20 Kasım 2008

BEN MESLEĞİMİ SERBESTÇE İCRA ETMEK İSTİYORUM. BENİM TALEBİM BU!

20 Kasım 2008 Tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müstaşar Yardımcısının da içinde bulunduğu DANIŞTAY KARARLARINI uygulamadıkları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kamu davası 22.,OCAK 2009 tarihine ertelenmiştir.
Evrak ve dosyanın tamamlandığı göz önüne alındığında 22 OCAK 2009 tarihindeki duruşmanın KARAR DURUŞMASI olacağı beklenmektedir.
Kaynak : www.veterinerteknikeri.tr.gg

Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin serbest çalışması yönetmeliği ve talimatnamesinde, serbest çalışmalarını önleyecek hükümlerin iptali için açılan davanı süreci hatırlatmak için, Bu davaları açan ve özveri ile takip eden Teknisyenlerin/Teknikerlerin değerli abisi Hasan KÜÇÜKBABACIK'ın VESTED forumuna gönderdiği uzun mücadelenin kısa özetini hafıza tazelemek amacıyla siteme alıyorum ;

Not : Bu dava öncesi, davaya müdahil olmak isteyen Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin istemi 28 Eylül 2007 tarih ve 2007/3008 Sayılı Kararı ile reddedilmişti.

Hasan KÜÇÜKBABACIK
YIL 1998 VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİYİM. Şu mesleğimi icra edeyim dedim dilekçemi verdim. İzin beklerken,engelleme geldi.İstikamet Danıştay "Hukuka ve Hakkaniyete Aykırı" Bakanlık işlemlerini DANIŞTAY'dan durdurdum.

Bu sefer Danıştay Kararlarını uygulatmak suretiyle talebimi yeniledim. Bana Danıştay Kararlarının uygulaması olarak;

23 nolu tamim bizzat tarafıma tebliğ edildi. Bu tamim ve tarafıma yapılan tebligatta şunlar yazıyordu :

"18 Haziran 2001tarihli 24436 sayılı Resmi gazetede ,Veteriner Hekim Muayenehane ve poliklinik yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ,657 sayılı kanuna tabi olmayan ,Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborantının Kanunların öngördüğü şekilde Mesleklerini nasıl icra edebilecekleri sözkonusu Yönetmelikle belirlenmiştir.

Adı geçen yönetmeliğin Yardımcı Personel başlıklı 12.maddesine göre ; Veteriner Hekimlerin açmış oldukları Muayenehanelerde ve polikliniklerde .Sözkonusu Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni veya Laborantlarının ,yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilme imkanı bulunmakta olup İl Müdürlüklerince kendilerine Yardımcı Sağlik Personeli Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

Bu itibarla mesleklerini serbest olarak icra etmek isteyen VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ,Veteriner Sağlık Teknikeri ve Laborantlar Bahsedilen Kanunlar ve Yönetmelikler kapsamında, Muayenehane ve Poliliniklerde çalışabilirler "

şeklinde YASALARA-HUKUKA VE HAKKANİYETE AÇIKÇA AYKIRI birr uygulama dan bahsediliyordu.Tebligatı ve bahsedilen yönetmeliği inceledim.Baktım duruma NETİCE NE ALAKA KİM KİMİN SORUMLULUĞUNDA MESLEĞİNİ İCRA EDECEK? Kendimi şöyle bir yokladım Beynimde ve yorumlama kapasitemde bir noksanlık söz konusu değildi. Öyleyse bu TERANE Nerden çıktı. Ben Bahsedildiği gibi Muayenehane açmış Veteriner Hekimin bilgi ve becerilerini mi uyguluyorumki sorumluluğunda olsun. Ben KENDİ BEYNİMDE KAYITLI VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ
, VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ BİLGİ VE BECERİLERİMİ UYGULAYACAĞIM bu Uygulama başkasının sorumluluğunda olacak.Varın bu beyinlerle ilgili yorumu siz yapın.

Bilgiyi ben öğrendim beceriyi ben öğrendim bütün bunları kendi beynime kaydettim bu mesleki bilgileri iyi belledim diye de DİPLOMA Aldım Kendi Diplomamın bilgi ve yetkilerini uygularken nasıl oluyorda sorumluluk bilmem kimin olacak. Böyle bir uygulamayı bilen duyan varsa haber versin. Ben duydum VE DUYDUKLARIM tarafıma yazılı olarak tebliğ edildi.

Bende gittim olayı ve uygulanmaya çalışılan bu işlemi DANIŞTAY 10. DAİRESİNDE YAPILAN DURUŞMADA TEK TEK ANLATTIM. YAZDIM ÇİZDİM İZAH ETTİM Danıştay Yasayı inceledi, Diplomamı inceledi, Diploma Hasan KÜÇÜKBABACIK'ın, Diplomanın içindeki bilgiler ve YETKİLERDE KENDİSİNİN! Başka bir meslek mensubunun bilgisini de kullanmıyor, o zaman kendi yaptığı işin bilgiside kendisine aittir, yaptığı işin sorumluluğuda kendisine aittir deyip yukarıda belirttiğim Bakanlık TAMİM ve UYGULAMALARINI "HUKUKA HAKKANİYETE VE YASALARA UYARLIK GÖSTERMEDİĞİ GEREKÇE VE DAYANAĞI İLE" İPTAL ETTİ-İPTAL ETTİ. Bir başka deyişle Bakanlığımızı İdari KUSURLU gördü. Sadece idari kusurmu, onu da belirtelim. Hani 1998 yılında Mesleğimi Serbestce İCRA ETMEME ENGEL 9 NOLU TAMİM İ ENGELLEYİCİ İŞLEM OLARAK UYGULAMAYA KOYMUŞLARDI DA BENDE DANIŞTAYDA iptal ettirmiştim ya İşte Bu iptal kararının UYGULAMASINI ZANNETTİKLERİ Yazıların "DANIŞTAY KARARININ UYGULAMASI OLMADIĞI" Ayrıca Serbest çalışma yönetmeliği diye iddia edilen işlemlerin YASALARIN ÖNGÖRDÜĞÜ Yönetmelik olmadığı, belirtilen işlemin Serbest Çalışma veya mesleğimizin icra edilebilme YÖNETMELİĞİ OLMADIĞINA ,TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİLEREK İLGİLİ BAKANLIĞA KARAR TEBLİĞ EDİLDİ. BAKANLIKÇA DANIŞTAY KARARLARININ UYGULANMAMASI HUKUKİ KUSUR SAYILDI.

Mesleğimi Serbestçe icra edebilmem konusunda bütün engelleri İPTAL EDEN YÜCE DANIŞTAY KARARLARI NE OLDU NE OLMASI GEREKİYORDU BU SORUNUN CEVABI ANAYASANIN 138. MADDESİ İLE 2577 Sayılı İ.Y.U.K. nun 28. maddesinde o kadar açık ayrıntılı ve NET bir şekilde izah edilmiş ve HUKUK KURALI olarak konulmuş ki. Zeka düzeyi en düşük olan bir insanın bile, okuduğunda kolayca anlayabileceği şekilde yazmaktadır. Bu Hükümler HUKUK DOSYASI-2008 sayfamızda KAMUOYUNUN Bilgisine sunulmuştur. Ben okudum gayet iyi anladım ve kazandığım DANIŞTAY KARARLARININ bu gayet açık ve Net olarak yazılan müeyyidelere göre "uygulanmasını talep ettim" etmeye ettimde Danıştay kararlarını BAKANLIK ADINA UYGULAMA YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA OLAN KAMU GÖREVLİLERİ UYGULAMADILAR! UYGULAMA DİYE YAZDIKLARI METİNLER KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ İDİ. Zaten aynı görüş ve yorumlamalar DANIŞTAYDA Kİ CELSELERDE İDDİA EDİLİP DANIŞTAY KARARLARI İLE 4 KEZ İPTAL EDİLEN HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI YORUMLARDI!
Yeter bu anlatım çok uzadı demeyin 10 yıldır bıkmadan mücadeleye devam ediyorum.Yorulmadım da. Siz anlatmamamı "öf be" diyeceksiniz. Neyse netice nereye vardı. Elim hamur karnım aç! Olur mu böyle şey? Al dosyaları, kararları, Türkiyenin en üstün HUKUKÇULARINI BUL VE HAK ETTİĞİN HAKLARINI KORU DEDİM ve öyle yaptım. Dosyalar, Kararlar DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNDE bir daha incelendi. BAKANLIĞIN UYGULAMA ZANNETTİKLERİ YAZI VE YORUMLARIN kararların uygulamaları OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ ve CEZA DAVASI AÇILMAK ÜZERE DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ. SAVCILIK KAMU DAVASI AÇTI BENDE MAGDUR OLARAK 6500 Meslektaşim adına davaya MÜDAHİL OLDUM.

GÖRDÜNÜZ OLAY NEREDEN NEREYE GELDİ. BEN MESLEĞİMİ SERBESTÇE İCRA ETMEK İSTİYORUM. BENİM TALEBİM BU. Uygulama KURALLARI açık hükümlü olmasına RAĞMEN. kararları UYGULAYACAK olan KAMU GÖREVLİLERİ kararları uygulamamış HUKUKI KURALLARI DA Onları CEZA MAHKEMESİNİN DURUŞMA SALONUNA GETİRMİŞTİR. Bu işlem kesinlikle benim talebim değildir. Belki anlaşılmamıştır; Böyle bir işlem KESİNLİKLE BENİM TALEBİM DEĞİLDİR.
Benim talebim.MESLEĞİMİN SERBESTÇE İCRA EDİLEBİLMESİ ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin MAHKEME SALONLARINDA DEGİL Bakanlığımızın Yetkili Makamlarının Makam Odaları veya Bakanlığımızın Toplantı Salonlarında yapılacak çalışma ile Diplomalarımızla Haketiğimiz MESLEKİ BİLGİ VE YETKİLERİMİZİN MEVZUATLARA İŞLENİP UYGULAMAYA KONULMASIDIR.

DANIŞTAY KARARLARIDA Aynen böyle uygulamalar yapılmasını vurguluyor
Danıştay Kararlarının Uygulatılması için 20 kasım 2008 Perşembe günü ANKARA 5. ASLIYE CEZA MAHKEMESİNDE AÇILAN KAMU DAVASI NIN DURUŞMASI VARDIR.
(Dava Cumhuriyet Savcısı raporlu olduğundan 22 Ocak 2009 tarihine ertelenmiştir. Ö.K)

Mesleğine ve Mesleki haklarına ilgi duyan Meslektaşlarımı Diğer Meslek Mensuplarını Parlamenterleri Basın Mensuplarını Danıştay Kararları Uygulanmazsa ne olur diyen herkesi Duruşmaya davet ediyorum.Hukuken de Kazandığım Haklarımı yine HUKUK KURALLARI ile UYGULATMAK İçin Buradayım. Buyurun İzleyelim.

Saygılarımla - Hasan KÜÇÜKBABACIK

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Webmaster cok tesekkurler...

Selamlar Ebru

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...