22 Mart 2007

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

VESTED tarafından e-posta yolu ile sitemize gönderilen bu basın açıklaması haber değeri taşıdığından sitemizde yayımlanmıştır

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ


SAYI : 20 Mart 2007
KONU : Basın açıklamanız hk.KARS VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA
KARS

8 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” ile ilgili talihsiz basın duyurunuz aynı sektörde hizmet veren Veteriner Sağlık Çalışanları olarak bizleri üzmüştür.

Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenlerinin tek örgütlü gücü olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği VESTED ; 55 yıldır hak mücadelesi ile mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına bir çok kazanıma imza atmıştır. Üyelerimizden aldığımız güçle, haklılığımıza inanarak çıktığımız yolda örgütlü mücadeleyle kazanmak VESTED’in geleneğidir.

VESTED olarak, serbest çalışma hakkımızı elde etmek amacıyla 10 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi sonucunda Danıştay’da kazandığımız davalar sonucunda ilgili yönetmeliğin çıkması sağlanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kendi isteğiyle bu yönetmeliği hazırlamış değildir. Yargı kararları neticesinde yönetmeliği çıkarmak zorunda kalmıştır.

Sizin gibi düşünen Veteriner Hekim bürokratların sığ düşünceleri sonucunda çıkan yönetmelik, hukukun verdiği kararlarla örtüşmemekte ve meslektaşlarımızın taleplerine cevap vermemektedir. Bu anlayışla hazırlanan ve hukuk dayatmasıyla çıkan yönetmeliğin içi boşaltılmıştır. Ancak VESTED olarak meslektaşlarımızdan aldığımız güçle taleplerimiz doğrultusunda yönetmeliğin tadil edilmesi için, yüksek yargıda görev almış hukukçu meslektaşlarımızdan oluşan komisyon tarafından incelenmiş ve gerekli hukuki girişimler yeniden yapılmıştır.

Bu yönetmeliğin çıkması hayvancılık sektörüne ve veterinerlik hizmetlerine katkı sağlayacaktır. Hayvan sağlığı hizmetleri belirli şartlar ve kurallar çerçevesinde yapılacaktır. Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin açacakları Hayvan Sağlık Kabinleri sayesinde Veteriner hekimlik mesleğinin gelişmesi sağlanacak ve hayvan yetiştiricilerinin kaliteli hizmet alması sağlanacaktır.


VESTED olarak yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Veteriner Hekimlik mesleğinin yok olması düşüncesinin, bir meslek örgütünün başkanının açıklaması olamayacağı kanısındayız. Veteriner Hekimler Odası olarak mesleğin gelişmesi meslektaşlarının ekonomik ve sosyal hakları için çaba gösterilmesi yerine başka bir mesleğin yok sayılarak veya yok edilerek üzerine oturulması düşüncesi ülke hayvancılığına büyük zarar vermiştir.

Veteriner Hekimlerin, hekimlik mesleğini bir tarafa bırakarak teknisyenlik yapmalarının savunulur olması düşündürücüdür. Veteriner Hekimlerin, suni tohumlama teşvikleriyle geçimlerini sağladığı söylemi üzüntü vericidir. Odanız tarafından Veteriner Hekimlerin, hekimlik yerine teknisyenlik yapmalarını savunmak, Veteriner Hekimliğe vurulan büyük bir darbedir. Bu anlayışla Veteriner Hekimliğin dolayısıyla, Veteriner Sağlık Teknisyenliğinin önünün açılması ve hayvancılığın gelişmesi düşünülemez.

4 yıllık mesleki eğitimin üzerine 2 yıl Veteriner Sağlık Önlisans eğitimi olmak üzere toplam 6 yıl mesleki eğitim alan meslektaşlarımızın görev ve yetkilerinin başında suni tohumlama ve koruyucu aşılama hizmetleri gelmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hayvan sağlığı ve ıslahı hizmetlerinin çok büyük bir kısmını yürüten meslektaşlarımızın serbest olarak bu hizmetleri resmi kayıt altında yapmalarından daha doğal bir şey yoktur.

VESTED olarak Veteriner Sağlık Teknisyenleri kadar Veteriner Hekimlerin de hak ve çıkarlarını korumak görevimiz olduğu düşüncesinden hareketle bu güne kadar Veteriner Hekim meslek örgütleriyle yakın ilişki içerisinde bulunduk. VESTED olarak; ufku geniş, konulara mesleki şovenizmden uzak, tarafsız ve iyi niyetli bakabilen Veteriner Hekim meslek örgütü yöneticileriyle bundan sonra da bu ilişkilerimizin artarak devam etmesi dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılar sunarım.

YÖNETİM KURULU ADINA
Hasan GÜNER
Genel Başkan

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...