24 Mart 2009

Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Kuruldu. (Turkish Veterinary Orthopaedics and Traumatology Society T.V.O.T.S.)

Ülkemizde, Veteriner Hekimliğin bir branşı daha örgütlendi. Topluluğu, Veteriner Sağlık Teknisyenleri/Teknikerleri olarak selamlıyor, ülkemizde Veteriner Hizmetlerinin çıtasının daha da yükseğe çıkarılması konusundaki çabalarını destekliyoruz.. (Özgür Küçüktekin)

Derneğin kuruluş ilanı şöyle ;

Günümüzde ayrı bir bilim branşı olan ortopedi ve travmatolojinin, veteriner hekimlik alanında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini yaygınlaştırarak, hayvanların yaşam kalitesini arttırmak ve teriner ortopedi ve travmatolojinin uzmanlık alanıdır.

Akademisyen ve pratisyen birçok veteriner hekime veteriner ortopedi ve travmatoloji alanında ışık tutma, deneyim kazandırma, vb. sayesinde mesleğimizin gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunmak, veteriner ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan veya kendini geliştirmek isteyen veteriner hekimler ve veteriner hekimliği öğrencileri ile aynı çatı altında toplanarak, akademisyenlerin, veteriner hekimlerin, veteriner hekimliği öğrencilerinin ve hasta sahiplerinin bu konuda ilgisini çekmek ve bu alanda faaliyet göstermek için “VETERİNER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ” adı altında yeni bir dernek kurulduğunu gururla siz değerli meslektaşlarımızla paylaşmaktayız.

Turkish Veterinary Orthopaedics and Traumatology Society (T.V.O.T.S.)

Dear Colleagues,

With considerable pleasure I am able to announce the organization of Turkish Veterinary Orthopaedics and Traumatology Society (T.V.O.T.S.), in January 2009.

The aim of T.V.O.T.S. is to assemble all veterinarians, academicians, private veterinarians and vet students at a national orthopaedic community; to burn orthopaedic bridge between national and international colleagues; and also to share a mutually productive relationship and experience with international colleagues.

We look forward to all your support, critiques, help and care for improving the T.V.O.T.S.

Link Adresi : http://www.votder.org/

Reblog this post [with Zemanta]

12 Mart 2009

Alakız Sütünü Helal Etmiyor

Çiftçi, süt fiyatlarının düşmesi üzerine 15 Mart’ta ‘Alakız Sütünü Helal Etmiyor’ adıyla miting düzenliyor. Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Soytürk, ‘Çiftçi borcun altında ezildi, süt veren ineğini kesiyor’ dedi.

Süt fiyatlarının düşmesi ve Türkiye’de hayvancılık sektörünün kötüye gitmesi üzerine Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, süt fiyatlarını protesto mitingi düzenleyecek.
Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Soytürk üreticilerin sesini duyurmak amacıyla pazar günü ‘Alakız Sütünü Helal Etmiyor’ adıyla düzenlenecek mitinge Antalya’da faaliyette bulunan Kasaplar Odası, Sütçüler ve Yoğurtçular Odası, Antalya Ticaret Borsası, Tüketiciler Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Ziraat Odası, Elmalı Süt Üreticileri Birliği, S.S Antalya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, Korkuteli, Manavgat ve Serik Süt Üreticileri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ile Türkiye Ziraatçiler Derneği Antalya Şubesi’nin katılacağını belirtti.

Alarm veriyor
Soytürk Türkiye’de hayvancılık sektörünün alarm verdiğini, buna rağmen gerekli önlem alınmadığını açıkladı. Süt üreticilerinin hayvanlarını sattığını ya da kestiğini ifade eden Soytürk, şunları söyledi:
“Çiftçi, köylü borçlarının altında ezilmiş durumda, traktörünü, tarlasını satıyor ve süt veren ineğini kesiyor. Üretici sütü ucuza satıyor. Tüketici sütü marketten pahalı alıyor. Avrupalı üretici bir litre süt satınca 3 kilogram yem alırken, Biz bir kilogram bile yem alamıyoruz. Gemisi olan mazotu ucuza alıyor, ineği olan mazot alacak parayı bulamıyor. Süt üreticisi yok olursa, hayvancılık yok olur. Hayvancılık yok olursa Türkiye yok olur. Bıçak kemiğe dayandı, çığlığımızı duyun. Süt üreticileri hayvanlarını satıyor, giderlerini karşılayamadığı için kaliteli damızlıklarını kesime gönderiyor. Süt üreticisi aldığı krediler nedeniyle icralarla boğuşuyor. Hayvancılık sektörü en kötü günlerini yaşıyor.”

(Radikal)

2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Kongresi

İlki Yunanistan, Chalkidiki kentinde gerçekleştirilen ve periyodik olarak her sene yapılması planlanan "Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi" bu sene ülkemizde, WPSA Türkiye Şubesinin organizasyonu ile, 04 - 07 Ekim 2009 tarihlerinde, Antalya - Konyaaltı - Beldibi'nde Akka Antedon Deluxe Hotel’de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Programı Şöyle ;

1. Çevresel etmenler ve kanatlı üretimi
2. Besleme ve yemleme
3. Et ve yumurta kalitesi ve güvenliği
4. Sağlık koruma ve biyogüvenlik
5. Kanatlı hayvan refahı
6. Kuluçka ve embriyoloji
7. Akdeniz ülkelerinde kanatlı üretiminin sosyal ve ekonomik önemi
8. Akdeniz tipi beslenmede fonksiyonel tavuk eti ve yumurtanın önemi
9. Akdeniz ülkelerinde küçük ölçekli ve köy tipi kanatlı yetiştiriciliği
10. Kanatlılarda genetik materyalin korunması
11. Kanatlı konusunda eğitim

2nd. Mediterranean Summit of WPSA
Prospects of World Poultry : A Mediterranean Perspective

On behalf of the Organising Committee and the Turkish branch of the WPSA, I would like to extend to you all a warm invitation to the 2nd Mediterranean Poultry Summit, which will be held in Antalya, Turkey from 4 to 7 October 2009.
After the success of the 1st Mediterranean Poultry Summit in Chalkidiki, Greece, it was decided to hold these meetings on a periodic basis. Thus we will have the honour of not only hosting this summit, but also the opportunity to cement it into a successful series that will provide an international forum for the discussion and exchange of ideas, on all aspects related to poultry in the Mediterranean region.

Scientific Programme ;

1. Environmental changes and poultry production
2. Nutrition
3. Quality and safety of poultry products
4. Avian health and biosecurity
5. Poultry welfare and management
6. Incubation and embryogenesis
7. Social and economic impact of poultry production in the Mediterranean area
8. Importance of functional egg and meat in the Mediterranean diet
9. Small scale and backyard poultry production in the Mediterranean area
10. Genetic conservation of poultry
11. Poultry education

Kaynak : http://www.mcps2009.org/

08 Mart 2009

Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri Diplomalarının Yetkileri

Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin Diplomalarının Görev ve Yetkileri


1- YAPILAN HİZMETLER VE GÖREVLER

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerini belirleyen, 441 sayılı K.H.K.nin 2. maddesinin (p) bendi uyarınca açılan Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup, Türkiye hayvancılık sektörünün ,Teknisyenlik ve uygulama hizmetlerinin karşılanması için yetiştirilen teknik ve sağlık elemanları olup;
Ağırlıklı olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığının gerekli teşkilatlarında, Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüleri ile Aşı Üretim Laboratuarlarında, hayvan ıslah kurumlarında, il kontrol ve gıda kontrol laboratuarlarında, çiftliklerde, belediyelerde, Et ve Balık Kurumunda, askeri birliklerinin gerekli birimlerinde, hayvan sağlığı, ıslahı ve yetiştiriciliği ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alır ve 8 Mart 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan Hayvan Sağlık Kabini Yönetmeliği hükümlerine göre serbest olarak mesleklerini icra ederler.

Bu kurum ve kuruluşlarda;

a- Bulaşıcı ve Salgın hayvan hastalıklarının mücadelesinde görev alırlar. Bu alanda hayvanlara uygulanacak her türlü aşı, serum ve biyolojik maddelerin TATBİKİ,
b- Veteriner Hekim tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak,
c- Hayvanlara uygulanacak paraziter ilacın tatbiki,
d- Antiseptik ve Dezenfektanların uygulanması,
e- Hayvanlara lüzumlu hallerde acil müdahalede bulunmak, yara, bere, çizik gibi vakalarda pansuman yapmak, bandaj tatbik etmek.
f- Hayvan ırk ıslahı çalışmalarında görev almak. Suni Tohumlama Sertifikasına sahip olma şartıyla hayvanlara Suni tohumlama uygulaması yapmak.
g- Gıda kontrol hizmetlerinde görev almak. Mezbaha hizmetlerinde görev almak. Bu konularda teknisyenlik hizmetlerini yapmak. Sertifika almak koşulu ile SORUMLU YÖNETİCİLİK yapmak.
h- At yarışları, sergi ve müsabakalarda görev almak.
i- İthalat – ihracat ve hayvan hareketleri ile görevlerde yer almak,
j- Hayvancılık sektöründe bunların dışında kalan ve değişen şartlara göre ihtiyaç olan teknisyenlik hizmetlerini yapmak.

2- YASAL DAYANAKLAR

a- Veteriner Sağlık Teknisyenleri, 1954 yılında uygulamaya konulan 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2. bendi hükümlerine göre sanatlarını icra etmeye yetkilidirler.

b- 4631 sayılı Hayvan Islah yasası hükümlerine göre, Hayvan ırkları ıslah çalışmaları ve Suni tohumlama uygulamalarını 1940’lı yıllardan bu yana günümüze kadar yapmaktadırlar.Suni tohumlamayı geçmiş yıllarda karşılaşılan her türlü güçlüklere rağmen yetiştiriciye benimseten,bu işi bedeli mukabilinde yapılabilecek mesleki faaliyetler içine alınmasını sağlayan yegane faktör Suni tohumlama Teknisyenlerinin başarılı uygulamalarıdır.

c- 5179 sayılı Gıda yasası hükümlerine göre Gıda kontrol ve denetimi hizmetlerinde,ayrıca Gıda üretim sektöründe Sorumlu Yöneticilik görevi yaparlar.

d- 3285 sayılı H.S.Z.Kanunu hükümlerine göre ihbarı mecburi hastalıkların İhbarı ve mücadelesi hizmetlerinde önemli ve kapsamlı görevleri fiilen yapmaktadırlar.


3- YARGI KARARLARI.

2. maddede belirtilen yasal dayanaklara göre Mesleki faaliyetlerini yürüten Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin icraatları T ARIM ve Köyişleri Bakanlığının bazı engelleyici işlemleri ile kısıtlanmaya ve engellenmeye çalışılmış, Ancak bu hususlar Yargıya intikal ettirilmiş olup,
a- Danıştay 10.Dairesinin 5.11.2001 tarih ve E.1999-1907 K.2001-3769 sayılı Kararıyla
b- Danıştay İd.D.D.Gn.Kurulunun 14.06.2002 tarih ve E.2002-427 Sayılı Kararıyla
c- Danıştay İd.D.D.Gn.Kurulunun 25.11.2004 tarih ve E.2002-427 K.2004-1891 Sayılı Kararıyla.
d- Danıştay 10. Dairesinin 31.01.2006 tarih ve E.2003-2124 K.2006-650 Sayılı Kararıyla.
e-Danıştay İd.D.D.Gn.Kurulunun 22.0401994 tarih ve E.1992-675 KK.1994-247 Sayılı Kararı ile,Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tüm ENGELLEYİCİ İşlemleri ve Tamimleri İPTAL edilmiş ,Bakanlığın Temyiz talepleri Reddedilerek, bu konudaki tüm yargı kararlarına ONAMA Kararlarlı verilerek.

Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin Mesleklerini icra etmeleri hususundaki Bakanlığın İşlem Tamim ve Uygulamaları YASALARA,HUKUKA ve HAKKANİYETE aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir.

Yargı Kararlarının uygulanması Anayasamızın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü yasasının 28. maddesi hükümlerine göre kesin olarak zorunludur.

4- YETKİ BELGELERİ

Veteriner Sağlık Teknisyenliği Mesleğini İcra edebilmek için ,Mesleki Ehliyetimiz olan ;

a- 3 -4 yıl süreli Veteriner Sağlık Meslek Lisesi eğitimi sonucu,Veteriner Sağlık Teknisyenliği Diploması,

b- 2 yıl süreli Veteriner Sağlık Ön Lisans Programlarını bitirerek alınan Veteriner Sağlık Teknikerliği diploması.

c- Suni Tohumlama uygulamaları için alınan Suni Tohumlama Uygulama Sertifikası.

d- Gıda Yasası hükümlerine göre Gıda denetim ve Sorumlu Yöneticilik Belgesi.

e- Aşılama ve diğer mesleki faaliyetler için alınmış belge ve sertifikaların yetkileriyle Veteriner Sağlık Teknisyenliği mesleği icra edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Analiz Yönetmeliği İşlem Analiz Tanımına Göre ;

MESLEK ADI: Veteriner Sağlık Teknisyeni

TANIM: Hayvan hastalıklarında teşhis ve tedaviye yardımcı olan, hayvan ıslahına yönelik çalışmalarda bulunan, hayvan aşılaması, kimlikleme, suni tohumlama hizmetlerini yapan, Klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan Mesleki kanun tüzük yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli elemandır.

İş İlanı (Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri)

Firmamızda,
İstanbul Satış Ekibimizde görevlendirilmek üzere
Veteriner Hekimler
ve
Veteriner Sağlık Teknisyenleri
aranmaktadır.

Aranan özellikler;
• insan ilişkilerinde başarılı
• diksiyonu düzgün
• aktif araç kullanabilen
• tercihen deneyimli

Not: Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin bulunmaması gerekmektedir.

Avrupa yakasında ikamet etmek tercih sebebidir.

Şark Kemikal Ltd.

Doğu Sanayi Sitesi 1.Blok No:20
34197 Yenibosna-İstanbul
TÜRKİYE
Tel: +90 212 652 2727
Faks:+90 212 652 3300

Kaynak : Kars Veteriner Hekimleri Odası

05 Mart 2009

Atatürk Üniversitesi Hınıs MYO Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programı

NİHAYET!! Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans ÖRGÜN Programı başlatıldı.

Atatürk Üniversitesinde Hınıs MYO Sağlık Programları bölümünde, Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programı başlatıldı. Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan, Laboratuvar ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Bölümünde hiçbir UYGULAMALI EĞİTİM ALMAMIŞ, Lise temeli de olmayan, üstelik derslerinin çoğu Veteriner Tıpla ilgili olmayan bölümden mezun olan bir çok DÜZ LİSE mezunları, kendilerine Veteriner Sağlık Teknikeri diyordu ki. Bu mesleki etik açısından kabul edilebilir bir durum değildi! Hayvan Sağlığı bu kadar ucuz OLAMAZ! Eline enjektör bile almayacaksın sonra da sahaya çıkıp ben Veteriner Sağlık Teknikeriyim diyeceksin!!

Nihayet ÖRGÜN Öğretim bünyesinde, uygulamalı eğitimin verildiği bir okul açıldı. Tüm meslektaşlarımıza, Veteriner Camiaya hayırlı uğurlu olsun.

Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programı sitesi henüz tam anlamıyla hazır değil. Eğer bölüm yöneticileri benimle veya VESTED Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği ile iletişime geçerlerse gerekli bilgileri, Yurtdışında Veteriner Sağlık Teknikerliği (Veterinary Technologist) eğitiminin şartlarını ve eğitiminin içeriği konusunda kendilerine yardımcı olmaktan ve bilgi vermekten mutluluk duyarım. Üniversitenin linkine ulaşmak için ;

Hınıs MYO Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programı

Özgür KÜÇÜKTEKİN
Veteriner Sağlık Teknikeri / Çalışma Ekonomisti

03 Mart 2009

Avusturalya Veteriner Derneği Yıllık Konferansı / 17 -22 Mayıs 2009

Avusturalya Veteriner Derneğinin (Avustralian Veterinary Association AVA) öncülüğünde, Veteriner Hemşireleri Konseyi (The Veterinary Nurses Council of Australia) işbirliği ile bu sene yıllık konferanslar, 17 - 22 Mayıs 2009'da Avusturalya'nın Darwin kentinde gerçekleştirilecek.

Konferansın ana teması "Tek Tıp - Tek Sağlık" (One Medicine - One Health) ilkesi üzerinde şekillenecek. Bu sebeple, karşılıklı ortak ilişkinin geliştirilmesi için Tıp Hekimlerinin de katılımı planlanıyor.

Konferansın Ana Hatları ;
* Birlikte mevcut çalışma koşulları nelerdir.
* Bu nasıl olmalı ve nasıl gerçekleştirilmelidir?
* Avustralya'da hayvan, çevre ve insan sağlığı ile uluslararası "Tek Tıp" yaklaşımının faydaları nelerdir?

Bunun yanısıra, Veteriner Hekimler ve Veteriner Hemşireler için ; Küçük Hayvan ve At Nörolojisi, Klinikte Pazarlama Yönetmeleri, Küçük Hayvan ve At Anesteziyolojisi, Dişçilik, Veteriner Adli Tıp, Klinik Farmakoloji, Davranış Bilimi konularında konferans yapılacak. Veteriner Hemşireler için ayrıca 2 günlük eğitim programı yapılacak.

Konferansla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin ; AVA Annual Conference 2009
Konferans Programı İçin : Conference Program

"Tek Dünya - Tek Tıp - Tek Sağlık" konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ilerde sitemde yer vereceğim. Dünyada Tek Tıp - Tek Sağlık Konseptinin yaygınlaştırılması ve işlev kazanması için "Tek Sağlık İnisiyatifi" adlı bir girişim başlatıldı. Konuyu merak edenler için :

One Health Initiative (Tek Sağlık İnisiyatifi)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...