29 Haziran 2008

Veteriner Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları Hakkında Kanun Teklifi

Burdur Milletvekili ve meslektaşımız sn. Ramazan Kerim ÖZKAN’ ın TBMM Başkanlığına sunduğu Veteriner Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarının düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla.

Ramazan Kerim ÖZKAN

Burdur Milletvekili

GENEL GEREKÇE

21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara Ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birçok kamu çalışanının özlük haklarında iyileştirme yapılırken Sağlık Hizmetleri sınıfı personeli bu haklardan mahrum bırakılmıştır.

Birçok meslek elemanına değişik adlar altında ek ödemeler yapılmasından dolayı Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborantların özlük hakları emsal mesleklerin gerisinde kalmış ve bu çalışanlar mağdur edilmişlerdir. Bakanlar Kurulu özel hizmet tazminatları puanlarını artırmak için çalışma yapmışsa da puanların üst sınırı kanunla belirlendiğinden özel hizmet puanlarının artırılması mümkün olmamıştır. Bu düzenleme ile hayvan sağlığı ve ıslahında büyük hizmetleri bulunan sağlık hizmetleri sınıfındaki çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapılmasının yolu açılacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. Maddesinde değişiklik yapılarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelin özlük haklarının iyileştirilmesinin yolu açılacaktır.

MADDE 2- Bu madde yürürlülük maddesidir.

MADDE 3- Bu madde yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152. Maddesinin II- Tazminatlar, A ÖZEL HİZMET TAZMİNATI, b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolarda Görev Yapanlardan; bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için% 250' sine,

2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları İçin % 210' una,

3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 150' sine,

4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 120' sine,

5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 90' ına

Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için yeni öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 110, diğerleri için 100 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 30 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu yürütür.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...