20 Nisan 2010

30. Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri Konferansı (2010)

Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (Association of Zoo Veterinary Technicians) 30. Yıllık Konferanslarını 14 - 29 Ekim 2010 tarihleri arasında, ABD'nin Los Angeles eyaleti Downtown Burbank Media Center Holiday Inn.'de düzenleyecekler. Amerika'da Hayvanat Bahçesinde görevli Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin üye olduğu en büyük örgütlenme olan AZVT'ın 2009 yılındaki konferans duyurusunu sitemde yayımlamıştım. (BURADA)

Bu seneki konferans LA Hayvanat Bahçesi gezileri ve tanışma yemeği ile açılacak.

Konferan duyurusu ve içeriği önümüzdeki günlerde AZVT sitesinde yayımlanacak.

İlgili bilgileri BURADA ve BURADA (.pdf) bulabilirsiniz

15 Nisan 2010

İş İlanı : Veteriner Hekim ya da Veteriner Sağlık Teknisyeni

BURSA Kükürtlü'de Veteriner Kliniğinde çalışmak üzere, tek dersi kalmış öğrenci, yeni mezun Veteriner Hekim ya da Veteriner Sağlık Teknisyeni alınacaktır..

İlgilenenler ;

Tel: 0 224 233 17 78
Cep: 0 533 220 90 09

Arzu Burcu
Veteriner Hekim
NATURA Veteriner Kliniği

12 Nisan 2010

İş İlanı : Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyeni

İstanbul Fatih ilçesinde ki Yaşam Pet Kliniği bünyesinde bizimle çalışacak Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyeni arkadaşlara ihtiyacımız vardır.İlgilenen arkadaşlarımız aşağıda bulunan telefon ile bize ulaşabilirler.

Yaşam Veteriner Kliniği

Vet.Hekim Fatih Ay
Millet cad.no 168.Çapa-Fatih/İstanbul

Tel: 0 2126214606
Gsm: 0 5436678123

11 Nisan 2010

VESTED'in Sitesi Yenilendi


Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED) resmi sitesi yapılanma sürecinde yeni bir adrese taşındı.

Yeni Adres : www.ves-ted.org

09 Nisan 2010

TBMM TARIM KOMİSYONU ÜYELERİNE

VESTED (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği) Malatya Şubesinin TBMM Tarım Komisyonu Üyelerine gönderdiği resmi yazı aşağıdadır.

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

Malatya Şubesi

Sayı: 09.04.2010

Konu: Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı

Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı hakkında

Sn. Zulfikar İZOL

TBMM TARIM KOMİSYONU ÜYESİKomisyonunuzda Görüşülmekte Olan Veteriner hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı hakkındaki görüş ve tekliflerimizi bilgilerinize arz ve teklif ederim.Ali Rıza BOZKURT H.Tahsin SOYLU

Başkan Yrd. VESTED Malatya Şübe BaşkanıÖNERİ VE TEKLİFLERİMİZ:

Hayvan Sağlığı Hayvan Islahı Ve Zootekni

MADDE 3-Tanımlar bölümünde;görevleri gereği ‘’Veteriner Sağlık Teknikeri,Veteriner Sağlık Teknisyenleri’’nin de tanımlanması gereklidir.MADDE 5 ……..

(2) İhbari Mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacı ile, resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeni ile öldüğü resmi veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenir.

İbaresinde yer alan

sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli” ibaresinin metinden çıkartılarak

“’Veteriner Sağlık Teknikeri,Veteriner Sağlık Teknisyenleri” ibaresinin konulması uygun olacaktır.

Gerekçesi: Veteriner hekimlik ayrı bir meslek,veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenliği ayrı bir meslek olup , Veteriner sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin yetiştirilme amacı , Hayvanlara uygulanacak aşıların tatbiki yetiştirilme ve mesleki eğitim programı içinde olup , Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenlerine aşı uygulamalarını yapmaları için mesleki diploma verilmektedir. Bir meslek erbabının yaptığı işlem kendi sorumluluğunda yürütülmektedir.

Gerek Veteriner Hekim Gerekse Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni suni tohumlama izni almak için bakanlığın açmış olduğu kursa katılan ve sertifikası olan meslek erbabına suni tohumlama izni verilmektedir.Sertifikası olmayan Veterinere,teknikere ve teknisyene zaten izin verilnmediği gibi, bu haliylede

Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda aşı ve suni tohumlama uygulamaları ile ilgili Bakanlık işlemleri ve tamimleri Danıştay 10.dairesinin 31.01.2006 tarih ve E:2003/2124, K:2006/650 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

“Anayasanın 138.Maddesi ………

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirmesini geciktiremez.”

Hükmü gereğince yapılan bu yasal düzenlemede Danıştay kararları ile iptal edilen “sorumluluğunda aşı tatbiki” ibaresinin yeniden yasaya konulması, Danıştay kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

MADDE 11-

(1) Bu kanun kapsamında faaliyet gösteren Muayenehane,klinik,poliklinik,hayvan hastanesi,ev ve süs hayvanları satış yerleri,

İbaresinden sonra gelmek üzere “Hayvan sağlık kabini”ibaresinin yer alması

(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehane,klinik ve polikliniklerin açılması için yalnız veteriner hekimlere onay verilir.İbaresinden sonra gelmek üzere,

Hayvan Sağlık kabini açılması için Veteriner Sağlık Teknikeri,Veteriner Sağlık Teknisyenlerine onay verilir.

İbaresinin eklenmesi

06 Nisan 2010

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Tamamlamaya Engel Oluyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2009 mezunları töreninde Veteriner Fakültesi Dekanı, Veteriner Fakültesine bu mesleğin meslek lisesi eğitimini almış olanların başvurmasını arzu ettiklerini söylemişti. Avrupa'da Veteriner Hemşireliği Lisans bölümleri Veteriner Fakültelerinin içindedir. Amerika'da ve Kanada'da öyle.. Ama ülkemizde bilimsel gelişime açıklık değil, mesleki şovenizm, dernek ve vakıf baskıları daha önemli görünüyor.. ANKUZEM'e yaptığımız başvuru, üstelik Ankara Üniversitesi Rektörü ve ANKUZEM Müdürü tarafından OLUMLU olarak değerlendirilmesine karşın, Veteriner Hekimleri Vakfı tarafından da desteklendiği söylenmesine rağmen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetimi tarafından REDDEDİLMİŞTİR..

VESTED Genel Başkanlığından yapılan açıklama aşağıda, yorum sizlerin..

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
Bir buçuk yıldanberi uğraş verip, ANKUZEM Organizsyonu ile birlikte ANKARA Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Dekanlarından olumlu cevapları alıp YÖK üyelerini ziyaret ederek oradanda olumlu sonucu almış ve bu konuda kriterleri belirleyip protokol hazırlıkları yaparken bir umutla olmaz diye beklediğim konu maalesef yine oldu.Bu konuda bize olumlu söz veren Ankara Veteriner Fakültesi Dekanının gönderdiği Fakülte Kurulu Kararı aşağıda sunulmuştur.Lisans Tamamlama konusunda bir başka Üniversitede çalışmalarım devam etmektedir.Oradanda girişimlerimizin baskılar sonucu olumsuz olmaması için konuyu son ana kadar kapalı tutmak zorundayım. Aşağıdaki karar konusundada Yorum sizlerin.

VESTED YÖNETİM KURULU ADINA
Hasan GÜNER
Genel Başkan


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
Karar Sayısı:B.30.2.ANK.0.23.05.01/11 Karar Tarihi : 24 Mart 2010

Tarım Orkam-Sen,Türkiye Ziraatçiler Derneği,Türkiye Tarımcılar Vakfı ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED) Genel Sekreterlerinin 22 Ocak 2010 tarihli ortak dilekçeleri görüşüldü.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde Teknisyen,Tekniker,Veteriner Sağlık Teknisyeni,Veteriner Sağlık Teknikeri ve Laborant kadrolarında görev yapan personelin mevcut bitirdikleri okullarla ilgili lisans tamamlamaları için Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) kanalıyla eğitim-öğretim verilmesi işlemlerinin; Fakültemizdeki lisans,yüksek lisans ve doktora eğitiminin yoğunluğu ve öğretim üyelerimizin çeşitli projelerde görev almaları nedeniyle,uygun olamayacağına oybirliği ile karar verildi.

İmza
Prof.Dr.Rıfkı HAZIROĞLU
Dekan
İmza İmza
Prof.Dr.Erol ALAÇAM Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER
Klinik Bilimler Böl.Bşk. Zootekni ve Hay.Bes.Böl.Bşk.
İmza İmza İmza
Prof.Dr.Müjgan İZGÜR Prof.Dr.İrfan EROL Prof.Dr.Ulvi Reha FİDANCI
Klinik Öncesi Bilimler Böl.Bşk. Besin Hij.ve Tek.Böl.Bşk. Vet.Hek.Temel Bil.Böl.Bşk.
İmza İmza İmza
Prof.Dr.Arif ALTINTAŞ Prof.Dr.Zeki ALKAN Prof.Dr.Ayhan FİLAZİ
Üye Üye Üye
İmza İmza İmza
Doç.Dr.Seval BİLGE DAĞALP Doç.Dr.İ.Önder ORHAN Yrd.Doç.Dr.R.Tamay B.GÜL
Üye Üye Üye

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...