22 Mart 2007

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

VESTED tarafından e-posta yolu ile sitemize gönderilen bu basın açıklaması haber değeri taşıdığından sitemizde yayımlanmıştır

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ


SAYI : 20 Mart 2007
KONU : Basın açıklamanız hk.KARS VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA
KARS

8 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” ile ilgili talihsiz basın duyurunuz aynı sektörde hizmet veren Veteriner Sağlık Çalışanları olarak bizleri üzmüştür.

Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenlerinin tek örgütlü gücü olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği VESTED ; 55 yıldır hak mücadelesi ile mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına bir çok kazanıma imza atmıştır. Üyelerimizden aldığımız güçle, haklılığımıza inanarak çıktığımız yolda örgütlü mücadeleyle kazanmak VESTED’in geleneğidir.

VESTED olarak, serbest çalışma hakkımızı elde etmek amacıyla 10 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi sonucunda Danıştay’da kazandığımız davalar sonucunda ilgili yönetmeliğin çıkması sağlanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kendi isteğiyle bu yönetmeliği hazırlamış değildir. Yargı kararları neticesinde yönetmeliği çıkarmak zorunda kalmıştır.

Sizin gibi düşünen Veteriner Hekim bürokratların sığ düşünceleri sonucunda çıkan yönetmelik, hukukun verdiği kararlarla örtüşmemekte ve meslektaşlarımızın taleplerine cevap vermemektedir. Bu anlayışla hazırlanan ve hukuk dayatmasıyla çıkan yönetmeliğin içi boşaltılmıştır. Ancak VESTED olarak meslektaşlarımızdan aldığımız güçle taleplerimiz doğrultusunda yönetmeliğin tadil edilmesi için, yüksek yargıda görev almış hukukçu meslektaşlarımızdan oluşan komisyon tarafından incelenmiş ve gerekli hukuki girişimler yeniden yapılmıştır.

Bu yönetmeliğin çıkması hayvancılık sektörüne ve veterinerlik hizmetlerine katkı sağlayacaktır. Hayvan sağlığı hizmetleri belirli şartlar ve kurallar çerçevesinde yapılacaktır. Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin açacakları Hayvan Sağlık Kabinleri sayesinde Veteriner hekimlik mesleğinin gelişmesi sağlanacak ve hayvan yetiştiricilerinin kaliteli hizmet alması sağlanacaktır.


VESTED olarak yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Veteriner Hekimlik mesleğinin yok olması düşüncesinin, bir meslek örgütünün başkanının açıklaması olamayacağı kanısındayız. Veteriner Hekimler Odası olarak mesleğin gelişmesi meslektaşlarının ekonomik ve sosyal hakları için çaba gösterilmesi yerine başka bir mesleğin yok sayılarak veya yok edilerek üzerine oturulması düşüncesi ülke hayvancılığına büyük zarar vermiştir.

Veteriner Hekimlerin, hekimlik mesleğini bir tarafa bırakarak teknisyenlik yapmalarının savunulur olması düşündürücüdür. Veteriner Hekimlerin, suni tohumlama teşvikleriyle geçimlerini sağladığı söylemi üzüntü vericidir. Odanız tarafından Veteriner Hekimlerin, hekimlik yerine teknisyenlik yapmalarını savunmak, Veteriner Hekimliğe vurulan büyük bir darbedir. Bu anlayışla Veteriner Hekimliğin dolayısıyla, Veteriner Sağlık Teknisyenliğinin önünün açılması ve hayvancılığın gelişmesi düşünülemez.

4 yıllık mesleki eğitimin üzerine 2 yıl Veteriner Sağlık Önlisans eğitimi olmak üzere toplam 6 yıl mesleki eğitim alan meslektaşlarımızın görev ve yetkilerinin başında suni tohumlama ve koruyucu aşılama hizmetleri gelmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hayvan sağlığı ve ıslahı hizmetlerinin çok büyük bir kısmını yürüten meslektaşlarımızın serbest olarak bu hizmetleri resmi kayıt altında yapmalarından daha doğal bir şey yoktur.

VESTED olarak Veteriner Sağlık Teknisyenleri kadar Veteriner Hekimlerin de hak ve çıkarlarını korumak görevimiz olduğu düşüncesinden hareketle bu güne kadar Veteriner Hekim meslek örgütleriyle yakın ilişki içerisinde bulunduk. VESTED olarak; ufku geniş, konulara mesleki şovenizmden uzak, tarafsız ve iyi niyetli bakabilen Veteriner Hekim meslek örgütü yöneticileriyle bundan sonra da bu ilişkilerimizin artarak devam etmesi dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılar sunarım.

YÖNETİM KURULU ADINA
Hasan GÜNER
Genel Başkan

12 Mart 2007

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİ ÇIKTI!!

Nihayet Havyan Sağlığı Kabini Yönetmeliği çıktı. 08.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik meslektaşlarımızı tatmin etmeyecek bir içeriğe sahip.

Yönetmeliği okumak için lütfen linke tıklayınız : HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin 1. ve 2. Bölümleri tanımları içerdiğinden üzerinde tartışılacak pek bişey yok, sadece Madde 6. g) bendinde : tabelada "Hayvan Sağlığı Kabini" ifadesinden başka bir ifade bulunamaz denmekte, herhalde unvanlarımızdan dolayı "Veteriner Sağlık Kabini" de diyebiliriz.

3.Bölüm "Çalışma Usul ve Esasları" bölümü içeriği "hadi buyrun kabin açabilirseniz açın" mantığı ile hazırlanmış gibi, birlikte inceleyelim :

MADDE 7 – (1) Havyan sağlığı kabinlerinde, veteriner sağlık teknisyenleri, veteriner sağlık teknikerleri ve sağlık teknikerleri, aşağıdaki hizmetleri yapabilir.
a) Veteriner hekim tarafından yazılmış olan reçeteye istinaden, enjeksiyon tatbik etmek, pansuman yapmak, serum takmak ve veteriner hekim tarafından tarif edilen diğer uygulamaları yapmak,
b) Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapmak,
c) Tırnak kesmek,
ç) Tıraş ve kırkım yapmak


Veteriner Hekim reçetesine "istinaden" enjeksiyon,serum ve pansuman yapmak sadece veteriner sağlık tekniker/teknisyen ve sağlık teknikerlerinin çalışacağı "bağımsız" bir işyeri için doğru olmayan bir ifade. 3285 sayılı HSZK'da "veteriner sağlık teknisyen ve teknikerleri veteriner hekim sorumluluğunda aşı,serum ve ilaç tatbik eder" ifadesinden kaynaklı olsa gerek bağımsız bir işyerinde bile veteriner hekim sorumluluğu gerekiyor. Oysa bu ifade çelişkili ve hatalıdır.Veteriner Hekim reçetesini yazıp hayvan sağlığı kabinine gönderdiğinde(!)- ki böyle bişey yaşanır mı hiç sanmıyorum- gelip kendisi uygulanacak olan aşı,serum yada ilaç uygulmasının sorumluluğunu üstlenecek mi? Yada kontrol mu edecek? Diyelim ki veteriner hekim reçetesini yazdı ve hayvan sahibi uygulamaları yaptırmak için hayvan sağlığı kabinine geldi. Bu durumda da Yönetmeliğin 5. Bölümündeki "Yasaklar" Başlıklı Madde 13 e) bendi ile çelişkili bir durum oluşacaktır. Çünkü anılan maddenin e) bendindeki ifade : "Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz." şeklindedir. Reçete geldiğinde hayvan sahibini eczaneye yollayıp veya kendimiz bir eczaneye yada veteriner kliniğine gidip aşı,ilaç veya serum mu alacağız? Aşı,ilaç ve serum bulundurma yasağını ihlal etmiş olmaz mıyız o zaman? Veteriner Hekim reçetesinin uygulanması bu durumda imkansız hale gelmiş olmaz mı? Veteriner Hekimler neden teknisyenlerin yaptığı aşı,serum uygulamalarından sorumlu olsunlar? Hekimlik mesleğinin uzmanlaşmış bir tıp eğitimi ve uygulamaları olması gerek miyor mu?
Sun'i Tohumlama gibi bu ülkede veteriner sağlık teknisyenlerin yaptığı bir uygulamayı neden Hayvan Sağlığı Kabini yönetmeliğinde yer almadığını bilemiyorum. Oysaki kullanılan sperm tankının adı "teknisyen tankıdır" Tırnak kesme ve traş,kırkım meselesine hiç değinmiyorum bile...

Asepsi,Antisepsi zaten adında "sağlık" ifadesi taşıyan bir işyeri için olmazsa olmaz koşullardır. Bunun ayrıca bir hizmet olarak sunulması yanıltıcıdır. Bizce Veteriner Sağlık Kabininde (Hayvan Sağlığı Kabini) sunulması gereken hizmetler şunlar olmalıdır :

VETERİNER SAĞLIK KABİNİNDE SUNULACAK HİZMETLER:
-Her Türlü Enjeksiyon (İ.M., İ.V., İ. Subkutan, İ. Dermal)
-Serum Takılması
-Acil İlk Yardım Uygulamaları
-Küçük yara,ezik ve benzeri vakalarda ilk müdahale (dikiş)
-Veteriner Hekim reçetelerinde tarif edilen uygulamaları yapmak ve reçetey istinaden ilaç tatbik etmek
-Prospektüslerine göre aşı ve serum uygulamak
-Sun'i Tohumlama yapmak,takip etmek,sonuçlarını değerlendirmek,gerekli evrakları düzenlemek
-Kızgınlık ve Gebelik Kontrolü yapmak
-Doğuma yardımcı olmak
-Cerrahi müdahale gerektirmeyen kastrasyonları yapmak
-Dezenfeksiyon yapmak
-Hayvan Yetiştiriciliği,beslenmesi (besicilik) ve Islah hakkında tavsiyelerde bulunmak
-Sağlık danışmanlığı yapmak
-5179 Sayılı Yasa hükümlerine göre,hayvansal ürünleri kontrol etmek ve gıda denetiminde sorumlu yöneticilik yapmak
- Hayvanlara yönelik mama,yem,oyuncak,takı,süs eşyası satabilmek

Yukarda sayılan hizmetleri veteriner sağlık teknisyen ve teknikerleri sunabilirler çünkü bu eğitimi okullarında almışlardır.

Bunlara bağlı olarak yönetmeliğin Hayvan Sağlığı Kabininde bulundurulabilecek alet ve tıbbi malzeme listesinde oldukça yetersizdir. Yönetmelikte ;
MADDE 9 – (1) Hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemeler aşağıda belirlenmiştir.
a) Pens veya penset (dişli ve dişsiz)
b) Makas
c) Kapaklı küvet (çeşitli boyda)
ç) Sargı bezi
d) Gazlı bez
e) Pamuk
f) Flaster
g) Mini tip termos
ğ) Değişik ebatlarda plastik enjektör


derken Veteriner Sağlık Kabininde (Hayvan Sağlığı Kabini) aşağıdaki tıbbi malzemeler bulunmalıdır :
VETERİNER SAĞLIK KABİNİNDE BULUNMASI GEREKEN TIBBİ MALZEMELER :
-Pens veya penset (dişli dişsiz)
-İğneli İpek ve Katgüt ve çeşitli ebatlarda cerrahi dikiş iğnesi
-Değişik ebatlarda cam ve plastik enjektörler,kanüller
-Serum malzemeleri-Pansuman masası veya arabası
-Portegü (çeşitli)
-Mini Tip Termos
-Makaslar-Kapaklı Küvet (çeşitli boyda)
-Antiseptik Solüsyonlar
-Sterilizatör (kuru hava sterilizatörü)
-Turnike
-İlaç Dolabı
-Küçük buzdolabı
-Steteskop
-Müdahale Masası
-Hayvan Yem ve Mama Satışı için raflı dolap
İlk yardım çantası içindeki malzemeler :
a) Antiseptik yara temizleyici
b) Tıbbi Flaster
c) Alerji ve Yanık Kremleri
d) Sargı bezi
e) Bandaj
f) Pamuk
g) Ağrı Kesici sıvılar
h) Tentürdiyot
ı) Çengelli İğneler

Ayrıca Veteriner Sağlık Kabininde (Hayvan Sağlığı Kabini) aşağıdaki ilaçlar bulundurulabilmelidir
-Antiallerjik ilaçlar
-Adrenalin
-Atropin
-Analjezikler (Ağrı Kesiciler)
-Lokal Anestezikler
-Çeşitli alerji ve yanık kremleri

Gelelim meselenin özüne bu yönetmelik neden bu şekilde çıktı? Çünkü Veteriner Hekimler ne yazıkki bizim serbest çalışmamızı istemiyorlar. Bu yönetmelik baştan aşağı okuduğunda anlaşılan şey budur. Aşıyı,ilacı elden hayvan sahibine vermekten çekinmeyen kimi veteriner hekimler, bu konuda eğitim almış bizlere gelince "tek başınıza aşı,ilaç uygulayamazsınız" demekteler. Bu konunun tıbbi bilgi birikimi ve deontoloji ile ilgisi olmadığı ortadadır. Bu RANT meselesidir. Buyrun size örnek : Kars VHO Başkanı "Gizli Tehlike : Hayvan Sağlığı Kabini" başlıklı bir e-posta atmış. Google'da "Hayvan Sağlığı Kabini" yazıp aratınca herkes bu metne ulaşabilir. e-postadan doğrudan alıntı yapıyorum :
* Henüz kimi yerlerde mevcut tekniker ve teknisyenlerin veteriner hekim diploması asarak veteriner hekimden daha etkili çalışıp daha çok para kazanmalarının önüne geçememişken, Henüz bakkalların veteriner eczanesi gibi çalışmasını önleyememişken Henüz veteriner diploması asarak veteriner olmayanların veteriner hekim gibi çalışmalarıyla baş etmeyi başaramamışken Bu henüzler uzayıp giderken..... Bir de Hayvan Sağlığı Kabini çıktı
Bu yönetmelik, hayvan sağlığı kabini örtüsü altında veteriner hekim gibi çalışan bir sürü işyerinin açılmasına zemin hazırlamaktan başka bir şey değildir. Henüz erken olan bu uygulamayı başlatmadan önce iyi düşünülmesi gerektiğini savunuyorum.Bunun yerine her veteriner hekime bir tekniker veya bir teknisyen çalıştırma zorunluluğu getirilse ve direkt veteriner hekim kontrolünde bir uygulama yürütülse daha iyi olurdu.Sıkı tutulmazsa ve suistimale açık bırakılırsa meslek için çok seviyesiz bu durum ortaya çıkmasu mukadderdir.Korkarım ki,Hayvan sağlığı kabinleri hayvan sağlığı kamuflajına dönüşebilir. Saygılarımla
Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER Kars VHO Başkanı
[e-postaya ulaşabileceğiniz link : BURAYA TIKLAYINIZ]
Veterinerlik hizmetlerinin bir bütün olduğunu unutmayan, Veteriner Hekimlik gibi çok çok önemli bir tıp dalını sadece enjeksiyona,seruma, pansuma ve mama satışına indirgemeyen bütün hekimleri tenzih ederek söylemek istiyorum ki bu anlayış mesleki barışı da bütünlüğüde bozar. Hayvan Sağlığı Kabininde "veteriner hekim reçetelerini" uygulamak için ilaç bulundurulur, sayısı yetkili denetçi hekim tarafından tespit edilir ve sonraki denetimlerde kontrol edilir. Bu iş için mesleki deontolojiyi zedelemeye gerek yok.

Biz Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin hekim olmayan yerlerde çalıştığını, hekimlerle birlikte ve çoğu kez onların gözetimi olmadan koruyucu aşılamaları yaptığını, sun'i tohumlama yaparak ülke hayvancılığının kültür ırkı sığırlara dönüşmesinde çok önemli roller oynadığını hiç kimse aklından çıkarmasın!

Buradan tüm meslektaşlarıma,veteriner hekimlere ve VESTED yönetimine ; mesleki eşitimiz sayılan Toplum Sağlığı Teknisyenleri (sağlık memurları), Hemşirelerin ve Ebelerin "Sağlık kabinlerinin açılması ve işleyişi hakkında Genelge. 25/03/1997 - 3" yönetmeliğini incelemelerini tavsiye ediyorum. Tarım Bakanlığını çıkarmış olduğu yönetmelik. Toplum Sağlığı Kabini yönetmeliğinin çok çok gerisindedir, linkini verdiğim word (.doc) belgesini indirip incelesin herkes.
Toplum Sağlığı Kabinleri ile ilgili bilgi linki : Sağlık Kabinleri Açılışı ve İşleyişi
Saygılarımla
M.Özgür KÜÇÜKTEKİN
Veteriner Sağlık Teknikeri

04 Mart 2007

VETERİNER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Öncelikle bütün meslektaşlarıma selam ve saygılarımı sunarım. Bu yazı veteriner sağlık çalışanlarının sorunlarını ve onlara alternatif çözüm önerilerini kaleme almak amacı ile yazıldı. Hemen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de hayvan sağlığı hizmetlerinin temel taşı “kalbi” veteriner sağlık teknisyeni/teknikeridir. Çünkü veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri her türlü olumsuz koşula inat ahır ahır dolaşarak koruyucu aşılamaları yapar, hastalık durumunda karantina tedbirlerini uygular, ilaç uygular, suni tohumlama yapar, serum takar, hayvan itlafını yapar. Özel sektörde çalışanlar hastayı ameliyata hazırlar, anestezi yapar, ameliyatta yardım eder. Besi çiftliklerinde çalışan meslektaşlarım neredeyse 24 saat hayvanlarla iç içedir, sun’i tohumlaması yapar, aşılarını ilaçlarını uygular. Veteriner Hekimin olmadığı yerlerde hekim eksikliğini hissettirmemeye çalışır. Ama bunlar için bir kez olsun teşekkür edilir mi? Hayır. Bizler sun’i tohumlama yaparak ülke hayvancılığının gelişmesinde doğrudan rol aldık. Hayvan ıslahının yükselmesi, kültür ırkı hayvanların artması ekonomimizi canlandıran en önemli etkenlerden birisidir. Bizler koruyucu aşılamalarla ülke hayvancılığının sağlıklı olmasını sağladık, sağlıyoruz. Hayvan sağlığı insan sağlığıdır. Veterinerlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıyız ama gelgelelim hak ettiğimiz ilgiyi hak ettiğimiz saygıyı görüyor muyuz? [Not : yeri gelmişken bir yanlış anlamayı da düzeltmek istiyorum. Veteriner kelimesi “hayvan” anlamına gelmez, hayvan “animal” demektir. Veteriner kelimesi İngilizce “Veterinary” Almanca “Tierarzt” Fransızca “Vétérinaire”dir ve hepsinin de ortak anlamı “havyan hastalıkları ile ilgili” demektir. Mesela Veterinary Doctor : “Hayvan Hastalıkları DoktoruVeterinary Technician : Hayvan Hastalıkları Teknisyeni” demektir. Konu ile ilgili olarak Radikal Gazetesi yazarı Hakkı Devrim’in “dil yaresi” köşesinde yazdıklarını da buraya almak istiyorum : Veterinary bu bilim dalının İngilizce adıdır. Fransızca “Vétérinaire” (Veteriner olarak okunur) sıfat olarak “Konusu hayvan hastalıkları olan tıp bilimi ile ilgili” demektir. İsim olarak da “Bu tıp dalında uzmanlaşmış hekim” anlamına gelir.Fransızca sözlüklerde kelimenin “yük ve koşum hayvanları ile ilgili” anlamındaki “Veterinarius” kelimesinden geldiği yazılıdır. Veteriner kelimesinin hangi, dilde hayvan anlamına geldiğini ben bilmiyorum*]
Ülkemizde ne yazık ki meslektaşlarım elini taşın altına koymaktan çekinir durumda, kendi mesleklerinin saygısının, kendi kişisel gelişimlerinin artmasını umursamıyor görünüyorlar. Şimdi yurtdışı ile ilgili birkaç örnek vereceğim. Amerika’da Veteriner Sağlık Teknisyenliğinde branşlaşma var. Bunları izninizle sıralamak istiyorum ;
- Academy of Emergency and Critical Care Technicians (http://www.avecct.org/)
(Veteriner Acil ve Kritik Bakım Teknisyenleri Akademisi)
- Academy of Veterinary Technician Anesthetists (http://www.avta-vst.org/)
(Veteriner Anestezist Teknisyenleri Akademisi)
- Academy of Veterinary Dental Technicians (http://www.avdt.us)
(Veteriner Diş Teknisyenleri Akademisi)
- Academy of Internal Medicine Veterinary Technicians (http://www.aimvt.com/)
(Veteriner Dahiliye Teknisyenleri Akademisi)
Bu dört uzmanlık akademisi NAVTA** (National Association of Veterinary Technicians in America - Ulusal Amerikan Veteriner Teknisyenleri Birliği) örgütüne bağlı Veteriner Teknisyenliği Uzmanlık Komitesi (Committee for Veterinary Technician Specialties –CVTS) tarafından onaylanan akademiler bunların dışında ;
- Emergency Animal Medical Technician (http://www.azhumane.org/artimgr/publish/article_486.shtml)
(Acil Hayvan Tıp Teknisyeni)
- Society of Veterinary Behavior Technicians (http://www.svbt.org/)
(Veteriner Davranış Bilimi Teknisyenleri Topluluğu)
- Association of Zoo Veterinary Technicians (http://www.azvt.org/)
(Veteriner Zoo Teknisyenleri Birliği)
- Association of Equine Veterinary Technicians (http://www.aaevt.org/)
(Atla İlgili Veteriner Teknisyenleri Birliği)
- Veterinary Paramedic (http://www.hccs.edu/discipline/VTHT/vtht.htmL)
(Paramedic : Acil Tıp Teknisyeni, Veteriner Acil Tıp Teknisyeni)


Yukarda saydıklarım ve yanlarında internet linklerini verdiğim okullara, derneklere girip inceleyebilirsiniz. Şimdi merak ediyorsunuzdur ya da “orası Amerika canım orada olur, bizde olmaz” diyenler için Veteriner Diş Teknisyenliği Akademisinin kuruluş hikayesini anlatmak istiyorum. İsteyen yukarıda verdiğim linkten “about the AVDT” kısmına tıklayarak hikayeye bakabilir :

2001 yılı Şubat ayında Organizasyon Komitesi Batı Veteriner Konferansı düzenledi. Dr. Edward Eisner öncülüğünde bir grup teknisyen ve Amerikan Veteriner Dişçilik Kolejinden hocalar bu konferansta Veteriner Diş Teknisyenliği düşüncesi üzerine VetMedTeam elektronik ortamında aylık görüşmeler yaptılar. Bu görüşmeler Yıllık Veteriner Forumunda görüşlere sunuldu ve nihayet Hills Pet Besinleri şirketi ve Pfizer Hayvan Sağlığı bölümünün de desteği ve sponsorluğu ile Veteriner Diş Teknisyenleri Akademisi 2002 Kasım ayında kurulmuş oldu.”

Benzer bir hikaye Veteriner Acil ve Kritik Bakım Teknisyenlerinde de var :

Akademi oluşumu Colorado Devlet Üniversitesi ve Kaliforniya üniversitesi arasında 90'ların başlarında tartışmayla başladı. Daha resmi tartışmalar Veteriner Acil ve Kritik Bakım Topluluğu (VECCS) yönetim kurulu üyelerinin teknisyen (tekniker) uzmanlık akademi oluşumuna ait fikirlerine yakınlaştıktan sonra başladı. Anlayışımız Amerikan Veteriner Acil ve Kritik Bakım Fakültesi (ACVECC) oluşumlarında benzer şekilde yaptıkları VECCS aracılığıyla çalışmaktı. Geribildirim olumluydu ve sonuç olarak ilk kurumsal toplantı 1992 Eylül'ünde, üçüncü Uluslar arası Veteriner Acil ve Kritik Bakım Sempozyumunda, San Antonio Texas'ta gerçekleştirildi. Harold Davis, (Registered Veterinary Technician RVT- Kayıtlı Veteriner Teknisyeni) ve Melba McGee RRT, RVT toplantıyı yürüttüler. Yaklaşık 20-30 teknisyen (tekniker) hazır bulundu. Toplantının konusu öncelikli odağı "acil ve kritik bakım hemşireliği" belgesine sahip olan bir uzmanlık grubu oluşumuna olan ilgi seviyesini görmekti. Grup bir ilginin olduğunu kabul etti. VECCS yönetim kurulu üyeliğine yeni atanan Ms. McGee, kurumsal komitenin başına seçildi. RVT Craig Cornell ve RVT Harold Davis ile birlikte tertip komitesini oluşturacaktı. Sonraki iki yıl boyunca çeşitli işler tamamlandı. Tekniker sertifikasına ilişkin VECCS üyeliği anketi yapıldı. Akademi için bir öneri taslağı hazırlandı ve VECCS yönetim kuruluna sunuldu. VECCS kurulu fikri onayladı ve Akademinin gelişimini destekledi. Aynı zaman periyodu sırasında niyetimizi Ulusal Amerikan Veteriner Teknisyenleri Birliği (NAVTA)'ya bildirdik ve NAVTA'nın eski başkanı BS, CVT Teresa Sonsthagen'den ve NAVTA idari yöneticisi Patrick Navarre'den haber aldık. VECCS önceki başkanı Dr. Jim Ross da önerimizi Amerikan Veteriner Hekim Derneği (American Veterinary Medical Association AVMA) 'ya iletti. AVMA bize şükranlarını iletti ve NAVTA ile çalışmak için bizi cesaretlendirdi. Son olarak taslak bir tüzük ve yönetmelik yazıldı.

Yukarıda ki hikayelerde 2 ana dikkat noktası var gözünüzden kaçmamıştır. Bir grup teknisyenin azimli çabaları ve Veteriner Hekim örgütlerinin desteği.. Bunlar ne yazık ki ülkemizde yok. Avrupa ve Amerika’da ki veteriner hekim derneklerinin sitelerinde veteriner sağlık teknisyenlerine link verilmiş tanıtımları yapılmış ve onlar için “…the hearth of animal health care” tanımlaması yapılmış yani “hayvan sağlık hizmetlerinin kalbi…” Ülkemizde ne yazık ki veteriner hekim örgütleri bizler için böyle düşünmüyor (yanımızda olan hekimleri tenzih ederek) Bu durumun böyle olmasında mesleğine sahip çıkmayan, sahip çıkmak isteyenleri küçümseyen, boşvermiş meslektaşlarımızın da payı yok mu? Dileyen insan sağlığı ile ilgili teknisyenlerin sitelerine girip bakabilir. Dentha Ajans*** sitesine bakarsanız orada Diş Protez Teknisyenlerinin Oda kurma çalışmaları içinde olduğunu görürsünüz, Dental Gazete**** sitesinde teknisyenlere link verildiğini, diş hekimleri ve teknisyenlerince meslek sorunlarının ele alındığını görürsünüz.. Alın size bir haber : Türk insanının başarısı her alanda kendini gösterdiği gibi Diş teknisyenliği alanında da kendini ispatladı.Uluslararası üne sahip bir Alman malzeme üreticisi fabrika ürünlerinin tanıtımında iki Türk Diş Teknisyeni’ni kullanıyor…” gurur verici değil mi?*****

Peki Ne Yapmalı?

Durum ortada yapılması gerekenlerde ortada, mesleğimizin saygın ve tanınır hale gelmesi için isteklerimiz neler olmalı, aşağıya yazacaklarım birçoklarımızın katılacağı ve bir çoklarımızın da olmaz öyle şey diyeceği maddeler. Olmaz öyle şey dedikçe, kendimize güvenimizi yitirdikçe emin olun olmayacaktır. Ama derneğimize sahip çıkarsak, dernek yönetimini destekler ve denetlersek sorgularsak olmayacak “rüya” lar değil ;


- Veteriner Sağlık Teknikerlerinin “Veteriner Tıp Asistanı”[Veterinary Medical Assistant] unvanı almaları ve 3+2 Bologna Veterinerlik Sisteminin [Bologna Veterinary System] getirilmesi ile Teknikerlerin 3 yıl daha okuyarak (lisans tamamlama) Veteriner Hekim [Veterinary Medical Doctor] unvanı almalarının yolu açılmalıdır. Tekniker unvanı Almanca’dan alınan bir unvandır ve aslında teknisyen demektir. AB ülkelerinde “tekniker” diye bir unvan yoktur. AB ülkelerinde bizdeki teknikere eşdeğer unvan “Teknolog” [Technologist] yada “İş Mühendisi” [Working Engineer] unvanlardır. Veterinerlikte Veterinary Technologist yada Veterinary Medical Assistant’tır.

- Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin lisans eğitimine yönelik meslek lisesi ayrımcılığının kaldırılarak üniversite eğitimi yapmalarının yolunun açılması gerekmektedir.

- Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin serbest çalışmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Tarım Bakanlığı Danıştay Onuncu Dairesinin aldığı “Sağlık Kabini açabilir” yönündeki karara yönelik bir an önce yönetmeliği çıkarmak zorundadır. Hükümet görevlisi yada Klinikte çalışırken aşılama ve Sun’i Tohumlama çalışmasında devlet Tekniker ve Teknisyenlere güvenirken, mesleğin serbestçe icrasında güvenmemesi söz konusu olmamalıdır. Bu sebeple “Hayvan sağlığı çalışmalarında Veteriner Hekim olmayanlarının konu ile ilgili çalışma yapması yasaklanmıştır” ibaresi “Hayvan sağlığı çalışmalarında Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmayanlarının konu ile ilgili çalışma yapması yasaklanmıştı” şeklinde değiştirilmelidir. Teknisyen ve Teknikerler cerrahi müdahale dışında her tür uygulamayı (aşı,serum,enjeksiyon,pansuman,ilaç ve yem satabilme,suni tohumlama,acil müdahale,sağlık danışmanlığı yapabilme vb) yapabilme serbestisi getirilmelidir.

- Sağlık Hizmetleri Sınıfı tanımında mesleğimiz eşiti sayılan Hemşireler,Toplum Sağlığı Teknisyenleri ile eşit şartlarda çalışabilmemizin yolu açılmalıdır. Mesleğimizin eşiti sayılan yukarıdaki meslek mensupları sünnet gibi cerrahi bir müdahale de dahil olmak üzere mesleklerini serbestçe icra etme hakkına sahipken Veteriner Sağlık Personelinin bu haktan mahrum bırakılması mesleki eşitlik ilkesine aykırıdır.”Veteriner Sağlık Kabini” yönetmeliği bir an önce hazırlanmalıdır.

- Hükümet Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyenlerinin özel hizmet tazminatları, ek göstergeleri insanca yaşabilecekleri bir seviye getirilmelidir. Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenlerinin çalışma şartları iyileştirilmeli ve AB uyum çerçevesinde çıkarılan Veterinerlik Çerçeve Kanununda ki “Veteriner Teknisyenliği ile ilgili yönetmelik çalışması hazırlanmaktadır” ifadesi bir an önce yukarıda saydığımız şartlar da göz önüne alınarak düzenlenmelidir.

Bunların yanı sıra veteriner sağlık teknisyenlerinin ve teknikerlerinin yetki düzenlemelerinde aşağıdaki maddeler muhakkak olmalıdır :

# Acil Tıbbi Müdahale (Yaralanma ve travma gibi kritik durumda ki hayvanı en yakın Veteriner Hekimine götürene kadar acil ilk yardım)
# Küçük cerrahi operasyonlar (yaralanma,ezik,doku açılması vb gibi durumlarda dikiş,apse ödem drenajı,büyük hayvan gazlı şişkinliklerinde trokarla müdahale,kastrasyon)
# Her türlü enjeksiyon, ilaç tatbiki, koruyucu aşılamalar pansuman, serum uygulama, sterilizasyon ve dezenfeksiyon
# Görev yaptığı bölgede koruyucu aşılama programlarını yapmak kayıtlarını tutmak ve sonuçlarını izlemek
# Paraziter (tüm iç ve dış parazitler) hastalıkların sağaltımında görev almak
# Salgın ve Zoonoz hastalık şüphesinde mihrak bölgesinde Pratisyen Veteriner Hekimle birlikte yada pratisyen veteriner hekim yoksa tekbaşına tıbbi müdahale,ilk yardım,karantina tedbirleri,marazi madde alımı ve ihbarı
# Sun'i Tohumlama ve Embriyo Transferi yapmak
# Doğuma yardımcı olmak,Kızgınlık siklusunu ve gebeliği takip etmek ve sonuçlarını izlemek
# Cerrahi operasyonda ve otopside hekimi asiste etmek, anestezi ve reanimasyon yapmak,CPR ve entübasyon yapmak
# Veterinerlik alanında veteriner hekimle birlikte dermatoloji, hematoloji, veteriner dişçilik, anestezi, kardiyoloji, onkoloji, nematodoloji vb. alanlarında görev almak,Bu alanda ki uzmanı asiste etmek
# Veteriner Kontrol Laboratuarlarında görev almak
# Yukarıda sayılan tüm tıbbi işlemleri Veteriner Bilgi Sistemine (www.turkvet.gov.tr) işlemek ve Hayvan Sağlık Pasaportu düzenlemek
# Veteriner,Halk ve Çevre sağlığı ilaç şirketlerinde kurucu olarak görev alabilir ve bu şirketlerde sorumlu yöneticilik.
# Veteriner Halk Sağlığı alanında Hıfzısıhha Müdürlüklerinde ve ilgili kuruluşlarda halk sağlığı alanında görev yapmak
# Hayvan çiftlik ve barınaklarında sorumlu veteriner olarak çalışmak. (Genel sağlık kontrolü,aşılama,sun'i tohumlama vb)
# Hayvansal gıdaları üreten ve işleyen tesislerde sorumlu yöneticilik ve denetleyicilik
# Yumurta,Besi ve Süt çiftliklerinde sorumlu yöneticilik (Klinik beslenme, rasyon dengesi ve hijyeni, genel sağlık kontrolü)
# Pet Shoplarda sağlık sorumlu yöneticiliği
# Özel Veteriner Sağlık Kabini açıp yukarıda sayılan tıbbi işlemleri uygulayabilir ve Veteriner Klinik,Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde görev alabilirler ve ortak olabilir.

Sevgili meslektaşlarım mesleğimizin gelişimini ancak biz sağlayabiliriz. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi. Derneğimizi destekleyelim, çalışmalarından haberdar olalım. Derneğimizde aidat dışında gelir elde etmesi için dernek amblemli iş elbisesi (yeşil,mavi beyaz) şapkası, anahtarlığı, hediyelik çeşitli eşyaları, kimlik kartı yaptırabilir.
Saygı ve sevgilerimle

M.Özgür KÜÇÜKTEKİN
Veteriner Sağlık Teknikeri
KAYNAKÇA :
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=178382 (Hakkı Devrim)
http://www.navta.net/ National Association of Veterinary Technicians in America
http://www.denthaajans.com/SITES/GUNDEM/2/videogoster7.asp?vid=semsettinugur Denta Ajans
http://www.dentalgazete.com/ Dental Gazete
http://www.dentalgazete.com/index.php?sayfa=haber&id=246 Diş Teknisyeni haberi

Kemer Tarım Müdürlüğü'nün kedi AIDS'i açıklaması


Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü, kedilerin kısırlaştırılıp, aşı ve kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasıyla, ''kedi AIDS'i'' olarak nitelendirilen hastalıktan, hayvanların korunabileceğini açıkladı. Kemer İlçe Tarım Müdürlüğünden Veteriner Sağlık Teknisyeni İsa Keskin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hastalığın insanlara bulaşmadığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlçemizde panik havası yaratan Kedi AIDS'i (Feline Immunodeficiency Virus-FIV) ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan ve vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki bırakan haber, özel bir veteriner polikliniğinin reklam amaçlı bir açıklamasıdır. Kedilerin ateşli FIV hastalığı, insanlara bulaşmayan, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanuna göre ihbarı mecburi olmayan bir hastalıktır. Zoonoz (hayvandan insana bulaşan) bir hastalık değildir. Bugüne kadar insanlara bulaştığı bulgu ve belgesi olmayan sadece kediden kediye bulaşabilen, kedigiller dışında başka bir hayvana bulaşmayan ateşli seyreden bir hastalık türüdür. Vatandaşlarımız kedilerini kısırlaştırarak, aşılarını ve kontrollerini zamanında yaptırarak bu hastalıktan hayvanlarını koruyabilirler.'' Açıklamada, basında çıkan haberler yüzünden vatandaşların kendi hayvanlarından korkmalarına ve ''acaba'' sorusunu sorarak morallerini bozmalarına gerek olmadığı da vurgulandı. Öte yandan, Tarım İl Müdürlüğünün, haberleri yaydığı iddia edilen veteriner Olgun Aslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
[En Son Haber.com]

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...