28 Aralık 2008

Veterinary Technician National Examination 16 January 2009

Ulusal Veteriner Sağlık Teknisyenliği Sınavı (Veterinary Technician National Examination VTNE) Amerika ve Kanada'da her sene düzenlenen ve Kayıtlı/Lisanslı/Sertifikalı (Registered/Licensed/Certified) Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenlerinin girmek zorunda olduğu ulusal çapta bir sınavdır. Sınav AAVSB (Amerikan Devlet Veteriner Heyetleri Birliği - American Association of Veterinary State Boards) tarafından hazırlanıyor. Her sene yıl ilk ayda hazırlanan sınavın bu etabı VTNE 16 Ocak 2009 gününde ülke çapında yapılacak


Sınavda genellikle
;
- İlaç Bilgisi and Farmakoloji (Pharmacy and Pharmacology)
- Cerrahiye Hazırlık ve Asist (Surgical Preparation and Assisting)
- Dişçilik (Dentistry)
- Laboratuar Uygulamaları (Laboratory Procedures)
- Hayvan Bakımı ve Hemşirelik (Animal Care and Nursing)
- Teşhise Yönelik Görüntüleme (Diagnostic Imaging)
- Anestezi ve Analjezi (Anesthesia and Analgesia)

konularında sorular çıkıyor.

Kaynak : http://www.aavsb.org/VTNE/VTNE%20Test%20Specs%2002%2007.pdf

Ayrıntılı Bilgi :
http://www.aavsb.org/tiva/tivahome.aspx
http://www.aavsb.org/VTNE/2006Cand_Info_Booklet.pdf
http://www.ncvmb.org/assets/Tecrequire.htm

26 Aralık 2008

Ziraat Teknikerleri/Teknisyenleri "Reçete" Yazacaklar

Biz Veteriner Sağlık Teknisyenlerine/Teknikerlerine serbest olarak aşı, serum uygulama izni vermeyen Tarım Bakanlığı, Bitki Koruma eğitimi almış Ziraat Teknisyenleri ve Teknikerlerine "REÇETE YAZMA" yetkisi getiriyor. Bu konuda derneğimiz VESTED'in söyleyecek bir sözü vardır belki diye umutsuzca bekliyorum. Meslektaşlarımızdan da tepki bekliyorum. Tabi ki bu tepki Ziraat Teknisyeni reçete yazmasın değil. Neden Ziraat Teknisyenine böyle önemli bir hak veriliyor da, biz Veteriner Sağlık Teknisyenleri, serbest olarak aşı, serum, sun'i tohumlama olan asli görevlerimizi yapamıyoruz! (Bakın REÇETE YAZMA HAKKI İSTİYORUZ demiyorum) diye olmalıdır..

Konu ile ilgili haber şöyle :

Ziratçi Reçete Yazmadan Tarım İlacı Satışı Yok

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım ilaçlarının reçete ile satışını zorunlu hale getirecek yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslağa göre ziraat mühendisi ya da ziraat teknikerinden reçete almayan üretici tarlasında tarımsal ilaç kullanamayacak.

Tarımsal ilaçların bitki koruma ürünü (BKÜ) olarak tanımlandığı Taslağa göre, bakanlıkça ruhsatlandırılan ilaçlar, reçete ile satılacak. Reçetede, ürünün ismi, dozu ve miktarı ile gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve kullanım şekli belirtilecek, tarihli ve imzalı olacak.
BKÜ reçetelerini, zirai mücadele araştırma enstitülerinde görevli ziraat mühendisleri, tarım il ve ilçe müdürlükleri ile zirai araştırma enstitülerinin bitki koruma şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümlerinde çalışan öğretim üyeleri, resmi ve özel kuruluşlar ile zirai mücadele konularında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda zirai mücadele konularında en az 3 yıl çalışmış bakanlık tarafından eğitim verilerek yeterli bulunmuş ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri ve teknikerler yazabilecek.

Reçete yazmak için yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların, gerekli belgeler ile tarım il müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Tüzel kişi ve kuruluşların, reçete yazmaya yetkili olabilmek için gerekli nitelikleri taşıyan en az bir elamanı çalıştıracak.
Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete yazacak ve yazılan reçeteleri arşivde 2 yıl saklayacak. tarımsal ilaç satın alan üreticiler, ürünü, sadece tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma için kullanacak. Reçeteye aykırı kullanım halinde doğacak sorumluluk satın alan kişiye ait olacak.

Reçete uygulamasında denetim bakanlık elemanlarınca yapılacak. Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin reçete yazma yetkisi, aynı durumun tekrarında iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kişilere 5 yıl süresince yetki belgesi verilmeyecek.

REÇETE 3 NÜSHA DÜZENLENECEK
Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, BKÜ için uygun olan reçeteyi usulünce 3 nüsha halinde düzenleyecek. Reçetenin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça, bir nüshası ilaç bayiince saklanacak; bir nüshası da üreticiye verilecek. Reçeteyi yazanlar, BKÜ ile ilgili uygulama ve önerilerini ilgili mevzuat çerçevesinde kendi kayıtlarına da işleyecek ya da reçeteyi saklayacak.

Reçetede, reçete yazma yetkisine sahip kişilere ait kimlik bilgileri ve imzası, tarih, kültür bitkisine ait bilgiler ile BKÜ’nün aktif madde ismi, miktarı ve doz bilgileri bulunacak.

Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete yazacak ve yazılan reçeteleri arşivde 2 yıl saklayacak.

HATALI REÇETEDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR, YAZANDAN TAZMİN EDİLECEK
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler dışında reçete yazanlar, yazdığı reçeteden sorumlu olacak, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar, reçeteyi yazandan tazmin edilecek.
Bayiler, reçetede yazan bitki koruma ürünlerini verecek. Bu ürünlerin bulunmaması durumunda, başka ürün veremeyecekler. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılabilecek.

ÜRETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
BKÜ satın alan üreticiler, ürünü, sadece tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma için kullanacak. Reçeteye aykırı kullanım halinde doğacak sorumluluk satın alan kişiye ait olacak.

Reçete uygulamasında denetim bakanlık elemanlarınca yapılacak. Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin reçete yazma yetkisi, aynı durumun tekrarında iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kişilere 5 yıl süresince yetki belgesi verilmeyecek.

Reçetenin arkasında, BKÜ kullanımında dikkat edilecek hususlara ilişkin, “Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız. Mutfakta yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanına koymayınız. Boş ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız ve boş ambalajları tarla kenarında bir çukura gömünüz” şeklinde 13 maddelik uyarılar da yer alıyor.

ÜRETİCİLER DE KAYIT DEFTERİ TUTACAK
Sebze meyve ihracatında zirai ilaç kalıntısı nedeniyle yaşanan sorunları çözmek, ilaçların doğru kullanımını sağlamak amacıyla, bakanlık ayrıca üreticilere “kayıt defteri” tutma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Halen 8 üründe zorunlu olan ilaç kullanımındaki kayıt zorunluluğunun, gelecek yıl bütün ürünlere yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Üzerinde çalışılan mevzuat ile çiftçilere, ürettiği ürün ve üretim yeri ile ilgili bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi, bu amaçla her üreticiye bir barkod verilmesi hedeflenirken, üreticiler, gübre dahil üretimde kullandıkları her türlü ilaç ve kimyasalı, kullanım tarihleri ile birlikte deftere kayıt edecek. Kayıtlar teknik elemanlar tarafından denetlenecek. Önceden, kimyasal ilaç kullanımı konusunda gönüllülük esasına göre yürütülen kayıt sistemi, tüm üreticiler için zorunlu olacak.

Üretici bildirim ve barkod sistemi tam olarak yerleştirilirse, Türkiye’de yıllık yaklaşık 44 milyon ton olan sebze meyve üretimi de büyük oranda kayıt altına alınmış olacak. Halen, üretimin çok düşük bir bölümü kayıt altında bulunuyor.

Ankara’da da domates üretimi sırasında kimyasal ilaç kullanımının kontrolü amacıyla, 400 üreticiye “kimyasal ilaç takip defteri” dağıtıldı. Çiftçilerin domates üretimi sırasında hangi tarihlerde hangi kimyasalları kullandığı, bu deftere yazılıyor.

Kaynak : http://www.gencziraat.com/Haberler/Ziraatci-recete-yazmadan-tarim-ilaci-satisi-yok.html

18 Aralık 2008

31. Yıllık Ontario Veteriner Sağlık Teknisyenleri Konferansı 19-21 Şubat 2009

Ontario Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneğinin (Ontario Association of Veterinary Technicians OAVT) bu yıl 31.sini düzenleyeceği yıllık konferans 19-21 Şubat 2009 tarihlerinde London Convention Centre, London & Hilton Centre (Kanada Otelinde düzenlenecek. Bu sene ayrıca ticaret fuarı da (trade show)düzenlenecek.


Üzerinde Konuşulması Planlanan Etkinlik Programı şöyle ;

Topics to be considered include (but not limited to) (Planlanan İçerik):
Large Animal Medicine (Büyük Hayvan Tıbbı)
Cytology (Sitoloji - Hücrebilimi)
Animal Behaviour (Hayvan Davranışı)
Emergency and Critical Care (Acil ve Yoğun Bakım)
Leadership/Management/Communication (Liderlik/Yöneticilik/İletişim)
Exotic Animals (Egzotik Hayvanlar)
Surgical Care (Cerrahi Bakım)
Compassionate Care (Merhametli Bakım)
Professional Track: financial planning, liability etc… (Profesyonel Metod: Finans Planlama, Sorumluluk vs...)
Anaesthesia (Anestezi)
Zoonotics (Zoonozlar)
Radiology (Radyoloji)
Dermatology (Dermatoloji)
Homeopathic* Medicine/Natural (Homeopatik* Tıp/ Doğal Yöntem)

*Homeopati : bir hastalığın yol açtığı hastalık belirtilerinin, aynı belirtileri sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek ilaçların çok düşük dozlarda verilmesiyle ortadan kaldırılabileceği ilkesine dayanan tedavi yöntemidir.

İlk olarak Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından uygulanmaya başlanmış olan homeopatide, ilaçlar alerji bile uyandırmayacak kadar az miktarlarda verildiklerinden, hasta bu tedavi yönteminden hiçbir zarar görmez.

05 Aralık 2008

Antalya'da Kuduz Kongresi ( Current Situation of Rabies In Turkey)

Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu (Federation of Veterinarians of Europe FVE) ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği (Turkish Veterinary Medical Association TVHB) tarafından organize edilen ve tüm masrafları TAIEX (AB) tarafından karşılanan Kuduz Kongresi, 4 Aralık 2008 tarihinde Antalya Falez Otelde başladı.

Kongreye 19 Avrupa Ülkesi, Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu (FVE) yetkilileri, Uluslar arası Salgın Hastalıkları Ofisi (OIE)'nin üst düzey yöneticileri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'den ve Avrupa'nın değişik üniversite ve Araştırma Enstitüsünden Bilim insanları olmak üzere 150 kişi, Ülkemizden ise Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Enstitülerinden 30 kişi olmak üzere toplam 180 kişi katılmıştır.


Kongre'nin birinci gününde Başkanlığını Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet ALKAN'ın yaptığı Açılış Oturumunda ALKAN; bu kongrenin düzenlenmesinde birlikte çalıştıkları Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu ve TAEIX'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Ülkemizde ve dünyada Kuduz ve diğer zoonoz hastalıkların seyrinden bahseden ALKAN her yıl dünyada 50 bin insanın Kuduz hastalığı nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirterek Kuduz Hastalığı ile mücadele ve eradikasyon çalışmalarının önemini vurguladı. Daha sonra 19 Avrupa ülkesinin temsilcileri kendi ülkelerinde kuduz hastalığının seyri ve eradikasyon çalışmalarında aldıkları mesafeler ile karşılaştıkları problemlerden bahsettiler.

Kongrenin öğleden önceki bölümünde Hayvan Sağlığı Daire Başkanı Haluk AŞKAROĞLU tarafından ülkemizde kuduzun seyri ve Kuduz Hastaliginin Kontrolü Projesi kapsamında gerçekleştirilen eradikasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kongre süresince yapılan sunumların ardından sorulan sorular uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.

Kuduz hastalığı ile mücadelede Belediye Veteriner Hekimlerinin norm kadro uygulaması ile Belediye Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden kurulmasının önemine değinildi. Katılımcılar tarafından Kuduz Hastaliginin Kontrolü Projesinin uygulanmasında Serbest Veteriner Hekimlerden hizmet satın alma yoluna gidilerek mücadelenin başarıya ulaşma şansının artacağı ifade edildi.


2 gün boyunca Avrupa ülkelerinin Kuduz Raporları, Mücadeledeki son gelişmeler, etkili aşı uygulamaları tartışılacaktır. Kongreye katılan ülkelerin temsilcileri Kuduz ve diğer zoonoz hastalıklar konusunda uluslar arası işbirliğinin sağlanması ve Kongre'den çıkan sonuçların takipçisi olacaklarını belirttiler.

Kongre Programına göz atmak için HaberVet sitesini ziyaret ediniz : http://www.habervet.com/news_detail.asp?id=775

01 Aralık 2008

Veteriner Hemşire Dergisi Aralık Sayısı Yayımlandı

İngiliz Veteriner Hemşireleri Derneği (British Veterinary Nursing Association Ltd) web sitesi yenilendi. NAVTA'nın sitesinin yenilenmesinin ardından BVNA'da site dizaynını yeniledi.. Aylık periyodlarla çıkarılan Veterinary Nursing Journal (Veteriner Hemşireliği Dergisi) yeni sayısı yayımlandı. .PDF formatındaki yayını indirmek için linke sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçeneği ile bilgisayarınıza indirebilirsiniz : http://www.bvna.org.uk/downloads/Web_VNJFeb07.pdf

Derginin bu sayısında ;
- Hemşirelik Yönetmelik Çalışmaları Kongresi
- Yarasa Hemşireliği (Vahşi doğada yarasa hastalıkları ve hemşireliği)
- 2007 İngiltere Küçük Hayvan Veterinerliği Kongre İzlenimleri
- Royal Veteriner Hekim Fakültesi, Veteriner Hemşireliği Bölümü Bilgilendirme
- Enfeksiyöz Hastalıkların Yayılmasını Önleme
- İleri Hemşirelik Teknikleri : Merkezi Toplardamar Katater Uygulamaları
- "Kuyrukların Hikayesi" (Burmese cinsi yavru kedi bakımı)
- BVNA Seminerleri ve program
- Atlarda Bandaj ve Hidroterapi Yöntemleri

Ayrıntılı Bilgi : www.bvna.co.uk

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...