15 Ekim 2007

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ HAFTASINA İLİŞKİN

Veteriner Sağlık Teknisyenleri hak ettikleri ilgi ve saygıyı bekliyor.
Ülkemizde ilk kez bu sene VESTED (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği) girişimi ile kutlanmaya başlanan Veteriner Sağlık Teknisyenleri Haftası ilk olarak 1994 yılında Amerika'da NAVTA (National Association of Veterinary Technicians in America - Amerika Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin Ulusal Derneği) tarafından kutlandı.İzleyen yıllarda önce Kanada ve eyaletlerinde daha sonra da Avrupa'da kutlanmaya başlandı.

Bu hafta Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin ve Teknikerlerinin ; veteriner sağlık alanında ki özverili çalışmalarını yüreklendirmek, ulusal ve uluslararası dayanışmayı yaratmak amacı ile kutlanıyor. Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ıslahı alanlarında ki çalışmaları ile dolayısıyla "sağlıklı hayvan - sağlıklı insan" düsturundan hareketle veteriner sağlık ekibinin kalbi rolünü üstlenmektedir.Ülkemizde salgın,bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı koruyucu hayvan sağlığı hizmeti büyük oranda Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından verildi ve verilmeye devam ediyor.Köy köy kapı kapı ve ahır ahır dolaşarak çiftçilerin hayvanlarını hastalıklara karşı aşılayan, sağlıklı kalmaları için yetiştiriciye gerekli bilgileri veren, Sun'i Tohumlama çalışmaları ile ülke hayvancılığında kaliteyi arttıran Veteriner Sağlık Teknisyenleri oldu.Veteriner Hekimlerle birlikte ve onların olmadığı yerlerde koruyucu, tedavi edici çalışmalarına devam eden meslektaşlarımız hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı istiyorlar.

Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri kimdir ve ne iş yapar?
Veteriner Sağlık Teknisyeni ; 4 yıl boyunca Tarım Meslek Liselerinin Veteriner Sağlık bölümünde veteriner tıbbın teorik ve pratik eğitimini alır; Anatomi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Parazitoloji, Zootekni, Besin Hijyeni ve Kontrolü, İç Hastalıkları, Salgın Hastalıklar ve Sağlık Zabıtası, Dış Hastalıkları, Suni Tohumlama,Doğum Bilgisi, Soykütüğü ve Pedigri, Arı yetiştiriciliği ve hastalıkları, Balık yetiştiriciliği ve hastalıkları, Hayvan besleme ve hastalıkları, İlaç Bilgisi, Özel Fizik, Biyokimya, Gıda Kontrolu, Histoloji, Gıda Teknolojisi, Özel Histoloji, Aşı-Serum Bilgisi

Veteriner Sağlık Teknikerleri ise “Veteriner Sağlık” lise öğrenimi üzerine üniversitelerin veteriner sağlık önlisans, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ve besicilik gibi bölümlerinden mezun olan teknisyenlerdir.

Veteriner Sağlık Çalışanları yukarıda da belirttiğimiz gibi koruyucu sağlık hizmeti sunar. Hayvan yetiştiriciliği ve beslenmesi hakkında halkı bilgilendirir. Sun'i Tohumlama hizmetini yürütür. Önsoykütüğü ve soykütük çalışmalarını yapar ve verileri işler.Veteriner Klinik, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde ; hasta hayvanın bakımını yapar, cerrahi operasyon öncesi hastayı anesteziye alır, anesteziyi izler, operasyon sırasında hekimi asiste eder. Aşılama, kan testleri, tıbbi hasta bakımını yapar. Acil durumlarda veteriner paramedik (acil sağlık görevlisi) olarak görev alır. Hayvan Barınaklarında hayvan refahı ve sağlığı için gerekli görevleri üstlenir. Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri bunların dışında ; üniversitelerde, veteriner laboratuarlarında, veteriner kontrol ve araştırma enstitülerinde, hayvansal gıdaları işleyen ve üreten işyerlerinde, süt-besi çiftliklerinde, veteriner ilaç ve mama firmalarında kısaca hayvancılıkla ilgili her kuruluşta görev alırlar.

Veteriner Hekimlerden bağımsız olarak veteriner sağlık kabini açma yetkisi ve hakkını da kazanan ancak çıkarılan kanunun içeriğinden memnun olmayan meslektaşlarımız haklarını aramayı sürdürecek ve hayvan sağlığının önemli bir üyesi olmayı sürdüreceklerdir.
Özgür Küçüktekin
Veteriner Sağlık Teknikeri

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...