18 Ekim 2011

Veterinerlere yeni şart...

Veteriner hekimlerin muayenehane ve poliklinik standartlarına yeni düzenlemeler geldi. Artık, bu muayenehane ve poliklinikler, İl Müdürlüğü'nden ruhsat almadan faaliyete geçemeyecek.

(AA) -- Veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak muayenehane ve polikliniklerin standartları yeniden düzenlendi.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 Veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan yönetmeliğe göre, muayenehane açabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak ve Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak gerekecek.

 Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartlarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, veteriner hekim odasında veteriner hekim diploması, muayenehane ruhsatı, veteriner hekim çalışma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa ihtisasını gösteren belge, suni tohumlama belgesi, bölge veteriner hekimler odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatı, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılacak.

 Muayenehane ve poliklinikler, İl Müdürlüğü'nden ruhsat almadan faaliyete geçemeyecek, görevli veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli, başka bir muayenehane veya poliklinikte çalışamayacak, muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler kullanılamayacak, söz konusu yerlerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamayacak, muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamayacak, veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, muayenehane veya poliklinik açılamayacak.

 Poliklinik açma usul ve esasları, polikliniklerin bölümleri, asgari ve teknik şartları, çalışma usul ve esaslarının da belirlendiği yönetmelikle, 18 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği" yürürlükten kalkmış oldu.

Yönetmeliğe uyum için 2 yıl süre

 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 8 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği" kapsamında ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup, bu yönetmelik hükümlerine uymayan veteriner hekimler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde muayenehanelerini veya polikliniklerini bu yönetmelikteki muayenehane veya poliklinik şartlarına uygun hale getirerek, mülki idari amire müracaat edip muayenehane veya poliklinik ruhsatı alacak.

 Verilen süre içerisinde muayenehane ve polikliniklerini bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirerek başvuruda bulunmayanların ruhsatları, il müdürlüğünce iptal edilecek.

 Hayvan Sağlığı Kabinleri

 Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 Buna göre yönetmeliğin, hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak olanların uymak zorunda oldukları hususları düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırıldı.

[CNN Turk]

1 yorum:

otomatik yalak dedi ki...

yeni ürünlerimiz olan otomatik sulukları görmek için http://www.modernciftlik.com adresimizi ziyaret edin.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...