09 Nisan 2010

TBMM TARIM KOMİSYONU ÜYELERİNE

VESTED (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği) Malatya Şubesinin TBMM Tarım Komisyonu Üyelerine gönderdiği resmi yazı aşağıdadır.

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

Malatya Şubesi

Sayı: 09.04.2010

Konu: Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı

Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı hakkında

Sn. Zulfikar İZOL

TBMM TARIM KOMİSYONU ÜYESİKomisyonunuzda Görüşülmekte Olan Veteriner hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı hakkındaki görüş ve tekliflerimizi bilgilerinize arz ve teklif ederim.Ali Rıza BOZKURT H.Tahsin SOYLU

Başkan Yrd. VESTED Malatya Şübe BaşkanıÖNERİ VE TEKLİFLERİMİZ:

Hayvan Sağlığı Hayvan Islahı Ve Zootekni

MADDE 3-Tanımlar bölümünde;görevleri gereği ‘’Veteriner Sağlık Teknikeri,Veteriner Sağlık Teknisyenleri’’nin de tanımlanması gereklidir.MADDE 5 ……..

(2) İhbari Mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacı ile, resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeni ile öldüğü resmi veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenir.

İbaresinde yer alan

sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli” ibaresinin metinden çıkartılarak

“’Veteriner Sağlık Teknikeri,Veteriner Sağlık Teknisyenleri” ibaresinin konulması uygun olacaktır.

Gerekçesi: Veteriner hekimlik ayrı bir meslek,veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenliği ayrı bir meslek olup , Veteriner sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin yetiştirilme amacı , Hayvanlara uygulanacak aşıların tatbiki yetiştirilme ve mesleki eğitim programı içinde olup , Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenlerine aşı uygulamalarını yapmaları için mesleki diploma verilmektedir. Bir meslek erbabının yaptığı işlem kendi sorumluluğunda yürütülmektedir.

Gerek Veteriner Hekim Gerekse Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni suni tohumlama izni almak için bakanlığın açmış olduğu kursa katılan ve sertifikası olan meslek erbabına suni tohumlama izni verilmektedir.Sertifikası olmayan Veterinere,teknikere ve teknisyene zaten izin verilnmediği gibi, bu haliylede

Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda aşı ve suni tohumlama uygulamaları ile ilgili Bakanlık işlemleri ve tamimleri Danıştay 10.dairesinin 31.01.2006 tarih ve E:2003/2124, K:2006/650 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

“Anayasanın 138.Maddesi ………

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirmesini geciktiremez.”

Hükmü gereğince yapılan bu yasal düzenlemede Danıştay kararları ile iptal edilen “sorumluluğunda aşı tatbiki” ibaresinin yeniden yasaya konulması, Danıştay kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

MADDE 11-

(1) Bu kanun kapsamında faaliyet gösteren Muayenehane,klinik,poliklinik,hayvan hastanesi,ev ve süs hayvanları satış yerleri,

İbaresinden sonra gelmek üzere “Hayvan sağlık kabini”ibaresinin yer alması

(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehane,klinik ve polikliniklerin açılması için yalnız veteriner hekimlere onay verilir.İbaresinden sonra gelmek üzere,

Hayvan Sağlık kabini açılması için Veteriner Sağlık Teknikeri,Veteriner Sağlık Teknisyenlerine onay verilir.

İbaresinin eklenmesi

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...