17 Şubat 2009

The VetMedTeam : Veteriner Sağlık Ekibi (Veterinary Healtcare Team)

The Veterinary Medical Team (Veteriner Tıp Ekibi) adlı, Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Teknisyenleri / Teknikerleri, Biyologlar, Laboratuar Görevlilerinden oluşan bir birlik. 1999 yılında 5 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 2 Uzman Veteriner Hekim tarafından başlatılan Veteriner Tıbbi Ekibi, Veteriner Hekim ve Teknisyenler için bir bilgi alışverişi köprüsü oluşturmasının yanısıra, eğitime devam, hastanelerin desteklenmesi, Veteriner seminerleri konusunda yardımcı oluyor. Veteriner Tıbbi Takımı sitede şöyle tanımlanmakta ; (ABD'deki durumun Hekimler ve Teknisyenler açısından anlaşılması için)

Veterinary Practice Team (Veteriner Uygulama Ekibi)
Hayvan Hastanesinde değişik eğitim deneyimlerinde personel görev yapar. Kaliteli hasta tıbbi bakımı için ihtiyaçların belirlenmesinde de önemli rol oynar.

Veteriner Hekimler, hastalığın süresi ve gelişimi hakkında teşhiste, tedaviye yönelik ilacın belirlenmesinde, reçetenin yazılmasında, cerrahi müdahalelerin yapılmasında yetkilidir. Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinde genellikle 4 yıl ile 8 yıl arasında değişen sürelerde eğitim görürler. Eğitimi bitirenler lisans sınavına girerler, başarılı olanlar için Veteriner Kliniği açma lisansı verilir. Çoğu Hekim, bir yada daha çok alanda uzmanlık eğitime katılmaktadır.


Veteriner Sağlık Teknisyeni / Teknikeri ; Hemşire, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Anestezist, Cerrahi Hemşiresi ve Müşteri İlişkileri Uzmanı olarak eğitim görür. Birçok Teknisyen / Tekniker, Klinik ve hastanelerde, araştırma kurumlarında yönetim ve denetimle ilgili alanlarda görev alıyor. Teknisyenler, hayvan hastanelerinde, kliniklerde, biyomedikal araştırmada, hayvanat bahçesi / yaban hayatı alanlarında, tıp, sanayi, askeri, hayvan sağlık yönetimi, ilaç satış, vb alanlarda görev alabilir, iş bulabilir.

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ; Amerikan Veteriner Hekim Derneğinin (AVMA)çeşitli üniversitelerde akredite ettiği 2 yıllık Ön Lisans programlardan mezun olur. Veteriner Sağlık Teknikerleri ise, yine AVMA tarafından akredite edilen 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun olan kişilerdir. Bütün Tekniker ve Teknisyenler, devlet tarafından açılan sınavlarda başarlı olmak zorundadır. Sınavların sonucunda Lisanslı, Tescilli, Sertifikalı (Licenced, Registered, Certified) olmak üzere 3 grupta belirlenirler ve buna göre kamuda veya özel alanda istihdam edilirler. (RVT, CVT, LVT) Ancak bütün eyaletlerde eş, benzer prosedür uygulanmıyor.

Amerika'da ayrıca Lisans seviyesinde Teknisyenler için Uzmanlık Akademileri bulunmaktadır ; Bunlar, Veteriner Acil ve Yoğun Bakım, Dahiliye, Dişçilik, Cerrahi, Davranış ve Anesteziyolojidir. Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri, Ulusal çapta örgütlenmişlerdir.


Veteriner Yardımcısı (Veterinary Assistant); Lise veya Sertifika programları ile ya da Internet üzerinden Uzaktan Eğitim (Açık Öğretim) Programı ile eğitim alırlar. Veteriner Hekime ve Veteriner Sağlık Teknisyeni / Teknikerine günlük işlerinde yardımcı olurlar. Bu günlük işlerin yanısıra, operasyon odasının temizliği ve hijyeni, bazı temel ekipmanların kurulması gibi görevleri de içerir. Girmek zorunda oldukları herhangi bir sınav yoktur. Teknisyenlerin ya da Teknikerlerin yerine çalıştırılamazlar. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği tarafından eğitime alınırlar ve sertifikalandırılırlar. (Ülkemizde Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans bölümünden mezun olan DÜZ LİSE çıkışlılar bu kapsamda değerlendirilmelidir)

Kaynak : VetMedTeam - The Veterinary Practice Team

06 Şubat 2009

Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Genelgesi 2009

Sevgili meslektaşlarım Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2009 yılı için yayımlamış olduğu Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Genelgesini inceleyiniz. 2009'da Sağlık Teknisyenleri Hizmetiçi Eğitim'de geçtiğimiz senelere oranla daha çok katılım gösterebilecekler. Hayvan Hastalıkları ile ilgili eğitimlerde ;

Avian Influenza ve Kanatlı Denetimleri, BVD ve Border Disease, Şap Hastalığı, Şap Serosurvey Eğitimleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kene Identifikasyonu, Leptospirosis, Zoonos Hastalıklar ve Korunma Yolları, Kanatlı Hastalıkları Mücadele Yöntemleri (Avian Influenza, Newcastle, Salmonella spp. Mycoplazma spp, ) İnfeksiyöz - Noninfeksiyöz Abortlar, Atık ile Seyreden Hastalıklara Genel Bakış, Marazi Madde Alma ve Gönderme Teknikleri, Otopsi, Marazi Madde Alma ve Gönderme Yöntemleri, Hayvansal Ürünlerde Katkı Kalıntı ve İnsan Sağlığına Etkileri, Bağışıklık ve Bağışıklığı Etkileyen Faktörler, Teşhis için Numune Gönderme Usulleri, BSE Hastalığı, BSE ve Scropi Hastalığı, Balık Hastalıkları, Teşhis, Tedavi ve Mücadele Usülleri, Kuduz Hastalığı ve Teşhis Yöntemleri, Brucella, Anthrax, Balık Hastalıkları, Clostridial İnfeksiyonları (Laboratuvara Örnek Gönderilmesi, Laboratuvar Teşhis Yöntemleri ve Korunma), Kuzu Pnömonileri, Arılarda Bazı Paraziter Hastalıklar, Bakteriyel Hastalıklarda Marazi Madde Alma ve Gönderme Usulleri, Sahada En Sık Kullanılan Antiparaziter İlaçlar ve Bunların Özellikleri, Sahada En Sık Kullanılan Antimikrobiyal İlaçlar ve Bunların Özellikleri, Koyun ve Keçilerde İnfeksiyöz Hastalıklar, Et ve Yumurta Tavuklarında Çıkan Hastalıklar, Aşılamalar ve Kuş Gribi, Su Ürünleri Üretim ve Sağlığı, Zoonos Hastalıklar


konularında Veteriner Teknisyenleri de eğitime katılabilecekler. Bunun yanısıra ;

Hayvan Hareketleri, A Vitamini Metabolizması Eğitimi, İhbari Mecburi Viral Hastalıklarda Numune Gönderme, Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinikleri Eğitim ve Uygulama Şekilleri, Türk-Vet Kayıt Sistemi, Arı Hastalıkları, Teshis, Tedavi ve Mücadele Usülleri, Aktif Koloni Desteklemesi, Türk-Vet Sistemiyle ilgili Genel Olarak Karşılaşılan Sorunların Bilgisayar Ortamında Çözülmesi, Türk-Vet Yazılım Sistemi, Eldeki Küpe Transferi, Diğer Cins Hayvanların Veri Girişleri, Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri, 2009 Yılı Programı ve Uygulama Esasları, Aşılamada Soğuk Zincir, Hastalıktan Ari İşletmeler, Hayvan Hareketleri ve Kontrolleri, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı, Koruyucu Aşılamalar ve Yapılması Gerekenler, Su Ürünleri İşletmelerinde Hijyen ve Su Ürünleri Nakli, Arı Yetiştiriciliği (Kafkas Irkı), Bölgede Mevcut Hayvan Hastalıkları, - 3285 Sayılı HSZ Kanunu ve Yönetmeliği, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Hayvan Hareketleri ve Kontrolü Genelgesi, İhbarı Mecburi Hastalıklar, Tüberkuloz - Brucella Hastalığı Yönetmeliği, Hastalıktan Ari Yetiştiriciliği, Hayvancılık İşletmeleri ve Ruhsatlandırılması, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı Hazırlık ve Uygulama Yöntemleri, Entansif Sığır Besiciliği,


konularında eğitim verilecek.

Ayrıca 2009 yılında Şubat ayında 5 gün boyunca Ankara Lalahan Hayvancılık Merkezi Araştırma Enstitüsünde sadece 20 Veteriner Sağlık Teknisyenine Suni Tohumlama Eğitimi verilecek. 2009 yılındaki başka Suni Tohumlama Eğitimi görülmüyor.

İncelemek için : http://www.kkgm.gov.tr/genelge/mucadele_genelge.zip

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...