06 Şubat 2009

Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Genelgesi 2009

Sevgili meslektaşlarım Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2009 yılı için yayımlamış olduğu Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Genelgesini inceleyiniz. 2009'da Sağlık Teknisyenleri Hizmetiçi Eğitim'de geçtiğimiz senelere oranla daha çok katılım gösterebilecekler. Hayvan Hastalıkları ile ilgili eğitimlerde ;

Avian Influenza ve Kanatlı Denetimleri, BVD ve Border Disease, Şap Hastalığı, Şap Serosurvey Eğitimleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kene Identifikasyonu, Leptospirosis, Zoonos Hastalıklar ve Korunma Yolları, Kanatlı Hastalıkları Mücadele Yöntemleri (Avian Influenza, Newcastle, Salmonella spp. Mycoplazma spp, ) İnfeksiyöz - Noninfeksiyöz Abortlar, Atık ile Seyreden Hastalıklara Genel Bakış, Marazi Madde Alma ve Gönderme Teknikleri, Otopsi, Marazi Madde Alma ve Gönderme Yöntemleri, Hayvansal Ürünlerde Katkı Kalıntı ve İnsan Sağlığına Etkileri, Bağışıklık ve Bağışıklığı Etkileyen Faktörler, Teşhis için Numune Gönderme Usulleri, BSE Hastalığı, BSE ve Scropi Hastalığı, Balık Hastalıkları, Teşhis, Tedavi ve Mücadele Usülleri, Kuduz Hastalığı ve Teşhis Yöntemleri, Brucella, Anthrax, Balık Hastalıkları, Clostridial İnfeksiyonları (Laboratuvara Örnek Gönderilmesi, Laboratuvar Teşhis Yöntemleri ve Korunma), Kuzu Pnömonileri, Arılarda Bazı Paraziter Hastalıklar, Bakteriyel Hastalıklarda Marazi Madde Alma ve Gönderme Usulleri, Sahada En Sık Kullanılan Antiparaziter İlaçlar ve Bunların Özellikleri, Sahada En Sık Kullanılan Antimikrobiyal İlaçlar ve Bunların Özellikleri, Koyun ve Keçilerde İnfeksiyöz Hastalıklar, Et ve Yumurta Tavuklarında Çıkan Hastalıklar, Aşılamalar ve Kuş Gribi, Su Ürünleri Üretim ve Sağlığı, Zoonos Hastalıklar


konularında Veteriner Teknisyenleri de eğitime katılabilecekler. Bunun yanısıra ;

Hayvan Hareketleri, A Vitamini Metabolizması Eğitimi, İhbari Mecburi Viral Hastalıklarda Numune Gönderme, Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinikleri Eğitim ve Uygulama Şekilleri, Türk-Vet Kayıt Sistemi, Arı Hastalıkları, Teshis, Tedavi ve Mücadele Usülleri, Aktif Koloni Desteklemesi, Türk-Vet Sistemiyle ilgili Genel Olarak Karşılaşılan Sorunların Bilgisayar Ortamında Çözülmesi, Türk-Vet Yazılım Sistemi, Eldeki Küpe Transferi, Diğer Cins Hayvanların Veri Girişleri, Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri, 2009 Yılı Programı ve Uygulama Esasları, Aşılamada Soğuk Zincir, Hastalıktan Ari İşletmeler, Hayvan Hareketleri ve Kontrolleri, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı, Koruyucu Aşılamalar ve Yapılması Gerekenler, Su Ürünleri İşletmelerinde Hijyen ve Su Ürünleri Nakli, Arı Yetiştiriciliği (Kafkas Irkı), Bölgede Mevcut Hayvan Hastalıkları, - 3285 Sayılı HSZ Kanunu ve Yönetmeliği, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Hayvan Hareketleri ve Kontrolü Genelgesi, İhbarı Mecburi Hastalıklar, Tüberkuloz - Brucella Hastalığı Yönetmeliği, Hastalıktan Ari Yetiştiriciliği, Hayvancılık İşletmeleri ve Ruhsatlandırılması, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı Hazırlık ve Uygulama Yöntemleri, Entansif Sığır Besiciliği,


konularında eğitim verilecek.

Ayrıca 2009 yılında Şubat ayında 5 gün boyunca Ankara Lalahan Hayvancılık Merkezi Araştırma Enstitüsünde sadece 20 Veteriner Sağlık Teknisyenine Suni Tohumlama Eğitimi verilecek. 2009 yılındaki başka Suni Tohumlama Eğitimi görülmüyor.

İncelemek için : http://www.kkgm.gov.tr/genelge/mucadele_genelge.zip

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...