03 Temmuz 2009

CHP Burdur Milletvekili Veteriner Hekim Sn. Ramazan Kerim ÖZKAN'dan Soru Önergesi

Bir Veteriner Sağlık Teknikeri olarak Sn. Ramazan Kerim ÖZKAN'a Veteriner Sağlık Çalışanlarının haklarını savunduğu için çok teşekkür ediyorum. Dileğimiz, hayvan sağlığı alanında özveri ile görev yapan Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve hakettikleri saygın yere kavuşmalarıdır. Aşağıda Sn. Ramazan Kerim ÖZKAN'ın TBMM'ye Mehdi EKER tarafından yanıtlanması amacıyla verdiği soru önergesi bulunuyor ;
Özgür KÜÇÜKTEKİN
Veteriner Sağlık Teknikeri

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A


Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Ramazan Kerim Özkan
Burdur MilletvekiliBilindiği üzere Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Sağlık Tekniker, Teknisyenleri ile Ziraat Tekniker ve Teknisyenleri yıllardan bu yana özveriyle görev yapan Bakanlık çalışanlarıdır.

Ancak son yıllarda Bütçe Kanununda yapılan bir takım yanlışlıklar neticesinde 1984 yılında yapılan reorganizasyondan bu yana aynı çatı altında, görev yapan, aynı araçla görevlere giden hatta aynı kaderi paylaşan bu iki meslek grubu arasında Veteriner Hekim mesleği aleyhine özlük hakları konusunda bir takım haksızlıklar yapıldığı malumunuzdur.

Şöyle ki; Tarım Bakanlığında çalışan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Teknik hizmetleri sınıfındaki Mühendis, Teknisyen ve Teknikerlerin yararlandığı ek arazi tazminatından yararlanamamaktadır.

Böylece aynı araçla, aynı görevi yapmak üzere aynı görev mahalline giden farklı hizmet sınıfı personelinden bir kısmına tazminat verilirken bir kısmına tazminat verilememektedir.

Bütçe kanununun “zam ve tazminatlar” bölümünde görevini sahada yapanlara ek arazi tazminatı ödenir denilmektedir. Buda 20 puana karşı gelmekte olup bu günkü parasal karşılığı 100 TL’ye teşekkül etmektedir. Ayrıca Ziraat Mühendislerinin Özel Hizmet Tazminatı 165 puan iken bu miktar Veteriner Hekim’lerde 135’tir. Teknik Hizmetler Sınıfındaki Tekniker ve teknisyene 68 puan ek ödeme verilirken Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki Tekniker ve Teknisyene 58 Puan ek ödeme verilmiştir.

Yine Bütçe kanununda proje tazminatı verilir, ibaresinden gelmek üzere parantez içerisinde “teknik hizmetler sınıfına” denilmektedir. Oysa aynı şekilde proje üreten Veteriner Hekimler “ proje tazminatından yoksun bırakılmaktadır.


Dolayısıyla aynı Makama oturan, aynı görevi yürüten farklı meslek grubundan Veteriner Hekim kökenli idarecilere çifte standart uygulanmaktadır.

Tüm bunlar bir araya getirildiğinde bir Ziraat Mühendisi ile eş değer görevi yapan ve hatta bir yıl daha fazla eğitim gören Veteriner Hekimler arasında 150-250 TL arasında değişen ücret farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Aynı dengesizlik Veteriner Sağlık ve Ziraat Teknisyenleri arasında da söz konusudur

İl ve İlçe Müdürlüklerinin bir kısmında Veteriner Hekimler, büyük çoğunluğunda ise Ziraat Mühendisleri görev yapmaktadır. Ancak yine burada enteresan olan eşdeğer makamlarda görev yapan iki meslek grubunun müdürleri arasında da bu farkın oluşmasıdır. Bu da doğal olarak eşdeğer görev ve amaçlar üstlenen ve tek amaçları ülke tarım ve hayvancılığına hizmet etmek olan iki meslek mensubundan Veteriner Hekimler aleyhine bir tezat oluşturmaktadır ki bu durum da hem Veteriner Hekimlerin infialine yol açmakta ve aynı zamanda çalışma azim ve şevklerini zedelemektedir.


1. Anılan nedenlerle Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyenlerin bu mağduriyetlerinin giderilmesini uygun buluyor musunuz ? Bu amaçla;

a- Teknik hizmetler sınıfındaki Mühendis, Tekniker ve Teknisyenlerine verilen Ek Arazi Tazminatını sağlık hizmetleri sınıfındaki Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerine de vermeyi düşünüyor musunuz?


b- Teknik Hizmetler sınıfındaki İdareci ve idareci olmayan Mühendislere verilen Proje Tazminatını, Sağlık Hizmetleri sınıfı kökenli İdareci ve İdareci olmayan Veteriner Hekimlere de vermeyi düşünüyor musunuz?

c- Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerleri için (Emekliliğe de esas) Özel Hizmet Tazminatlarını Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis, Teknisyen ve Teknikerlerin Özel Hizmet Tazminatı kadar yapmayı düşünüyor musunuz?

2. Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenleri aleyhine oluşan bu haksızlıkların giderilmesi konularında nasıl bir yasal prosedür izlemeyi düşünüyorsunuz?

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...