdetay.php?haber=3706
http://www.e-haberajansi.com/haberdetay.php?haber=3707

Durumumuzu içeren bilgilendirme yaptılar. Yukarıda da verdiğim gibi 3 internet sitesinde de haberimiz yayımlandı. Şimdi bu dayanışmayı ve kamuoyu desteğini büyütmek..

AB Veteriner Hekim Platformunun değerli üyelerine çok teşekkürler..

09 Ocak 2009

AB Veteriner Hekim Platformundan Destek!


AB Veteriner Hekim Platformu (EU Veterinarian Platform) Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin, Veteriner Sağlık Teknikerlerinin ve Laborantların Ek Ödeme ve Özlük Haklar konusundan uğramış olduğu adaletsizliği Platformun ana sayfasına taşıyarak, mesleki dayanışma konusunda örnek bir tavır sergiledi. Buradan AB Veteriner Hekim Platformu emekçilerini saygıyla selamlıyor, Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik alanlarında karşılıklı desteğin artmasını, tüm meslektaşlarım adına temenni ediyorum.

Veteriner Sağlık Çalışmalarının, Veteriner Hekimiyle, Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeriyle, Laborantı ile bir bütün olduğu "bilincinin" bütün mesleki camiaya yayılması ve "bir olalım iri olalım" düsturunun her alanda gösterilmesi arzusuyla..

Özgür KÜÇÜKTEKİN
Veteriner Sağlık Teknikeri

Yeni Bir Teknisyen Uzmanlık Okulu : Veteriner Cerrahi Teknisyenleri Akademisi (Academy of Veterinary Surgical Technicians)

Amerika'daki meslektaşlarımızın bir girişimi daha sonuç veriyor. Daha önce; Dişçilik, Anestezi, Dahiliye, Acil ve Yoğun Bakım dallarında akademilerin açılmasını sağlayan NAVTA (National Association of Veterinary Technicians in America - Amerika Veteriner Sağlık Teknisyenleri Ulusal Derneği) Uzmanlık Komitesi Cerrahi alanında girişimde bulundu.

Hatırlatmak amacıyla Amerika'daki Veteriner Sağlık Teknisyenleri Uzmanlık Akademileri :

* Veteriner Acil ve Yoğun Bakım Teknisyenleri Akademisi (http://www.avecct.org/)
* Veteriner Anestezi Teknisyenleri Akademisi (http://www.avta-vts.org/)
* Veteriner Dahiliye Teknisyenleri Akademisi (http://www.aimvt.com/)
* Veteriner Diş Teknisyenleri Akademisi (http://www.avdt.us/)

24 Ekim 2008 tarihinde San Diago, California' da Amerika Veteriner Fakültesi Cerrahi Forumunda, bu alanda akademik bir girişimde bulunmak isteyen Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin Cerrahi alanında uzmanlık okulu açmaları ilgi ile karşılandı ve desteklendi. Şu an Veteriner Sağlık Teknisyenliği Uzmanlık Komitesi (The Committee on Veterinary Technician Specialties CVTS) bu konuda tecrübeli (en az 7 yıl) ve istekli Veteriner Sağlık Teknisyenleri arıyor. Konu ile ilgili olarak Teri Raffel ASAP* ( traffel@matcmadison.edu) ile bağlantıya geçilmesi gerek.

* Başkan - Veteriner Cerrahi Teknisyenleri Akademisi

Academy of Veterinary Surgical Technicians (AVST)

As the newly elected President for the (yet to be recognized by NAVTA) Academy of Veterinary Surgical Technicians, I am pleased to announce the first formal meeting of the organizing committee occurred on October 24, 2008, at the American College of Veterinary Surgeons Forum in San Diego, California.

The committee made great strides as we discussed application deficiencies and ways to move this new veterinary technician specialty to fruition. Moreover, the AVST was welcomed with much enthusiasm and support from the attending veterinary technicians, ACVS diplomates, and numerous veterinary corporate sponsors.

We are currently seeking more credentialed, highly qualified and dedicated veterinary technicians to join our organizing committee. If you are highly motivated and believe you meet the qualifications needed to propel the AVST forward, please contact Teri Raffel ASAP at traffel@matcmadison.edu to obtain an application.

Kaynak :

http://www.vtarc.com/1/news/academy-veterinary-surgical-technicians
http://www.nhvta.org/news.htm

04 Ocak 2009

EK ÖDEME ADALETSİZLİĞİ ve SENDİKALARIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Bildiğiniz gibi memurlara ek ödeme yapılmış ve güya eşit işe eşit ücret yürürlüğe sokulmuştu. Tarım Bakanlığı bürokratları önce Veteriner Sağlık Çalışanlarını unutup sadece Ziraatçilerin Bakanlığı olduğunu zannetmiş ve Hekimler Ziraat Mühendislerinin aldığı ücretler ile Veteriner Sağlık Teknisyenleri Ziraat Teknisyenlerinin aldığı ücretler karşısında "dengesiz" duruma getirilmişti.

Ardından çıkarılan kararname ile ;

Ziraat Mühendisine yapılan zam oranı % 82,
Ziraat Teknisyenine/Teknikerine yapılan zam oranı % 68 dir.

aradaki fark % 14 dür.

Veteriner Hekime yapılan zam oranı % 98
Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikerine yapılan zam oranı % 58 dir.

aradaki fark %40 dır.

Bu ek zamlarla Ziraat Teknisyeni/Teknikeri ile Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri arasındaki ücret farkı yaklaşık 200 YTL olmuştur. Daha önceden bir Ziraat Teknisyeni ile bir Veteriner Sağlık Teknisyeni aynı ücreti almakta idiler. Öğrenim gördükleri yıl aynı memuriyete başlama dereceleri/kademeleri aynı, aynı kurumda çalışırlar, aynı araçlarla görev alanlarına giderler, biri araziye gider, bizler hayvan ahır veya barınakları olan besi hanelere gideriz..

Bakanlık, Veteriner Sağlık Teknisyenlerini/Teknikerlerini, Çevre Sağlığı Teknisyenlerini ve Laborantları unutmuş ve hatta yok saymıştır.. Bu konuda bir girişimde "bulunacakmış gibi" yapan TOÇ BİR SEN ve TOS adlı sarı sendikalar da sadece "müdür personelin" aldığı zamlardaki adaletsizliği giderme yoluna gitmiştir. Sendikalar, kendisine üye olan Veteriner Sağlık Teknisyenlerini/Teknikerlerini, Laborantları ve Çevre Sağlığı Teknisyenlerini HİÇE saymıştır!

Veteriner Hekimlerle omuz omuza salgın paraziter hayvan hastalıklarında görev alan, Tarım Bakanlığı taşra teşkilatlarında benzer işleri yapan Veteriner Sağlık Teknikerleri/Teknisyenlerinin maruz bırakıldığı bu durum hakkaniyetli, adaletli değildir!! Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin örgütlü gücü VESTED (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği) yönetimi de anlaşılmaz bir biçimde sessiz, suskun ve hatta gerici bir tavır sergilemektedir.

Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum. SİZE YALAN SÖYLEYEN OYALAYAN TÜM DERNEK VE KURUMLARDAN KURTULUN!! DERNEK YÖNETİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BASKI YAPIN!! SİZE YALAN SÖYLEYEN, OYALAYAN SENDİKALARDAN İSTİFA EDİN! DAHA FAZLA PARALARINIZI VE EMEĞİNİZİ HARCATTIRMAYIN!!

01 Ocak 2009

Unvan Değişikliği Sınavı Soru-Cevapları Yayımlandı (Veterinary Employees Professional Name Change Examination)

28 Aralık 2008 tarihinde Personel Unvan Değişikliği Sınavı PÜD (Employees Professional Name Change Examination EPNCE) yapıldı. Veteriner Sağlık Teknisyeni meslektaşlarımızın, Veteriner Hekimlik, Veteriner Sağlık Teknikerliği, Hayvan Sağlığı Teknikerliği alanlarında girdiği sınavın soru ve cevapları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlandı. Sınava giren tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Veteriner Hekimliği sınav soruları ile Veteriner Sağlık Teknikerliği sınav soruların birbirlerine benziyor hatta bazı sorular birbirinin aynısı. Genel de soruların kolay olması sevindirici

The Ministry of Agriculture's Employees Professional Name Change Examination made on December 28 / 2009 The Examination was made three category, These were categories; Veterinary Medicine, Veterinary Technologist and Animal Health Technologist..


Veteriner Hekimlik Sınav Soru ve Cevapları için (Veterinary Medicine Exam Questions and Answers) : http://www.tarimpersonel.gov.tr/duyurular/sorular2008/9GRUP_VeterinerHekimA.pdf
Veteriner Sağlık Teknikerliği Sınav Soru ve Cevapları için (Veterinary Technologist Exam Questions and Answers) : http://www.tarimpersonel.gov.tr/duyurular/sorular2008/17GRUP_LaborantVeterinerSaglikTeknikeriA.pdf
Hayvan Sağlığı Teknikerliği Sınav Soru ve Cevapları için (Animal Health Technologist Exam Questions and Answers) : http://www.tarimpersonel.gov.tr/duyurular/sorular2008/18GRUP_LaboratuarTibbiLaboratuarPatolojiA.pdf

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...