07 Kasım 2007

The Veterinary Health Care Team (Veteriner Sağlık Hizmetleri Takımı)


AVMA (American Veterinary Medical Association - Amerikan Veteriner Hekimleri Derneği) bir broşür çalışması yayınladı adı : "The Veterinary Health Care Team" yani "Veteriner Sağlık Hizmetleri Takımı"

Broşüre BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz


"Veteriner Hastanesi Çalışanları"

The Veterinarian Leading to Team (Veteriner Hekim Takımın Lideri)

Veteriner Hekimler hayvanların ve halkın sağlığının korunması ile ilgili doktor eğitimi almıştır. Onlar minimum 6 yıl eğitim alırlar ve hastanelerde klinik alanda lisans almak için pratik yaparlar. Veteriner Hekimler büyük ve küçük hayvanların hastalıklarının teşhisi, reçete yazma ve cerrahide yetkilidirler. Halk Sağlığı Doktorları gibi cerrahi, dahiliye yada dişçilik gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

Kliniklerde olduğu gibi, veteriner hekimler ; hayvanat bahçelerinde, vahşi yaşam parklarında ya da akvaryumlarda görev almayı seçebilirler. Veteriner Hekim, insan hastalıkları ile ilgili halk sağlığı alanında, Tıbbi düzenlemelerde yada araştırmalarda çalışmaya odaklanabilir. Bunların dışında hastane ve kliniklerde temel yönetim ve organizasyonlarda görev alabilir.

The Veterinary Technician (Veteriner Sağlık Teknisyeni)

Veteriner Sağlık Teknisyeni, Klinik çalışmalarında tıbbi alanda ya da tıbbi olmayan alanlarda çalışan önemli bir üyedir. Onlar AVMA'nın üniversitelerde akredite kapsamına aldığı Veteriner Teknoloji programlarından mezun olan kişilerdir. Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Veteriner Hekime cerrahi operasyonlarda, laboratuar uygulamalarında, radiografi çekimlerinde, anesteziyolojide destek olacak eğitime ve yeteneğe sahip kişilerdir. Bütün eyaletlerde yeteneklerini yükseltebilecekleri sınavlara girebilirler.

Bazı Veteriner Sağlık Teknisyenleri acil ve yoğun bakım, anesteziyoloji ve dişçilik gibi alanlarda uzmanlaşmayı tercih edebilirler. Kariyerlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla klinik bilimleri içine alan bazı bilim dallarında güçlü bir arka plana sahip olabilirler. Hayvanlarla ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilecek yeteneğe sahip kişilerdir.

The Veterinary Assistant (Veteriner Yardımcısı)

Bazı hastanelerde veteriner yardımcıları veteriner hekime yada veteriner sağlık teknisyenine günlük görevlerinde yardımcı olmak amacıyla istihdam edilir.Hayvan Kulübelerinde, hayvan yakalama işlerinde, besleme işlerinde ve boş zamanlarda sekreterlik işlerinde çalışırlar. Veteriner Asistanları Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından eğitim programlarına alınırlar ve bu sayede direktifleri doğru uygulama,iletişim kurma da becerilerini arttırabilirler.

The Veterinary Hospital Manager (Veteriner Hastanesi Yöneticisi)
Büyük veteriner hastanelerinde, personelin sorumlulukları, iş yönetimi gibi alanlarda hastane yöneticisi bulunur. Kiralama, Pazarlama, Dizayn etme gibi alanlarda sorumluluk alırlar. Evrak işleri, bilgisayarla yapılan işler yöneticinin yapması gereken işlerdendir.

The Receptionist (Resepsiyon Görevlisi)

Resepsiyon görevlisi müşteri ilişkilerinde görev alır, müşteriyi karşılar ve yönlendirir. Resepsiyon görevlisinin insanlarla ilişki kurabilme yeteneğini yüksek olması gerekir.Geri aramaları yönetebilmesi, kayıt tutabilmesi, pazarlama ve müşteri sorularını yanıtlayabilecek düzeyde eğitimli olması gerekmektedir. Müşteri servisleri bir çok işi aynı anda yapabilmek demektir ve stres altında profesyonelce davranabilme yetisine sahip olmayı gerektirir.

KAYNAKLAR :
* American Veterinary Medical Association (AVMA) www.avma.org
* National Veterinary Technicians in America (NAVTA) www.navta.net
* Veterinary Hospital Managers Association (VHMA) www.vhma.org

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...