05 Temmuz 2011

Halk Sağlığı Haşere İlaçlaması Yönetmelik Değişikliği

21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama İşyeri açabilecek veya mesül müdür olabileceklerdir.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için ; TIKLAYINIZ

Yönetmelikte meslektaşlarımızı ilgilendiren maddeler şöyle ;

Yönetmeliğin Mesul Müdürü tanımlayan 8.maddesine "sağlık alanında en az önlisans mezunu" ibaresi yeniden eklenmiş.Bu haliyle ilaçlama firması açabilme imkanı doğmuştur.

“Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini,”

“Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini fiilen yapan kişiyi,”

“Mesul Müdür: Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen meslek gruplarından birine sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişiyi,”

“Ekip Sorumlusu: Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen meslek gruplarından birine sahip olup, uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi,”

Mesûl müdür
Madde 8 — (Değişik fıkra:RG-21/5/2011-27940) İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

Ekip sorumluları
Madde 9 — (Değişik birinci fıkra: RG-15/10/2005-25967) (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulamayı fiilen yürütecek ekipte sorumlu olarak en az bir Tıbbi Teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğitim almış Sağlık Memuru, Hemşire, Kimya Teknisyeni, (Ek ibare:RG-21/5/2011-27940) Kimya Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Laboratuar Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, (Ek ibare:RG-21/5/2011-27940) Çevre Teknikeri, Ziraat Teknikeri veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde mesûl müdür olabileceği belirtilen meslek mensuplarından birinin bulunması zorunludur.
(Ek fıkra:RG-21/5/2011-27940) Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Ben harika bir makale yayınlamak yeteneği gıpta - basitçe böyle söylemek istedim!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...