23 Kasım 2008

NAVTA Web Sitesini Yeniledi (New Web Site From NAVTA)

NAVTA (National Association of Veterinary Technicians in America) Amerika Veteriner Sağlık Teknisyenleri Ulusal Derneği web sitesini yeniledi.

NAVTA Nedir?
NAVTA kar amacı gütmeyen, Veteriner Teknoloji alanında görevli mensuplarının haklarını koruyan ve gözeten bir organizasyondur. NAVTA üyelerinin birbirleri ile olan iletişimlerini ve eğitimlerini destekler.

NAVTA web sitesinin yeni tasarımını görmek ve daha fazla bilgi almak için : www.navta.net

20 Kasım 2008

BEN MESLEĞİMİ SERBESTÇE İCRA ETMEK İSTİYORUM. BENİM TALEBİM BU!

20 Kasım 2008 Tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müstaşar Yardımcısının da içinde bulunduğu DANIŞTAY KARARLARINI uygulamadıkları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kamu davası 22.,OCAK 2009 tarihine ertelenmiştir.
Evrak ve dosyanın tamamlandığı göz önüne alındığında 22 OCAK 2009 tarihindeki duruşmanın KARAR DURUŞMASI olacağı beklenmektedir.
Kaynak : www.veterinerteknikeri.tr.gg

Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin serbest çalışması yönetmeliği ve talimatnamesinde, serbest çalışmalarını önleyecek hükümlerin iptali için açılan davanı süreci hatırlatmak için, Bu davaları açan ve özveri ile takip eden Teknisyenlerin/Teknikerlerin değerli abisi Hasan KÜÇÜKBABACIK'ın VESTED forumuna gönderdiği uzun mücadelenin kısa özetini hafıza tazelemek amacıyla siteme alıyorum ;

Not : Bu dava öncesi, davaya müdahil olmak isteyen Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin istemi 28 Eylül 2007 tarih ve 2007/3008 Sayılı Kararı ile reddedilmişti.

Hasan KÜÇÜKBABACIK
YIL 1998 VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİYİM. Şu mesleğimi icra edeyim dedim dilekçemi verdim. İzin beklerken,engelleme geldi.İstikamet Danıştay "Hukuka ve Hakkaniyete Aykırı" Bakanlık işlemlerini DANIŞTAY'dan durdurdum.

Bu sefer Danıştay Kararlarını uygulatmak suretiyle talebimi yeniledim. Bana Danıştay Kararlarının uygulaması olarak;

23 nolu tamim bizzat tarafıma tebliğ edildi. Bu tamim ve tarafıma yapılan tebligatta şunlar yazıyordu :

"18 Haziran 2001tarihli 24436 sayılı Resmi gazetede ,Veteriner Hekim Muayenehane ve poliklinik yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ,657 sayılı kanuna tabi olmayan ,Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborantının Kanunların öngördüğü şekilde Mesleklerini nasıl icra edebilecekleri sözkonusu Yönetmelikle belirlenmiştir.

Adı geçen yönetmeliğin Yardımcı Personel başlıklı 12.maddesine göre ; Veteriner Hekimlerin açmış oldukları Muayenehanelerde ve polikliniklerde .Sözkonusu Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni veya Laborantlarının ,yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilme imkanı bulunmakta olup İl Müdürlüklerince kendilerine Yardımcı Sağlik Personeli Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

Bu itibarla mesleklerini serbest olarak icra etmek isteyen VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ,Veteriner Sağlık Teknikeri ve Laborantlar Bahsedilen Kanunlar ve Yönetmelikler kapsamında, Muayenehane ve Poliliniklerde çalışabilirler "

şeklinde YASALARA-HUKUKA VE HAKKANİYETE AÇIKÇA AYKIRI birr uygulama dan bahsediliyordu.Tebligatı ve bahsedilen yönetmeliği inceledim.Baktım duruma NETİCE NE ALAKA KİM KİMİN SORUMLULUĞUNDA MESLEĞİNİ İCRA EDECEK? Kendimi şöyle bir yokladım Beynimde ve yorumlama kapasitemde bir noksanlık söz konusu değildi. Öyleyse bu TERANE Nerden çıktı. Ben Bahsedildiği gibi Muayenehane açmış Veteriner Hekimin bilgi ve becerilerini mi uyguluyorumki sorumluluğunda olsun. Ben KENDİ BEYNİMDE KAYITLI VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ
, VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ BİLGİ VE BECERİLERİMİ UYGULAYACAĞIM bu Uygulama başkasının sorumluluğunda olacak.Varın bu beyinlerle ilgili yorumu siz yapın.

Bilgiyi ben öğrendim beceriyi ben öğrendim bütün bunları kendi beynime kaydettim bu mesleki bilgileri iyi belledim diye de DİPLOMA Aldım Kendi Diplomamın bilgi ve yetkilerini uygularken nasıl oluyorda sorumluluk bilmem kimin olacak. Böyle bir uygulamayı bilen duyan varsa haber versin. Ben duydum VE DUYDUKLARIM tarafıma yazılı olarak tebliğ edildi.

Bende gittim olayı ve uygulanmaya çalışılan bu işlemi DANIŞTAY 10. DAİRESİNDE YAPILAN DURUŞMADA TEK TEK ANLATTIM. YAZDIM ÇİZDİM İZAH ETTİM Danıştay Yasayı inceledi, Diplomamı inceledi, Diploma Hasan KÜÇÜKBABACIK'ın, Diplomanın içindeki bilgiler ve YETKİLERDE KENDİSİNİN! Başka bir meslek mensubunun bilgisini de kullanmıyor, o zaman kendi yaptığı işin bilgiside kendisine aittir, yaptığı işin sorumluluğuda kendisine aittir deyip yukarıda belirttiğim Bakanlık TAMİM ve UYGULAMALARINI "HUKUKA HAKKANİYETE VE YASALARA UYARLIK GÖSTERMEDİĞİ GEREKÇE VE DAYANAĞI İLE" İPTAL ETTİ-İPTAL ETTİ. Bir başka deyişle Bakanlığımızı İdari KUSURLU gördü. Sadece idari kusurmu, onu da belirtelim. Hani 1998 yılında Mesleğimi Serbestce İCRA ETMEME ENGEL 9 NOLU TAMİM İ ENGELLEYİCİ İŞLEM OLARAK UYGULAMAYA KOYMUŞLARDI DA BENDE DANIŞTAYDA iptal ettirmiştim ya İşte Bu iptal kararının UYGULAMASINI ZANNETTİKLERİ Yazıların "DANIŞTAY KARARININ UYGULAMASI OLMADIĞI" Ayrıca Serbest çalışma yönetmeliği diye iddia edilen işlemlerin YASALARIN ÖNGÖRDÜĞÜ Yönetmelik olmadığı, belirtilen işlemin Serbest Çalışma veya mesleğimizin icra edilebilme YÖNETMELİĞİ OLMADIĞINA ,TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİLEREK İLGİLİ BAKANLIĞA KARAR TEBLİĞ EDİLDİ. BAKANLIKÇA DANIŞTAY KARARLARININ UYGULANMAMASI HUKUKİ KUSUR SAYILDI.

Mesleğimi Serbestçe icra edebilmem konusunda bütün engelleri İPTAL EDEN YÜCE DANIŞTAY KARARLARI NE OLDU NE OLMASI GEREKİYORDU BU SORUNUN CEVABI ANAYASANIN 138. MADDESİ İLE 2577 Sayılı İ.Y.U.K. nun 28. maddesinde o kadar açık ayrıntılı ve NET bir şekilde izah edilmiş ve HUKUK KURALI olarak konulmuş ki. Zeka düzeyi en düşük olan bir insanın bile, okuduğunda kolayca anlayabileceği şekilde yazmaktadır. Bu Hükümler HUKUK DOSYASI-2008 sayfamızda KAMUOYUNUN Bilgisine sunulmuştur. Ben okudum gayet iyi anladım ve kazandığım DANIŞTAY KARARLARININ bu gayet açık ve Net olarak yazılan müeyyidelere göre "uygulanmasını talep ettim" etmeye ettimde Danıştay kararlarını BAKANLIK ADINA UYGULAMA YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA OLAN KAMU GÖREVLİLERİ UYGULAMADILAR! UYGULAMA DİYE YAZDIKLARI METİNLER KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ İDİ. Zaten aynı görüş ve yorumlamalar DANIŞTAYDA Kİ CELSELERDE İDDİA EDİLİP DANIŞTAY KARARLARI İLE 4 KEZ İPTAL EDİLEN HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI YORUMLARDI!
Yeter bu anlatım çok uzadı demeyin 10 yıldır bıkmadan mücadeleye devam ediyorum.Yorulmadım da. Siz anlatmamamı "öf be" diyeceksiniz. Neyse netice nereye vardı. Elim hamur karnım aç! Olur mu böyle şey? Al dosyaları, kararları, Türkiyenin en üstün HUKUKÇULARINI BUL VE HAK ETTİĞİN HAKLARINI KORU DEDİM ve öyle yaptım. Dosyalar, Kararlar DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNDE bir daha incelendi. BAKANLIĞIN UYGULAMA ZANNETTİKLERİ YAZI VE YORUMLARIN kararların uygulamaları OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ ve CEZA DAVASI AÇILMAK ÜZERE DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ. SAVCILIK KAMU DAVASI AÇTI BENDE MAGDUR OLARAK 6500 Meslektaşim adına davaya MÜDAHİL OLDUM.

GÖRDÜNÜZ OLAY NEREDEN NEREYE GELDİ. BEN MESLEĞİMİ SERBESTÇE İCRA ETMEK İSTİYORUM. BENİM TALEBİM BU. Uygulama KURALLARI açık hükümlü olmasına RAĞMEN. kararları UYGULAYACAK olan KAMU GÖREVLİLERİ kararları uygulamamış HUKUKI KURALLARI DA Onları CEZA MAHKEMESİNİN DURUŞMA SALONUNA GETİRMİŞTİR. Bu işlem kesinlikle benim talebim değildir. Belki anlaşılmamıştır; Böyle bir işlem KESİNLİKLE BENİM TALEBİM DEĞİLDİR.
Benim talebim.MESLEĞİMİN SERBESTÇE İCRA EDİLEBİLMESİ ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin MAHKEME SALONLARINDA DEGİL Bakanlığımızın Yetkili Makamlarının Makam Odaları veya Bakanlığımızın Toplantı Salonlarında yapılacak çalışma ile Diplomalarımızla Haketiğimiz MESLEKİ BİLGİ VE YETKİLERİMİZİN MEVZUATLARA İŞLENİP UYGULAMAYA KONULMASIDIR.

DANIŞTAY KARARLARIDA Aynen böyle uygulamalar yapılmasını vurguluyor
Danıştay Kararlarının Uygulatılması için 20 kasım 2008 Perşembe günü ANKARA 5. ASLIYE CEZA MAHKEMESİNDE AÇILAN KAMU DAVASI NIN DURUŞMASI VARDIR.
(Dava Cumhuriyet Savcısı raporlu olduğundan 22 Ocak 2009 tarihine ertelenmiştir. Ö.K)

Mesleğine ve Mesleki haklarına ilgi duyan Meslektaşlarımı Diğer Meslek Mensuplarını Parlamenterleri Basın Mensuplarını Danıştay Kararları Uygulanmazsa ne olur diyen herkesi Duruşmaya davet ediyorum.Hukuken de Kazandığım Haklarımı yine HUKUK KURALLARI ile UYGULATMAK İçin Buradayım. Buyurun İzleyelim.

Saygılarımla - Hasan KÜÇÜKBABACIK

15 Kasım 2008

Tarafıma Sayın Hürriyet KORKMAZ tarafından sitemde yayımlanması ricası ile e-posta ile gönderilen yazıyı yayımlıyorum


ALTINI TEKRAR ÇİZDİM:

Değerli meslektaşlarım; bundan 10 yıl önce Şair ve Yazar çok değerli meslektaşımız Halim Şafak Şanlıdağ tarafından kaleme alınarak VESTED Dergimizin “altını ben çizdim” köşesinde yayınlanan ve yazarı ile birlikte o zamanki VESTED Genel Başkanımız Hürriyet Korkmaz ve Genel Sekreterimiz Ali Kılıç’ ın “Veteriner Hekim’lere Hakaret” suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları Veteriner Hekim/ler! Başlıklı yazısını; yakında karar duruşması yapılacak olan meslek davamız arifesinde anıların tazelenmesi ve belki mahkeme sürecinde görev alan saygıdeğer Yargıçlarımıza aydınlatıcı bilgi sağlar düşüncesi yanında tüm meslek camiasının okuyacağı ümidiyle buraya aktardım.

Yazı içine haddim olmayarak ve sayın Şanlıdağ’ın affına sığınarak bazı parantez ve / sonrası eklemeler yaptım. Sevgi ve dostlukla…

VETERİNER HEKİM/LER!..

10 mart 1998 Talas/Kayseri

Veteriner Hekim – Veteriner Sağlık Teknisyeni tartışması geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yeniden Veteriner Hekimlerin ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin gündemine oturdu. Veteriner Hekimler ve Veteriner Hekim örgütlenmeleri neredeyse pratikte hiçbir geçerliliği kalmamış, fiilen ortadan kalkmış yasa ve yönetmelikleri savunuyor gözükerek ‘günü’ kurtarmaya çabalıyorlar. Düne kadar eleştirdikleri, tartışma konusu ettikleri şeyleri özellikle bireysel çıkarları, para ve eşyaya saplantılarından dolayı sahipleniyorlar. Deyim yerindeyse her şeyin piyasa değeri kadar önem arzettiği bir düzlemde içine düştükleri ya da bilerek/isteyerek savundukları yanılsamalarını tartışmaya zorluyorlar.

İlk anda haklı gibi görünen tavır ve talepleri altını çizdikleri “ilerici”liklerinin, bilimsel olana bağlanmışlıklarının nasıl “gerici”liğe dönüştüğünü gizleyemiyor. Pratikte neredeyse uygulama olanağı kalmamış yasa ve yönetmeliklere bağlı kalarak geliştirdikleri tavırları onların kaygan ve oynak bir zeminde durduklarını belirtmeyi başarıyor. Veteriner Hekimlikten ne anladıklarını ve o anlayışın oluşturduğu düzeylerini açıklıyor. Onları ortalamalılığa, bilim adamlığına değil de “memur”luğa hapsediyor. Aşınmış, çürümüş, erezyona uğramış bir meslek grubunun düzeylerini imleyen çırpınışları onların daha da batması anlamına geliyor. Batıyorlar! Battıkça da yakaladıkları her şeye sarılıyorlar.

Şimdiye kadar belirtilenler ve bundan böyle belirtilecek olanlar kesinlikle “ hekim olan hekim”i kapsamıyor. Bilime inanan ve aldığı bilim eğitimi doğrultusunda devletin kurumlarında ya da özel kliniklerde bilim adamlığını sürdüren hiçbir Veteriner Hekim’i yargılamayı amaç edinmiyor; bu yazının hedeflediği yeni Veteriner Hekim prototipini oluşturan marazi bilim adamı tipini sorgulamak, becerebildiğince hekimliğin asıl anlamının altını bir kez daha çizmek…

Belirtmeye çalıştığım Veteriner Hekim prototipi doğal olarak Veteriner Hekimliği gözden geçirmeyi, Veteriner Hekimlikten ne anlandığını, ne anlanması gerektiğini tartışmayı dayatıyor olaylar bize… Bu tartışma kuşkusuz Veteriner Hekim – Veteriner Sağlık Teknisyeni arasındaki ayrımları, ayrılıkları tartışma anlamına da gelecektir. İktisat ideolojisinin her türden ilişkiyi, meslekleri etkisine aldığı, güdümlediği postmodern süreçte her şey fazla bir yorumu gereksinmiyor. Herkesin az ya da çok içine düştüğü bu durum bugünle ilişkili, doğrudan bugünün sonucu. Belki de yaşanması ve aşılması zorunlu bir süreç. Bu bağlamda Veteriner Hekimliği tartışma konusu etmek şu ya da bu şekilde bu alanda bulunan meslek gruplarının önünde bir gereklilik olarak durmaktadır. Bu satırların yazarının birini yerme, yerin dibine batırma, diğerini göklere çıkarma gibi bir sorunu kesinlikle yok. Nesnel ve objektif davranmayı sorun kabul ediyor, derginin(VESTED dergisi) eski sayılarını okuyanlar, toplantılarda konuşmalarımı dinleyenler düşündüklerimin somutlaşmışlığını kestirebilirler. Benim burada çıkış noktam görünür kılınan, görünür olan, görünen pratikteki uygulamalar, dönüşümler ve bunların oluşturduğu ve bilim adamlığına yakışmayan ikiyüzlülük veyedeğindeki iktisat ideolojisi…

Bilinir ki pratik bir yerde geriliğini duyuran teorinin, yasanın önüne geçer. Memurların sendikal mücadelesinin başlangıç süreci buna somut bir örnektir. buradaki önüne geçme üretilen teorilerin ve çıkarılan yasaların yeniden tartışılmasını, sorgulanmasını zorunlu kılar. Yeni ve geliştirilmiş teori ve yasalar da bu sorgulamanın içinden çıkar, ete kemiğe bürünür. Kaldı ki şu anki durumun geçmişteki ve çoktan eskitilmiş, eskimiş bilgilerle, yasa ve yönetmeliklerle açıklanabileceğini sanmıyorum. Açıklansa bile bunun bizi bir yere götürebileceğini aklımdan bile geçirmiyorum. Bu öncelikle bilimin doğasına terstir. Diyeceğim: yeni gündemi çaresiz tartışacağız! (tartışmalıyız)

TDK’nun 1988’de yayımlanan Türkçe Sözlüğünde Doktor sözcüğünün karşısında Hekim sözcüğü yer alıyor. Fransızca Veteriner sözcüğünün karşısında da Hayvan Hastalıkları Hekimi, baytar yazıyor. Bu demektir ki Doktor’la Veteriner Hekim’i birlikte düşüneceğiz, bir düşüneceğiz. Bu düşünme Veteriner Hekimleri değerlendirmemizi, tartışmamızı kolaylaştıracaktır da. En azından toplumca yakından tanıdığımız Doktor’la birlikte Veteriner Hekim’i değerlendirme kolaylığı içinde olacağız. Bu tabii onları tartışmamız, değerlendirmemiz konusunda geniş bir olanak sunacaktır bize. Bir kez daha belirteceğim: benim bir Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak “Hekim olan Hekim”e söyleyeceğim, söylemek istediğim hiçbir şey yok. Varsalar, kaç kişiyseler; Hekim olan Hekim’leri saygı ve sevgiyle anmak dışında bir düşüncem bulunmuyor.

Doktorların aldıkları tıp eğitimi doğrultusunda yapacakları; yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Hatta birey olarak Doktor; o yasaların da önündedir(denebilir). İşleyiş bellidir. O işleyişin içinde bir Doktor’un bir Ebe ile, bir Sağlık Memuru ile, bir Hemşire ile, bir Laborant’la, bir Röntgen Teknisyeni ile (v.s.) yaptıkları şeyler iç içe olmakla birlikte; ayrıdır. Birliktelikleri/bir ekip oluşturmaları; buna engel olmak bir yana işleyişi sağlamlaştırır. (kolaylaştırır) Kimi zaman özellikle emekli Hemşire, Ebe ve Sağlık Memurlarının Doktorlara ait alanlara daldıkları, el attıkları olmuyor değildir. Ama bir yoğunlaşma, çoğalma yoktur. Bir Sağlık Kabini ile, bir Klinik hatta bir Hastane o birlikteliğin gücüyle yan yana durabilir. (duruyor da) Kuşkusuz oradaki konsensüs bir takım mücadelelerin sonucudur. Ama sonuç olarak oluşturulmuştur. Orda Doktor; Doktor’dur, Ebe de; Ebe. Bir kadına doğum yaptıran Ebe bilgi ve birikimini aşan noktada hastayı Doktor’a göndermesini bilir. Bu durum Sağlık Memuru için de böyledir, diğerleri için de. Benzer bir işleyiş doğal olarak Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Sun’i Tohumlama Teknisyen’leri ve Laborantlar için de beklenmelidir. (olmalıdır) Geçmiş yıllara bakarak böyle bir işleyişin olduğuna (olacağına) dair güçlü kanıtlar da mevcuttur. Hatta yasalardaki esnekliklere rağmen doğrudan pratiğin kendiliginden oluşturduğu bir işleyiştir sözkonusu olan. Hatta yönetim kadroları içinde yer alsın almasın; İlçelerde, Köy Gruplarında yalnız çalışmak zorunda olan/kalan Teknisyen’lerin bilgi ve becerisini yetiştiriciye sunmasına göz yumarlar. Hatta kendilerinin de üstüne basa basa belirttiği ve yasa dışı buldukları onaylarla Belediye Veterinerliği bile yaptırırlar. Bugün küçük ve merkeze uzak ilçe merkzlerinde, köy gruplarında çoğunlukla özel klinik yoktur, üstelik yetiştiricinin en yakın Veteriner Hekim’e ulaşması hem zaman açısından hem de maddi açıdan olanaksız gibidir. Teknisyen bu koşullar içinde aşılama, tohumlama, tedavisi belli uygulamalar, doğum hatta küçük cerrahi müdaheleleri başarabildikleri ve kendilerine güvendikleri ölçüde yaparlar. (yapmaya çalışırlar) Kaldı ki yetersiz ya da yeterli değildir. Meslek liselerinde (ve daha üst öğrenimlerinde) kapsamlı olmasa da belli bir eğitim zaten almışlardır.

Kuşkusuz bugün bile Hekim ile Teknisyen arasında ayrımlar koymakta birileri zorlanıyorlarsa bunun nedeni aldıkları eğitim kadar koşulların dayatmasıdır. Ama aynı teknisyen çalıştığı yere Hekim geldiğinde asıl alanına geri dönmeyi bilir. Operasyonlarda Hekim’e yardımcı olur, aşılama, eneme, tohumlama, gebelik muayenesi, kan alma (ilaç uygulama) gibi öteden beri yapageldiği işlerine döner. Kimi istisnalar dışında genelde bu böyledir.

Bu süreçte hiçbir Veteriner Hekim çalıştığı bölgeden, büyük merkezlerden, büyük ilçelerden kopup da oralara gitmeyi düşünmez! Bunun için haklı bulunabilecekleri gerekçeleri de vardır. Hatta haklıdırlar. Oradaki haklılıksa Hekim’likten çok kişisel sorunlarıyla ilgilidir. Galiba sorun da burada düğümleniyor. Tayin yönetmeliklerinin işleyişinin yaşadığı sorunlar ya da tayin yönetmeliklerinin işletilemezliği, hatır-gönül işleri, referanslar, “hmili kart yakınımdır”lar, ve siyasi birliktelikler sayesinde orda kalmayı sürdürürler. Ben tabii ki böyle bir düzlemde Veteriner Hekim’lerin ve VST’lerin doğal olan yetki sorunlarının çözülmesini, pratiğin yasalarla desteklenme düşüncesinin karşısına çıkmalarını anlaşılır ve dürüst bulmam. Eğer birileri o ilçeye, o birime gelmiyorsa devlet de oradaki teknisyene her şeyi yapmalısın diyorsa, İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimliği işlerini ona bırakıyorsa söylenecek hiçbir şey yoktur. Çoğu gelişmemiş küçük ilçelerde (şimdi yeniden köy mü oldular acaba!!!) durum hep aynıdır. Tam burada üç ilçe merkezinde hem de uzun bir süreç aynı işleyişin içinde bulunduğumu belirtmemin hiçbir sakıncası yok. Bütün bu gerçeklikler karşısında VST’lerin yetkilendirilmesinin karşısında durulmasını (ben) anlamam! Bu tabii ki tartıştığımızın bir tarafı, ikinci bir yanı daha var ki ona da birazdan geleceğim.

Ne kadar Yasalarda VST’lerinin bütün pratiklerini Vet.Hekim nezaretinde yapmaları gerektiği belirlenmiş ise de bunun hiçbir geçerliliği yoktur. (Danıştay’ın nihai kararına bakınız) Geçeliliği olduğunu söyleyen de gülünç duruma düşer. Çoğu zaman görevlendirmeler sonrasında ve özel olarak aşılamasını, tohumlamasını, ilaç uygulamasını, gebelik muayenesini neredeyse tam bağımsız olarak gerçekleştiren VST’nin emekli olduğunda ya da devletin kurumlarında çalışmadığında bunları (serbest olarak) yapması en doğal hakkıdır. Yoğunluklu olarak uygulamaya yönelik, pratikle sınırlı bir eğitim-öğretim karşısında kimsenin diyebileceği bir şey yoktur. Veteriner Hekimlerin çoğalması, Veteriner Fakültelerinin yılda bine yakın mezun vermesi bu gerçeğin üstünü örtemez.

Eğitim üstüne düşüncelerim, eğitimden ne anladığım, ne anlamadığım az çok biliniyor. Bugünün eğitiminden, öğretiminden fazla bir beklentimin olmadığını her düzlemde açık ediyorum. Bu işin ikinci yanı dediğim şey de bu: yani Vet.Hekim’lerin donanımı ya da donanımsızlığı. Bunun müsepbibi kuşkusuz eğitim sisteminin kendisi. Uzağa gitmeye gerek yok; başarısız hayvancılık politikalarının günahının hepsini bürokratlara yüklemeye hakkımız yok. Hayvancılığın ve Vet.Hekim’lerin içine düştüğü durumu biraz da Vet.Hekim’lerin kendisiyle açıklamak durumundayız. Çünkü adım adım Vet.Hekim’ler o donanımsızlığı ve onun getirdiği başarısızlıkların sonucunda VST’lerin yaptığı işleri yapar oldular. Kendi alanlarını(yani Hekim’liği) boşladılar, boş bıraktılar. Vet.Hekimlik; aşı uygulamak, enjeksiyon yapmak, tohumlama yapmak (v.s. veya) ilaç satmakla sınırlanır oldu. Bunu da Hekim’liğe sığmayan bir düzeyle yapmaya başladılar. Hekim’liği bırakıp Teknisyen’liği tercih ettiler. Bugüne koşut zahmetsiz para kazanmayı tek amaç olarak önüne koyanların (VST’lere karşı) bu tavrı anlşılırdır da. Kapısında “TAZE NİLVERM GELDİ” diye yazan kurum ya da klinik, klinik değil; önündeki veresiye defterinden kafasını kaldırmayan bir Hekim, Hekim değildir artık! Olsa olsa bir ticaret erbabıdır. Veresiye satan mahalle bakkalıdır! Herhangi bir ilaç şişesinin tıpasında hazır tuttuğu plastik enjektörüyle “müşteri” bekleyen Hekim’in “Hekim”liğini kimse açıklayamaz bana! Parayı bilim adamlığının önüne geçiren Hekim’i kimse savunamaz!

Tekrar belirtmem gerekiyor: Vet.Hekim’in de VST’nin de pratikte çalışmaları birbirinden ayrıdır, ayrılmıştır. Hekim Hekim’liğini icra eder, Teknisyen de Teknisyen’liğini. Bunun dışındaki her şey abesle iştigaldir.

Ne söylenir o zaman? Vet.Hekim’lerin devasa ve granitten bir yapı gibi VST’lerin önüne dikilmesine yalnızca gülünür! Yıllardır Vet.Hekim’lerden görece bağımsız uygulamalarını sürdürmekte olan VST’lerin yetkisizliği (yetkisiz sayılması) ne yazık ki bir gerçeklik olmayıp Vet.Hekim’lerin kurguladığı bir şeydir. Olsa olsa bir fantezidir. Vet.Hekim’lerin üstünden atladıkları çıtayı kırmasıdır. Öyle görmek, öyle düşünmek istedikleridir. Uygulamada ve gerçeğin içnde ne yazık ki hiçbir somut karşılığı yoktur. (Danıştay da bu yönde nihai kararı vermiştir zaten…)

Ne yapacağız peki? Kuşkusuz bu da çok açıktır, ayan-beyan ortadadır. Vet.Hekim’leri Hekim’lik yapmaya çağırmaktan, buna zorlamaktan başka seçeneğimiz bulunmuyor. Yok! Bırakalım tohumlamayı, aşılamayı VST’ler yapsın. Emekli olan VST sağlık kabinini açsın. Eczacılar ilaçlarını satsın. Belki böylelikle Vet.Hekim’ler tekrar Hekim’liğin çıtasını yükseltip; bilim adamlığına yaraşan yere çıkabilirler. Doktor ve Vet.Hekim’i yan yana koyduğumuzda aralarında ayrımlar bulmayız. Vet.Hekim’lerin niye köpek tasması, sinek ilscı, yalama taşı (v.s.) sattıklarının yanıtını vermekten kurtuluruz. Yetki mi dediniz: o da ne? Her pratik bir şekilde kendi teorisini üretir. Bunu bir yasayla temellendirir. İnsanın zihninde kurguladığı gerçeklik başka bir şeydir, gerçek başka bir şey! Anladık mı (anladılar mı) acaba???!!!

Halim Şafak Şanlıdağ

11 Kasım 2008

10-15 Kasım 2008 Avrupa Veteriner Hekimliği Haftası

Bu yıl Avrupa Veterinerlik Haftası (EU Veterinary Week 2008) 10-15 Kasım 2008 tarihleri arasında kutlanıyor. Bu senenin kutlama sloganı "Animals + Humans = One Health" (Hayvanlar + İnsanlar = Tek Sağlık) Zaten bu sene "Tek Tıp - Tek Sağlık" konsepti üzerinde bazı görüşmeler yapılmıştı.

"Sağlıklı Hayvan Sağlıklı İnsan Demektir" diye yıllardır söylüyoruz. Umarım ülkemizdeki veterinerlik hizmetleri de Avrupa seviyesine erişir. Ancak AB Veteriner Platformu sitesinde, ana sayfada yayımlanan haber pek iç açıcı görünmüyor. (Türkiye Cephesinde Değişen Bir Şey Yok: İLERLEYEMEME RAPORU)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...