27 Nisan 2008

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri için Sertifika Programı

A2 TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER İÇİN DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI PROGRAMI

* Animal Experiment Certificated Program in Istanbul University for Veterinary Technicians and Technologists


Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri için Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi esas alınarak İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı tarafından Veteriner Teknisyenleri ve Teknikerler için düzenlenen "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" eğitim kursu 09 Haziran – 20 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurs en az 15 en fazla 30 kursiyerin katılımı ile sınırlandırılacaktır. Kurs başvuruları 15.05.2008 tarihinden itibaren değerlendirilecektir.
Kurs Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Pazartesi

08:00-08:30 Açılış

08.30-09:30 Laboratuar İşletmesi

09.30-10.30 Mevzuat

10:30-12.30 İş Sağlığı ve Güvenliği

12:30-13:00 Öğle yemeği

13:00-17:00 Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik -1


Salı

08:00-10:00 Hayvan Deneyleri Etiği

10:00-10:30 Ara

10:30-12:30 Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri-1

12:30-13:00 Öğle yemeği

13.00-14.00 Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik -2

14:00-17:00 Tutuş Teknikleri


Çarşamba

08:00-10.00 Deney Hayvanları Üretimi

10:00-10:30 Ara

10:30-12:30 Deney Hayvanlarının Beslenmesi

12:30-13:00 Öğle yemeği

13:00-14:00 Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri-2

14:00-17:00 İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri


Perşembe

08:00-09:00 Deney Hayvanları Anatomisi

09:00-10:00 Deney Hayvanları Histolojisi

10:00-10:30 Ara

10:30-12:30 Deney Hayvanları Fizyolojisi

12:30-13:00 Öğle yemeği

13:00-14:00 Deney Hayvanları Biyokimyası

14:00-17:00 Kan ve Örnek Alma Teknikleri


Cuma

08:00-10:00 Hayvan Hastalıkları

10:00-10:30 Ara

10:30-12:30 Alternatif Yöntemler

12:30-13:00 Öğle yemeği

13:00-14:00 Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik -3

14:00-17:00 Anestezi ve Ötenazi TeknikleriTeknikerler ve teknisyenler; Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15.Maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitimin geri kalan 40 saatini deney hayvanı laboratuarında uygulamalı çalışmalarla tamamlayacaktır.

Derslerin en az % 80’ine katılıp kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı sayılanlar “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılacak olan sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan almaları gereklidir.

Başvuru ve Yazışma Adresi:
Tel: 02124142000/ 33375
Web: http://www.istanbul.edu.tr/
E-mail: deneyhyv@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı
Vakıf Gureba Caddesi, 34280 Çapa İstanbul

Kaynak : http://www.istanbul.edu.tr/HADYEK/index.php
http://www.vested.org.tr/forums/index.php?topic=45.0

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...