16 Nisan 2007

Besicilik Teknikerliği (Zoo Tekniker)

Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.
Eğitimin süresi 2 yıl olup, besicilik programında; Hayvan Yetiştirme İlkeleri ve Teknikleri, Genetik ve Hayvan Islahı,Hayvancılıkta Mekanizasyon, Hayvan Sağlığı, Tarım Ekonomisi, Yem Bitkileri Tarımı, Et Teknolojisi, Üreme Biyolojisi,Beslenmeye Bağlı Hastalıklar,Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması gibi dersler okutulur

- İşletmeye alınacak besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapar,
- İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlar,
- İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin eder, gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için karışım hazırlayabilir,
- İşletmedeki hayvanların aşı programlarını takip eder, kayıtlarını tutar,
- İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlar,
- Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken biçimi bozulmuş hayvanları kasaba sevk eder veya satışını gerçekleştirir,
- Düzenli yapılması gereken işlerin aksamadan yapılmasını sağlar,
- Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapar veya yaptırır,
- Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak çalışabilir.
Besicilik teknikerleri hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve büro gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar. İnsan ve hayvan sağlığı şartlarına uygun ortamlarda çalışırlarsa da hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilirse de hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir.
Besicilik teknikerleri çalışmaları sırasında; ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.
Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...