09 Nisan 2009

Türk Veteriner Servislerinin PVS İncelemesi Sonuç Raporu

Avrupa Birliği ile Veteriner Servislerini eşleştirme çalışmaları kapsamında "Veteriner Servislerinin PVS İncelenmesi Sonuç Raporu" yayımlandı.. Mesleğimiz, Veteriner Sağlık Teknisyenliğini ve Derneğimiz Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneğini (Raporda Veteriner Sağlık Teknisyenleri Birliği olarak geçmiş) ilgilendiren maddeler de mevcut..

Raporu http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_sagl/PVS_inceleme_sonuc_raporu.zip bu linkten indirip incelemenizi tavsiye ediyorum..


Bazı Maddeleri kopyalayarak alıntılıyorum :

I-1 Veteriner Servisi personellerinin mesleki ve teknik yeterlilikleri

3 VS, veteriner hekim ve diğer mesleki meslek gruplarına göre teknik personelin
bir listesini bulundurmalıdır.

4 VS saha raporlarını bulundurmalıdır.

5 VS bünyesinde veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin iş ilişkisine
yönelik, VSB ile Veteriner Sağlık Teknisyenleri Birliği arasındaki ilişkiyi artır.

6 VS tarafından gerekli görülen yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik Veteriner
fakülteleri ile Veteriner Sağlık Meslek Liseleri arasındaki ilişkiyi (mümkünse)
artır.

7 Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin sorumluluklarındaki
ayrımı açıkça gösteren organizasyon şemasının temini veya gelişimi.

Veteriner teknisyenleri ve diğer teknik personel

1 Veteriner teknisyenleri için iyi gelişmiş müfredata sahip bir kısım okul
bulunmaktadır.
2 Bu veteriner teknisyenleri Veteriner fakültelerine eğitimlerini tamamlama
durumuna göre girebilir.
3 Veteriner teknisyenler için bir birlik bulunmaktadır.

İlerleme düzeyi:

2. Merkezi ve İl-İlçe düzeyindeki teknik pozisyonların büyük bir kısmı teknik
kaliteli personelle istihdam edilmiştir.
Kritik yetkinlikler aleyhine bulgular

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı 3,4 veya 5. düzeye yetişememiştir.

Düzenli olarak teknik pozisyonların büyük bir kısmı etkili olarak
denetlenmemektedir.

Veteriner teknikerler için karasal (Terrestrial) kod ile uyumlu etkili
usuller bulunmamaktadır.

Sahada kumanda zinciri tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.

Teknik personelin veteriner denetimine yönelik tanım
bulunmamaktadır.

Veteriner-teknik personel oranının belirlenmesine yönelik bir tanım
bulunmamaktadır.

1 Veteriner tekniker birliğinin rolü tam olarak tanımlanmamıştır.

Önerilen Eylem Planı:

8 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve/veya Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü veteriner hizmetleri için merkezden sahaya yönelik belirgin bir
yönetim zincirini resmi olarak oluşturup, bunu belgelemelidir.

9 Veteriner hizmetleri (VH), teknik personelin veteriner denetimlerine yönelik
belirgin tanımlama oluşturmalıdır.

10 Veteriner hizmetleri, herbir veteriner veya diğer meslek gruplarına düşen
teknik personel sayısını gösteren liste sağlamalıdır

11 Veteriner hizmetleri, saha raporlarının kayıtlarını tutmalıdır.

12 Veteriner hizmetlerinde profesyonel veya para profesyonel anlamda çalışan
veteriner paraprofesyonel birlikleri ve VSB’ler arası ilişkiler güçlendirilmeli.

13 Veteriner hizmetlerinin gerektirdiği şekilde becerinin geliştirilmesine yönelik
olarak mümkün olduğunca Veteriner Fakülteleri ve Para-profesyonel okullar
arası (teknik okul) ilişkilerin güçlendirilmesi.

14 Veteriner ve Veteriner Para-profesyonellerin (teknisyen) arasında
sorumluluklarını net bir biçimde ayıran organizasyon el bir şema oluşturulması
veya sağlanması.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...